Liperin, Outokummun, Pohjois-Karjalan ja Vaara-Karjalan Osuuspankkien hallitukset ovat käynnistäneet selvityksen pankkien yhdistämiseksi

OP Liperi, OP Outokumpu, OP Pohjois-Karjala ja OP Vaara-Karjala suunnittelevat yhdistymistä. Yhdistymisellä vahvistettaisiin pankkien kykyä tarjota asiakkailleen kilpailukykyiset ja monipuoliset palvelut nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Maakunnallinen pankki pystyisi täyttämään paremmin myös kiristyvän sääntelyn vaateet.

– Tavoitteena on selvittää, voisimmeko yhdistää pankkiemme voimavarat laadukkaiden pankkipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi kaikille asiakkaillemme myös tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytyminen on muuttunut ja pankilta odotetaan aiempaa enemmän asiantuntijuutta ja erityisosaamista muun muassa varallisuudenhoidossa ja sijoittamisessa sekä yrityspalveluissa. Mahdollisen yhdistymisen myötä voimavarat kasvavat ja pystymme nykyistä paremmin palvelemaan asiakkaita heille tärkeissä erityisosaamista vaativissa asioissa. Myös mahdollisuudet alueemme suurempien yritysten rahoitushankkeiden toteutukseen vahvistuvat, kertoo OP Pohjois-Karjalan hallituksen puheenjohtaja Miika Sunikka.

Kaikki neljä pankkia ovat vakavaraisia. Asiakaskäyttäytymisen ja asiakastarpeiden muutos sekä alan uudenlainen kilpailu vaativat kuitenkin palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän. Lisäksi pankkeihin kohdistuva sääntely kiristyy ja aiheuttaa pankeille lisätöitä ja uusia kustannuksia.

– Pankin hallituksen tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että pankki pärjää paitsi nyt niin myös pidemmällä aikavälillä. Olemme hallituksessa käyneet perusteellisia keskusteluja ja pohdintoja, miten varmistamme pankille ja sen asiakkaille mahdollisimman hyvän tulevaisuuden. Punnittuamme eri vaihtoehtoja on hallituksemme yksimielisesti sitä mieltä, että yhteistyön kautta saavutamme asiakkaan näkökulmasta parhaan lopputuloksen. Hallituksemme näkee, että paras vaihtoehto asiakkaillemme sekä pankillemme on maakunnallisen pankin perustaminen Pohjois-Karjalaan, kertoo OP Vaara-Karjalan hallituksen puheenjohtaja Harri Turunen.

– Yhdistymishankkeen perustana on, että asiakassuhteet jatkuvat entisellään, esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyvät samoina eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi. Yhdistymisellä ei ole vaikutusta pankkien konttoriverkostoon. Kaikkien hankkeessa mukana olevien pankkien nykyinen henkilöstö jatkaa uuden pankin palveluksessa, eli tutut pankkilaiset palvelevat asiakkaitamme jatkossakin. Yhdistymisen myötä erityisasiantuntemus pankissa lisääntyisi ja myös etäasiakkaita voitaisiin palvella nykyistä aktiivisemmin, OP Liperin hallituksen puheenjohtaja Jukka Rummukainen jatkaa.

– Pankkiemme toimialueet ja toimintaperiaatteet ovat hyvin samankaltaisia. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä jo aiemmin ja voimien yhdistäminen antaisi meille erinomaiset lähtökohdat ylläpitää ja vahvistaa elinvoimaisuutta koko maakunnassa ja vastata asiakkaiden toiveisiin myös jatkossa. Pääomiltaan vahva pankki pystyy vastaamaan paremmin yritysten, maatalouden ja henkilöasiakkaiden rahoitustarpeisiin. Yhdistymisen avulla voisimme paremmin vaikuttaa koko toimialueellamme toimivien yritysten menestykseen ja asukkaiden hyvinvointiin, kertoo OP Outokummun hallituksen puheenjohtaja Markku Räsänen.

– Sääntelyn vaatimusten täyttäminen on kustannustehokkaampaa yhteistyön kautta ja vapauttaa enemmän aikaa asiakaspalveluun. Lisäksi suurempi henkilöstömäärä parantaa myös organisaation joustavuutta ja kehittymismahdollisuuksia, Räsänen jatkaa.

Selvityksen valmistuttua kunkin pankin hallitus päättää erikseen yhdistymisesityksestä ja lopullisen päätöksen tekee kunkin pankin edustajiston kokous ensi syksyn aikana.