Kutsu Pukkilan Osuuspankin lopputilikokoukseen

Sulautuneen Pukkilan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan lopputilikokoukseen, joka pidetään 01.03.2023 klo 18.00 Pukkilan Osuuspankin 2.krs kokoustiloissa, osoitteessa Koivulinnantie 3, 07560 Pukkila.

Kokoukseen ilmoittautuminen ja osallistuminen

Pankin hallitus on 14.12.2022 kokouksessaan päättänyt asettaa määräpäivän 22.2.2023, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään 22.02.2023 osoitteeseen pukkilan@op.fi tai konttorilla osoitteessa Koivulinnantie 3, Pukkila. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Esitetään Pukkilan Osuuspankin lopputilitys ajalta 1.1.–31.12.2022. Lopputilitys käsittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta.
  2. Päätetään lopputilityksen vahvistamisesta.
  3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Kokousasiakirjat

Lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat nähtävinä 15.2.2023 sulautumisessa vastaanottavan Ylä-Uudenmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Orimattilan Osuuspankki) konttorissa osoitteessa Erkontie 11, 1600 Orimattila ja Ylä-Uudenmaan Pukkilan konttorilla, Koivulinnantie 3, 07560 Pukkila tai pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-yla-uusimaa .

Pukkilassa 12.1.2023

SULAUTUNUT PUKKILAN OSUUSPANKKI
Hallitus