Vaisusta yritys- ja asuntolainamarkkinasta huolimatta erinomainen tulos vahvan korkokatteen ansiosta

Tampereen Seudun Osuuspankin (OP Tampere) liikevoitto oli tammi-maaliskuussa 14,9 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 5,4). Pankin omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia 3,6 miljoonaa euroa (2,9). Korkokate oli 22,2 miljoonaa euroa (10,9). Korkokatteen kasvu johtui markkinakorkojen voimakkaasta noususta.

- Vuoden 2023 alku on ollut kaksijakoinen. Rahoituksen kysyntä on jatkunut melko vaimeana kuluttajien ja yritysten harkitessa investointeja aiempaa pidempään. Pankin luottosalkku on kuitenkin säilynyt vahvana ja asiakkaat ovat pystyneet maksamaan luottonsa suunnitelmien mukaisesti. Toisaalta nousseet markkinakorot ovat tehneet korkosijoittamisesta jälleen houkuttelevaa ja alkuvuonna sijoituspalveluiden kysyntä on ollut erittäin voimakasta, kertoo OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen
 
Liikevoitto oli tammi-maaliskuussa 14,9 miljoonaa euroa (5,4).  
Korkokate oli 22,2 miljoonaa euroa (10,9), ja se kasvoi 103,3 % eli 11,3 miljoonaa euroa. Korkokatteen kasvu johtui markkinakorkojen voimakkaasta noususta.  
Palkkiotuottoja kertyi nettomääräisesti 10,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,4 miljoonaa euroa (4,2 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
Tuotot yhteensä olivat 32,6 miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat 11 miljoonaa euroa eli 51 % vuotta aiemmasta.
Uusia asuntoluottoja nostettiin 39,9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 45 miljoonaa euroa eli 1,7 %.  
Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 29,7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yritys- ja yhteisöluottokanta (sis. välitetyt luotot) kasvoi vuodessa 66 miljoonaa euroa eli 4,8 %.
Asiakasvarat olivat maaliskuun lopussa 5,6 miljardia. Kokonaisuudessaan asiakasvarat kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 %.   
Pankki maksoi OP-bonusasiakkaille 2,7 miljoonaa euroa ja muut OP Ryhmän yhtiöt 0,9 miljoonaa euroa. Yhteensä omistaja-asiakkaat saivat bonuksia 3,6 miljoonaa euroa (2,9). Pankki haluaa käyttää osan parantuneesta kannattavuudestaan omistaja-asiakkaidensa hyväksi ja on korottanut vuodelta 2023 kertyviä OP-bonuksia 30 prosentilla.
Pankin vakavaraisuutta vahvistaviin Tuotto-osuuksiin omistaja-asiakkaat ovat sijoittaneet jo 208,9 miljoonalla eurolla. Vuodelta 2022 pankin omistaja-asiakkaiden Tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 4,45 % eli 9,7 miljoonaa euroa. Tuottotavoite vuodelle 2023 on 4,5 %.
Kulut yhteensä olivat 15 miljoonaa euroa (14,1). Kulut kasvoivat 6,9 % eli 1 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta.
Pankin vakavaraisuus (CET1) on säilynyt erinomaisena ja oli maaliskuun lopussa 24,4 % (28,7 %). 
Asiakaskokemusta mittaava NPS oli 78.
OP Tampereen omistaja-asiakkaiden määrä on 115 238.  
Yhteisiä asiakkaita OP Tampereella ja Pohjola Vakuutuksella oli maaliskuun lopussa 102 526. Pankin omistaja-asiakkaat maksoivat tammi-maaliskuussa OP-bonuksilla Pohjola Vakuutuksen vahinkovakuutusmaksuja 1,8 miljoonalla eurolla. 
 
Rahoitustoiminta kasvoi nostettujen asuntoluottojen vähentymisestä huolimatta
Rahoitustoiminta (luotot omasta taseesta ja välitetyt luotot) oli maaliskuun lopussa 4 484 miljoonaa euroa, kasvaen vuodessa 2,5 %. Uusia asuntoluottoja nostettiin 39,9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 45 miljoonaa euroa eli 1,7 %. Uusien asuntolainahakemusten määrä laski 21,1 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
 
Yritykset varovaisempia ostopäätösten ja investointien suhteen
Korkojen nousu, inflaatio ja talouden epävarmuus on johtanut siihen, että niin kuluttajat kuin yritykset ovat tulleet varovaisemmiksi ostopäätösten ja investointien suhteen. Tämä on johtanut asuntojen uudistuotantokaupan hyytymiseen ja siihen, että uusia hankkeita ei ole juurikaan aloitettu tänä vuonna. Asuntoyhteisöjen luottoja nostettiin yhteensä 38,6 miljoonaa euroa, eli 33 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
 
Yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin tammi-maaliskuussa 68,8 miljoonaa euroa eli 29,7 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Varsinaisten yritysten luottoja nostettiin tammi-maaliskuussa yhteensä 27,5 miljoonaa euroa, eli 22,8 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Yritys- ja yhteisöluottokanta kuitenkin kasvoi vuodessa 66 miljoonaa euroa eli 4,8 %.
 
Korkojen nousu lisää sijoittajien vaihtoehtoja
OP Tampere on edelleen vahvistanut asemaansa varallisuudenhoidon markkinajohtajana toimialueellaan. Asiakasvarat olivat maaliskuun lopussa 5,6 miljardia. Rahastoihin, indeksilainoihin sekä vakuutussijoituksiin tehtiin merkintöjä 53 miljoonaa euroa lunastuksia enemmän.  
 
- Korkojen nousu on lisännyt sijoitusvaihtoehtoja merkittävästi. Erityisesti pääomaturvatut indeksilainat ovat kasvattaneet suosiotaan, kommentoi OP Tampereen varallisuudenhoidon liiketoimintajohtaja Jani Eenola
 
OP Koti Pirkanmaa: Asuntomarkkinat vakaat asuntokaupan hidastumisesta huolimatta
Asuntomarkkinat ovat vakaat, vaikka asuntokauppa on selvästi hidastunut korkojen nousun seurauksena. Vuoden ensimmäinen neljännes oli asuntokauppamääriltään vaisuin vuosiin. Maaliskuussa asuntokauppa piristyi hieman, ja kauppoja tehtiin lähes vuoden 2022 maaliskuun tahtiin. 
 
Asuntojen myyntiajat pitenivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, ollen Pirkanmaalla keskimäärin 89 päivää. Käytettyjen osakeasuntojen hinnat laskivat Tampereella 1,4 % vuoden 2022 viimeiseen kvartaaliin verrattuna. Hintojen lasku on samankaltaista kaupungeissa, joissa on paljon sijoittajien omistamia asuntoja. Myytävien asuntojen määrä on kasvanut merkittävästi vuoden 2022 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Jo puolet rivi- ja kerrostaloasuntokaupoista tehdään digitaalisina.
 
Pohjola Vakuutus: Terveyttä ja henkeä on alkuvuonna vakuutettu aktiivisesti 
Pohjola Vakuutuksen maksettujen korvausten määrä Pirkanmaalla oli viime vuonna 96 miljoonaa euroa. Yhteiskunnan avautuminen näkyy ensimmäisellä neljänneksellä matkavakuutuskorvausten 75 %:in nousuna verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Terveysvakuutusta on myös käytetty ahkerasti alkuvuoden aikana: Pirkanmaalla henkilövahinkoja on korvattu 33 % enemmän ja henkivakuutuksia otettu 26,4 % aktiivisemmin kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
 
- Koronapandemian normalisoitua ihmisten kohtaamiset ovat kasvaneet ja terveydenhuollon palveluita käytetään myös matalammalla kynnyksellä. Poikkeukselliset ajat näkyvät myös aktiivisena henkivakuutusten ottamisena, kertoo Pohjola Vakuutuksen Keskisen alueen myyntijohtaja Petteri Laurila.
 
Lisätiedot: toimitusjohtaja Jani Vilpponen, OP Tampere, puh. 050 339 8022 
                   vt. toimitusjohtaja Kirsi Välimäki, OP Koti Pirkanmaa, puh. 050 343 1781
                   myyntijohtaja Petteri Laurila, Pohjola Vakuutus, Keskinen alue, puh. 050 051 6731
Liitteet:   tulos ja tase OP Tampere 1.1.–31.3.2023
 
OP Tampere on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtava pankki. Olemme täyden palvelun pankki, ja tarjoamme ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuuden helposti saman katon alta. Perustehtävämme on luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. Arvopohjamme muodostavat vastuullisuus, ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen. OP Koti Pirkanmaa on OP Tampereen tytäryhtiö. Palvelemme asiakkaitamme noin 300 asiantuntijan voimin. Asiakasliiketoimintamme on yli 10 miljardia euroa.