Tulostiedote
Kuvassa vasemmalla OP Ylä-Uusimaan hallituksen puheenjohtaja Tuukka Tuomala ja oikealla toimitusjohtaja Mikko Purmonen.

OP Ylä-Uusimaan ensimmäisen vuoden tulos erinomainen

OP Ylä-Uusimaan tulos parani ensimmäisen toimintavuoden aikana selvästi ja pankin liikevoitto oli 16,3 miljoonaa euroa. Tuloskehitykseen vaikutti erityisesti korkokatteen kasvu. Hyvä taloudellinen menestys näkyy pankin omistaja-asiakkaille kasvavina asiakasetuina. OP Ylä-Uusimaan muodostivat vuoden 2023 alussa yhdistyneet Askolan, Kärkölän, Mäntsälän, Orimattilan ja Pukkilan osuuspankit.

– Olemme hyvin tyytyväisiä pankin ensimmäiseen toimintavuoteen, vaikka markkinatilanne on ollut haasteellinen ja pankkien yhdistyminen on ollut vaativa prosessi. Vuonna 2023 maksoimme OP-bonukset 30 prosentilla korotettuna ja loppuvuodesta lisäpalkitsimme omistaja-asiakkaita alennuksilla päivittäispalveluissa. Maksoimme omistaja-asiakkaille vuonna 2023 OP-bonuksia 2,4 miljoonaa euroa ja Tuotto-osuuksien korkoja 1,3 miljoonaa euroa, toimitusjohtaja Mikko Purmonen kertoo.

Korkojen nousu ja heikentyneen taloustilanteen vaikutus näkyi luottokysynnässä. Niin uusien asunto- kuin yritysluottojen kysyntä oli selvästi edellisvuotta alemmalla tasolla. Korkojen nousun myötä lisääntyi voimakkaasti myös asuntolainojen ennenaikainen takaisinmaksu. Odotettavissa olevien luottotappioiden ja arvonalentumisten määrä pysyi kuitenkin alhaisella tasolla.

Pankin asiakasvarat pysyivät edellisvuoden tasolla, vaikka talletuskanta laskikin edellisvuodesta. Asiakkaat lisäsivät sijoituksiaan haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta nettomääräisesti yli 18 miljoonaa euroa ja kasvua kertyi rahastosijoituksissa, vakuutussäästöissä ja erityisesti strukturoiduissa sijoitustuotteissa.

Pankin vakavaraisuus vahvistui ja oli vuoden lopussa 41,2 %. Pankin vahva vakavaraisuus tuo turvaa asiakkaillemme ja mahdollistaa pankin mukanaolon merkittävienkin hankkeiden rahoittamisessa toimialueellamme. Omat varat kasvoivat 162,4 miljoonaan euroon.

– Maksamme vuodelta 2024 kertyvät OP-bonukset 40 prosentilla korotettuina, emmekä peri vuonna 2024 omistaja-asiakkailtamme lainkaan kuukausimaksuja päivittäispalveluista. Näiden lisähyöty omistaja-asiakkaillemme on yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa, Mikko Purmonen toteaa.

OP Ylä-Uusimaa toteuttaa vastuullisuusohjelmaansa, jossa näkyy paikallisuus ja toimialueen elinvoimaisuuden edistäminen. Pankki lahjoitti viime vuonna noin 50.000 euroa paikallisille seuroille ja yhdistyksillä erilaisten hankkeiden ja investointien toteuttamiseen. Lisäksi pankki mahdollisti noin 50 nuorelle kesätyöpaikan Kesäduuni OP:n piikkiin –kampanjan avulla ja valmensi yläkoululaisille taloustaitoja ja oman talouden hallintaa yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Tuukka Tuomalasta pankin hallituksen uusi puheenjohtaja

Pankin hallituksen puheenjohtajana toiminut Katja Kuosa-Kaartti valittiin OP Osuuskunnan hallitukseen, jonka johdosta hän joutui jättämään tehtävänsä OP Ylä-Uusimaan hallituksessa. Pankin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin orimattilalainen Tuukka Tuomala, jolla on pitkä kokemus osuuspankin hallintotehtävistä.

OP Ylä-Uusimaan avainlukuja

Avainlukuja

2023

2022

Liikevoitto, te

16 311

6 583

Korkokate, te

23 128

12 120

Palkkiotuotot, netto, te

3 123

4 248

OP-bonukset asiakkaille, te

2 463

1 975

Omistaja-asiakkaat, kpl

23 278

23 326

Tase, Me

1 044

1 116

Luotot, Me

646

668

Talletukset, Me

683

710

Pankin omat varat, Me

162

151

Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde, %

41,2

38,3