OP Ylä-Pirkanmaan tulostiedote vuodelta 2022

Hyvä tulos vuonna 2022

Epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta OP Ylä-Pirkanmaan liikevoitto nousi vuonna 2022 hyvälle tasolle 3,43 miljoonaan euroon. Myös pankin vakavaraisuus pysyi edelleen hyvällä tasolla 29,9 prosentissa.

Markkinakorkojen nousun myötä korkokate kasvoi 30 prosenttia 6,68 miljoonaan euroon. Nettopalkkiotuotot puolestaan kasvoivat 1,3 prosenttia 2,4 miljoonaan euroon. Kulut pysyivät suhteellisen hyvin hallinnassa ja olivat vain 0,4 prosenttia suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. 

Korkokatteen lisäksi hyvään tulokseen myötävaikutti se, että vuosia jatkunut 0-korkojen ja kiristyneen sääntelyn aika on saanut pankin tehostamaan kaikkia toimintojaan. Vuoden 2022 aikana finanssialan toimintaympäristöä leimasi poikkeuksellinen epävarmuus. Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota, voimakkaasti kiihtynyt inflaatio ja sen myötä tuntuvasti nousseet markkinakorot yhdessä talouden näkymien heikkenemisen kanssa vaikuttivat erityisesti vuoden loppua kohden sekä asuntoluottojen että yritysluottojen kysyntään.

Koko asiakasliiketoiminta kasvoi yhteensä 0,9 prosenttia. Talletuskannan kasvuvauhti oli kolmen prosentin luokkaa, mutta aiemmin pitkään kasvussa ollut luottokanta pieneni nyt 3,5 prosenttia. Yleisen taloustilanteen heikkenemisestä huolimatta niin henkilöasiakkaiden kuin yritysasiakkaiden lainanhoitokyky säilyi suhteellisen hyvänä, eikä varsinaisten rästiluottojen määrä kasvanut.  Luotoista tehdyt laskennalliset arvonalentumiset pysyivät kohtuullisella tasolla.

Epävarmassa talousympäristössä osakekurssit laskivat kaikilla keskeisillä markkinoilla, mikä omalta osaltaan vaikutti sijoituspalveluiden kysyntään. Tästä huolimatta asiakkaat jatkoivat säännöllistä sijoittamista, ja loppuvuonna etenkin strukturoidut joukkovelkakirjalainat tulivat suosituksi vaihtoehdoksi monille säästäjäasiakkaille.  Liikevoitosta maksetaan omistaja-asiakkaille OP-bonuksia yhteensä liki 1,2 miljoonaa euroa, ja tuotto-osuuksille esitetään maksettavaksi 4,45 prosentin korko.  Pääosin liikevoitto jää vahvistamaan pankin vakavaraisuutta.