OP Tampereen tulos 1.1.–31.12.2023

Tampereen Seudun Osuuspankin (OP Tampere) liikevoitto oli tammi-joulukuussa 80,8 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 42,7). Liikevoitto kasvoi vuotta aiemmasta 38,1 miljoonaa euroa eli 89,2 %. Korkokate oli 112,4 miljoonaa euroa (54,6). Keväästä 2022 jatkunut markkinakorkojen nousu kasvatti korkokatetta. Pankin omistaja-asiakkaat ja Pirkanmaan talousalue hyötyvät pankin hyvästä tuloksesta. Pankki maksoi OP-bonusasiakkaille 12,4 miljoonaa euroa (9,4) ja muut OP Ryhmän yhtiöt 3,9 miljoonaa euroa (3,0).

- Asiakasomisteisen pankin hyvä taloudellinen menestys näkyy omistaja-asiakkaille entistäkin tuntuvampina etuina: OP-bonuksia maksettiin ennätysmäärä ja päivittäiset pankkipalvelut ovat omistaja-asiakkaille maksuttomia vuoden 2024 loppuun asti. Lisäksi tänä vuonna omistaja-asiakkaat saavat OP-bonuksia 40 % enemmän kuin normaalisti. Kuluneena vuonna tuimme myös toimialueemme asukkaita 90 000 eurolla: mahdollistimme sadan nuoren kesäduunin ja jaoimme Hyvä työ -lahjoituksia yhdistyksille. Palkkasimme OP Tampereeseen myös yli 20 asiantuntijaa, jotta pystymme palvelemaan paremmin kasvanutta asiakaskuntaamme, kertoo OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen
 
Tuotot yhteensä olivat 159,8 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 55,8 miljoonaa euroa eli 53,7 % vuotta aiemmasta. 
Palkkiotuottoja kertyi 34,1 miljoonaa euroa, mikä on 4,3 miljoonaa euroa (11,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Omistaja-asiakkaat saavat päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja lokakuusta 2023 vuoden 2024 loppuun asti, mikä vaikuttaa palkkiotuottojen vähäisempään kertymiseen.
Kulut yhteensä olivat 57 miljoonaa euroa (50,9) ja ne kasvoivat 6,1 miljoonaa euroa, eli 11,9 %. 
Asiakasvarat olivat 5,6 miljardia euroa (5,6) ja ne kasvoivat 11 miljoonaa euroa eli 0,2 %. 
Talletukset laskivat vuodessa 177 miljoonaa euroa eli 5,0 % 3,4 miljardiin euroon (3,6).
Varallisuudenhoidon rahastosijoitukset ja vakuutussäästöt olivat yhteensä 1,9 miljardia euroa (1,8) ja ne kasvoivat 8,8 % eli 154 miljoonaa euroa edellisvuodesta. 
Rahoitustoiminta oli joulukuun lopussa 4,4 miljardia euroa (4,5). Rahoitustoiminta laski vuodessa 1,3 % eli 61 miljoonaa euroa. 
Uusia asuntoluottoja nostettiin 24,4 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottokanta laski vuodessa 5 miljoonaa euroa eli 0,2 %. 
Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 10,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Varsinaisia yritysluottoja nostettiin 29,4 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. 
Yhteensä uusia luottoja nostettiin 770,3 miljoonaa euroa eli 19,0 % vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. 
Odotettavissa olevia luottotappioita kirjattiin 9,5 miljoonaa euroa (0,7), ja niiden määrä kasvoi 8,8 miljoonaa euroa. Järjestämättömät saamiset olivat edelleen alhaisella tasolla 1,8 % vastuista, vaikka niiden määrä kasvoi vuodesta 6,7 % eli 5,1 miljoonaa euroa.
Vuodelta 2022 maksettiin Tuotto-osuuksille korkoa 4,45 % (9,7 miljoonaa euroa). Tuottotavoite vuodelta 2023 on 4,50 % ja vuodelle 2024 5,50 %. 
Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde oli joulukuun lopussa 25,7 % (24 %).  
Asiakaskokemusta mittaava NPS on 77. Työntekijäkokemusta mittaava ENPS on 48.
Asiakkaita pankilla oli joulukuun lopussa 169 202. Uusia asiakkaita pankki on saanut tammi-joulukuussa 7 620. 
Omistaja-asiakkaita oli joulukuun lopussa 116 254, mikä on 1 383 enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia omistaja-asiakkaita pankki on saanut tammi-joulukuussa 3 775. 
Omistaja-asiakkaiden yhteensä saamat bonukset kasvoivat 31 % 16,3 miljoonaan euroon (12,4).
 
Ensiasunnon ostajien lainojen kokonaismäärä kasvoi, lainojen keskimääräinen koko laskussa
Uusia asuntoluottoja nostettiin 24,4 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottokanta laski vuodessa 5 miljoonaa euroa eli 0,2 %. Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä ensiasunnon ostajille myönnetyt lainat kasvoivat kappalemäärissä 65 % vuoden 2022 vastaavaan aikaan verrattuna. Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä ensiasunnon ostajien lainojen keskiarvo oli noin 143 000 euroa, kun vuotta aiemmin se oli 156 000 euroa. OP Tampereesta omaan asuntoon lainaa ottaneiden asiakkaiden mediaanilaina oli vuonna 2023 noin 159 000 euroa, jossa on laskua 6,4 % edelliseen vuoteen 2022 verrattuna. Ensiasunnon ostajat saavat asuntolainan ilman toimitusmaksua 2024 maaliskuun loppuun saakka.
 
OP Koti Pirkanmaa: Tampere toiseksi suurin asuntomarkkina-alue
Vuonna 2023 Tampereella tehtiin yhteensä 3 312 asuntokauppaa. Kauppamäärissä mitattuna alue sijoittui toiseksi suurimmaksi asuntomarkkina-alueeksi Helsingin jälkeen. Tampereella asuntojen hintojen koko vuoden muutos oli -1,4 %, mutta joulukuussa hinnoissa näkyi jo nousua 2,7 %. Suosituimpia kohteita Tampereen seudulla olivat kohtuuhintaiset perheasunnot. Alueen vuokramarkkinoilla oli vilkasta läpi vuoden.
 
Koko vuoden 2023 ajan asuntokauppamarkkinat olivat Suomessa haasteelliset. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hintaseurantapalvelun asuntokauppadatan mukaan kauppamäärissä oli pudotusta noin 24,5 % koko maassa. Asuntomarkkinat piristyivät loka-marraskuussa, kun ensiasunnon ostajat tulivat voimakkaasti markkinoille varainsiirtoverouudistuksen uutisoinnin myötä. Heidän ostopäätöksensä vauhdittivat koko markkinaa, sillä ne auttoivat purkamaan ketjuuntuneita asuntokauppoja. Joulukuussa asuntokauppamäärissä oli kasvua 33 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
 
Asuntojen uudistuotannon pysähtyminen hyydytti yritys– ja yhteisöluototusta
Uudisasuntokaupan hyytyminen korkotason ja inflaation nousun vuoksi johti siihen, että isompia uudistuotantohankkeita ei aloitettu vuonna 2023. Varsinaisia yritysluottoja nostettiin kuitenkin 29,4 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kasvua selittää etenkin muutama suuri yrityskaupparahoitus. Muun yritysluototuksen kasvu ei kuitenkaan kokonaan korvannut uudistuotannon ja sen rahoittamisen hiipumista, joten vuonna 2023 yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 10,2 % vähemmän kuin edellisvuonna, ja luottokanta väheni vuodessa 41 miljoonaa euroa, eli 2,8 %.
 
- Ensiasunnon ostajien varainsiirtoveron poistuminen vuoden lopussa piristi myös uudisasuntokauppaa, mutta se ei vielä edesauttanut uudistuotantohankkeiden käynnistymistä loppuvuonna, toteaa OP Tampereen yritys- ja yhteisöliiketoimintajohtaja Kari Lepistö.
 
OP Tampereen varallisuudenhoito ennätysmäisessä kasvussa
OP Tampere on edelleen vahvistanut asemaansa varallisuudenhoidon markkinajohtajana toimialueellaan. Asiakasvarat olivat vuoden lopussa 5,6 miljardia euroa. Rahastoihin, indeksilainoihin sekä vakuutussijoituksiin tehtiin vuoden aikana merkintöjä ennätyksellisesti 138 miljoonaa euroa lunastuksia enemmän. Rahastosijoitukset kasvoivat vuodessa 13,2 % ja vakuutussijoitukset 5,8 %. Huomattavaa kasvua on ollut myös pääomaturvatuissa indeksilainoissa.
 
- Korkojen nousu on lisännyt huomattavasti sijoitusvaihtoehtoja. Sijoittamisen ja säännöllisen säästämisen suosio on kasvanut viime vuosina merkittävästi, kommentoi OP Tampereen varallisuudenhoidon liiketoimintajohtaja Jani Eenola.
 
Pohjola Vakuutus: Pirkanmaan vahinkovuosi 2023
Vuonna 2023 korvauksia maksettiin 1,2 miljardia euroa Suomessa. Ilmoitetuista vahingoista korvattiin viime vuonna yhteensä 94 %. Erityisesti Terveysvakuutuksesta ja matkavakuutuksista maksetuissa korvauksissa on nousua vuodesta 2022 ja henkilövakuutuksista maksettiin korvauksia Pirkanmaalla 27 % enemmän.
 
- Arki on palautunut monelta osin tavallisiin uomiinsa ja tämä näkyy myös maksettujen korvausten määrässä, joita maksettiin Pirkanmaalla yli 97 miljoonaa euroa vuonna 2023. Ihmiset matkustavat jälleen ulkomaille ja tämä näkyy vahinkodatassa: maakuntamme asukkaille on maksettu korvauksia matkalla sattuneista vahingoista 39 % enemmän vuonna 2023 kuin vuotta aikaisemmin, kertoo Pohjola Vakuutuksen Keskisen alueen yritysasiakkaista vastaava aluejohtaja Petteri Laurila.
 
Yhteisiä asiakkaita OP Tampereella ja Pohjola Vakuutuksella oli joulukuun lopussa 103 608. Pankin omistaja-asiakkaat maksoivat tammi-joulukuussa OP-bonuksilla pankkipalveluja 5,5 miljoonalla eurolla ja Pohjola Vakuutuksen vahinkovakuutusmaksuja 9,2 miljoonalla eurolla.
 
Lisätiedot: toimitusjohtaja Jani Vilpponen, OP Tampere, puh. 050 339 8022
                  toimitusjohtaja Antti Toivanen, OP Koti Pirkanmaa, puh. 050 317 5777
                  yritysasiakkaista vastaava aluejohtaja Petteri Laurila, Pohjola Vakuutus, Keskinen alue, puh. 050 051 6731
Liitteet:     tulos ja tase OP Tampere 1.1.–31.12.2023
 
OP Tampere on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtava pankki. Olemme täyden palvelun pankki, ja tarjoamme ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuuden helposti saman katon alta. Perustehtävämme on luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. Arvopohjamme muodostavat vastuullisuus, ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen. OP Koti Pirkanmaa on OP Tampereen tytäryhtiö. Palvelemme asiakkaitamme noin 300 asiantuntijan voimin. Asiakasliiketoimintamme on noin 10 miljardia euroa.