OP Vakka-Auranmaalta hyvä tulos epävarmassa toimintaympäristössä

Vuosi 2022 oli monella tapaa poikkeuksellisen epävarmaa aikaa. Talouden toipuminen koronasta hidastui Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan sekä voimakkaan hintojen ja markkinakorkojen nousun vuoksi. Epävarmuus hiljensi asuntokauppaa ja rahoituksen kysyntää. Kiinnostus sijoittamista kohtaan säilyi korkealla tasolla, vaikka talouden epävarmuus ja kohonneet markkinakorot muuttivat sijoitusmarkkinoiden näkymiä.  

OP Vakka-Auranmaan vuosi 2022 sujui korkotason nousun tukemana hyvin. Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat ja kulut pienenivät, minkä johdosta pankin liikevoitto kasvoi vertailukaudesta ja oli 7,7 miljoonaa euroa. Suurin vaikutus tuloksen vahvistumiseen oli korkokatteen kasvulla. Korkokate kasvoi markkinakorkojen nousun vuoksi 26,4 prosenttia. Kulut vähenivät vertailukaudella toteutuneesta fuusiosta seuranneiden kustannussäästöjen myötä sekä vertailukautta vähäisempien arvonalentumisten vuoksi. Pankin vakavaraisuus säilyi erinomaisella tasolla ja oli vuoden lopussa 41,69 % (CET1).

- Tilikausi 2022 oli pankkimme ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. 1.5.2021 fuusiolla syntyneen OP Vakka-Auranmaan integroituminen jatkui viime vuonna suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta vuosi 2022 sujui liiketoiminnassamme monelta osin hyvin, mitä positiivinen tuloskehityksemmekin osaltaan ilmentää, kertoo toimitusjohtaja Lasse Vehviläinen. 

Markkinoiden epävarmuus heijastui asuntomarkkinoiden ja -rahoituksen kysyntään. Korkojen nousu, kiihtynyt inflaatio, kohonneet elinkustannukset ja epävarmuus taloudessa vähensivät luottojen kysyntää. Uusia luottoja nostettiin tilikauden aikana 123,8 miljoonaa euroa eli 17,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysluottoja nostettiin saman verran kuin edellisenä vuonna. Asuntoluottojen kysyntä hiipui vuoden 2022 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Asuntoluottoja nostettiin n. 15 % vähemmän kuin vuonna 2021, jolloin asuntorahoituksen kysyntä oli ennätyksellisen vilkkaalla tasolla.

Asiakkaiden sijoitusaktiviteetti ja sijoituspalveluiden kysyntä säilyivät korkealla tasolla, vaikka muuttunut markkinatilanne luonnollisesti näkyi varallisuudenhoidon omaisuusluokissa. Talletukset kasvoivat viime vuoden aikana 3,8 %. Markkina-arvojen muutokset huomioiden volyymit laskivat rahastosijoitusten osalta 5,5 % ja vakuutussäästöjen osalta 12,8 %, toisaalta pääomaturvattujen ja muiden strukturoitujen sijoitusten volyymi kasvoi 23,1 %. Pankin asiakasvarat kasvoivat kokonaisuutena 0,9 % ollen vuoden lopussa 963 miljoonaa euroa. Säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaiden määrä lisääntyi päättyneen vuoden aikana, mikä osoittaa kiinnostuksen sijoittamista kohtaan olevan korkealla markkinaepävarmuudesta huolimatta.

OP Vakka-Auranmaan omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi viime vuoden aikana ja oli tilikauden lopussa 24.369. Omistaja-asiakkaille pankki maksoi OP-bonuksia n. 2 miljoonaa euroa.

- Tällaisessa useita asiakkaitamme taloudellisesti haastavassa tilanteessa haluamme perustehtävämme mukaisesti käyttää osan paranevasta kannattavuudestamme helpottamaan omistaja-asiakkaidemme arkea. Tämän vuoksi maksammekin OP Ryhmässä vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuna, mikä tarkoittaa olennaista lisäystä omistaja-asiakkaillemme maksettaviin OP-bonuksiin, joita käytetään pankki- ja vakuutuspalvelumaksuihin. Nämä helpottavat esimerkiksi lapsiperheiden elämää, joilla lainamäärät ovat elämänvaiheen vuoksi useimmiten suurimmillaan, kertoo Vehviläinen.

OP Vakka-Auranmaa huolehtii asiakkaistaan ja paikallisen toimintaympäristön hyvinvoinnista myös monilla muilla konkreettisilla vastuullisuusteoilla. Pankki vahvistaa paikallista elinvoimaisuutta toimialueellaan esimerkiksi tukemalla ja edistämällä nuorten työllistymistä, lasten ja nuorten liikuntaa sekä digitaitojen opetusta senioreille.

- Yhtenä esimerkkinä vastuullisuusteoistamme nostan Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan, jonka kautta 43 nuorta sai tuellamme kesätyöpaikan toimialueemme paikallisissa yhdistyksissä viime vuonna. Tänä vuonna kasvatamme tuen määrää ja mahdollistamme 56 nuorelle kesätyöpaikan alueemme yhdistyksissä. Lisäksi rekrytoimme itse kaksi kesätyöntekijää pankkiimme tulevaksi kesäksi, kertoo Vehviläinen.

- Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta sekä henkilöstöämme ja hallintoamme hyvästä työstä viime vuoden aikana. Tältä pohjalta meidän on hyvä jatkaa yhdessä toimintamme kehittämistä myös tänä vuonna, iloitsee Vehviläinen.