Uuden Pohjolan OP:n ensimmäinen katsaus taloudesta

Uusi Pohjolan Osuuspankki (Pohjolan OP) aloitti toimintansa 1.5.2023, kun Oulun, Pohjolan ja Tornion Osuuspankit yhdistyivät uudeksi Pohjolan OP:ksi. Vahva alkuvuosi mahdollistaa omistaja-asiakkaiden etujen lisäämisen. Pohjolan OP:n liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 65,8 miljoonaa euroa. Pankin omistaja-asiakkaille maksoimme bonuksia 6,8M euroa. Korkokate oli 68,9 miljoonaa euroa. Korkokatteen vahva kasvu johtui markkinakorkojen kasvusta.

Uusi Pohjolan Osuuspankki aloitti virallisesti toimintansa fuusion jälkeen 1.5.2023. Uusi pankki, jossa työskentelee 325 finanssialan ammattilaista, kattavalla toiminta-alueellaan Utsjoelta Pyhännälle, on erinomaisella tunteella valmis palvelemaan lähes 230 000 asiakastamme, kertoo Pohjolan OP:n toimitusjohtaja Keijo Posio.

Talouden yleiskuva on ollut alkuvuonna vaisu. Hintojen yleinen nousu, kohonnut korkotaso ja talouden yleisvireen vaisuus näkyy pankin liiketoiminnan kasvun hidastumisena. Luottokysyntä on edellisen vuoden vastaa aikaan verrattuna hitaampaa. Toisaalta asiakkaidemme säästämisen ja sijoittaminen aktiivisuus on edellisvuotta aktiivisempaa. Hyvä tuloskehitys mahdollistaa kuitenkin omistaja-asiakkaidemme lisähuomioimisen. Pohjolan Osuuspankki lisää yhdessä OP Ryhmän kanssa omistaja-asiakkaiden etuja, kertoo Posio.

Aiemmin OP Ryhmä kertoi helpottavansa lähes 2,1 miljoonan omistaja-asiakkaan arkea maksamalla vuonna 2023 kertyviä OP-bonuksia 30 prosentilla korotettuna. Vastaavan edun saavat Pohjolan OP:n lähes 150 000 omistaja-asiakasta. Uutena etuna emme peri lainkaan omistaja-asiakkaiden päivittäispalveluihin liittyviä maksuja lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana, kertoo Posio.

Liiketoiminnan kasvu jatkui, ollen kuitenkin edellisvuotta hitaampaa. Rahoitustoiminta oli kesäkuun lopussa runsaat 5 300 miljoonaa euroa, laskien vuodenvaihteesta 0,6 prosentilla. Asuntoluottokanta kasvoi 0,1 prosenttia vuoden alusta. Asuntolainoja nostettiin 30,0 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asiakkaiden maksukyky säilyi edelleen hyvänä. Järjestämättömien saamisten määrä kasvoi maltillisesti 2,6 % vuoden alusta. Maksukyvyn säilymistä tuki hyvin se, että asiakkaat ovat ottaneet omiin luottoihinsa kattavasti korkosuojaus -sopimuksia. Asiakkaamme ovat saaneet merkittävää hyödytä korkokatollisista luotoista. Pohjolan Osuuspankissa korkokatollisten luottojen osuus koko asuntoluottokannasta oli kesäkuun lopussa 33 prosenttia.

Yritysten luottokanta kokonaisuudessaan kasvoi vuodentakaiseen verrattuna. Uusia yritysluottoja asiakkaamme nostivat 143 miljoonaa euroa. Yritysten investointikysyntää on viimeisen puolen toista vuoden aikana hidastaneet ensi Ukrainan sota ja viimeisen vuoden aikana erityisesti kohonnut hintataso.

Pohjolan OP vahvisti alkuvuonna asemaansa talousalueen ensisijaisena varallisuudenhoidon tuottajana. Asiakasvarat olivat kesäkuun lopussa lähes 6 500 miljoonaa euroa. Rahastoihin, indeksilainoihin sekä vakuutussijoituksiin tehtiin alkuvuoden aikana merkintöjä 122 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä sieltä lunastettiin. 

OP Koti Pohjoisessa, joka toimii Pohjolan OP:n toimialueen lisäksi Kemin, Kuusamon ja Raahen alueella asuntokauppojen alkuvuosi vastaa pitkälti koko valtakunnan kehitystä. Oulussa ja Rovaniemellä kauppamäärät laskivat vajaan kolmanneksen edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja hinnat laskivat noin 8 prosenttia. Meri-Lapin alueella kauppamäärät laskivat vain 13 prosenttia, hintojen laskun ollessa myös maltillisempaa. Myyntiajoissa ei tapahtunut toiminta-alueella merkittävää muutosta aiempaan verrattuna. Uusien asuntojen myynti on tällä hetkellä lähes seisahduksissa. Tilanne vastaa yleistä uusien asuntojen myyntitilannetta Suomessa. Kaikkiaan asuntoja on tällä hetkellä jonkin verran enemmän tarjolla kuin vuotta aiemmin. 

Keijo Posio pitää loppuvuoden talouden näkymiä asiakkaiden näkökulmasta tasaantuvina. Uskoaksemme nopein korkojen nousuvaihe on ohi. Korkotason tasaantuessa, hintojen nousuvauhdin hiipuessa ja työllisyyden pysyessä korkeana, alkaa talous hiljalleen uskoakseni elpyä. Talouden aktiivisuus palaa sen tarvitsemalle tasolle. 

Avainlukuja tammi-kesäkuu 2023 (suluissa vertailuluku vuodelta 2022)

 • Tulos tammi-kesäkuun ajalta ylitti vertailukauden tason ja liikevoittoa kertyi 65,8 miljoonaa euroa (25,6).
 • Korkokatetta kertyi tammi-kesäkuussa 68,9 miljoonaa euroa (29,4) ja nettopalkkiotuotot, joista on vähennetty OP-bonukset, olivat 16,1 miljoonaa euroa (19,1). Tuotot yhteensä kasvoivat vertailukaudesta ja olivat 113,2 miljoonaa euroa (69,6). Kulut ilman odotettavissa olevia luottotappioita olivat yhteensä 46,6 miljoonaa euroa (42,7).
 • Odotettavissa olevia luottotappioita saamisista kirjattiin tammi-kesäkuun aikana 0,8 miljoonaa euroa ja niiden määrä suhteutettuna luotto- ja takauskantaan pysyi alhaisella tasolla.
 • CET1-vakavaraisuussuhde parani vuoden vaihteen tasosta ja oli kesäkuun lopussa 27,5 %.
 • Asiakasliiketoiminnan kokonaisvolyymi oli kesäkuun lopussa 11 875,1 miljoonaa euroa ja kasvoi vuoden vaihteesta 0,4 prosenttia.
  • Rahoitustoiminta, joka sisältää omasta taseesta myönnetyt ja välitetyt luotot, laski alkuvuoden aikana 0,6 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 5 314,6 miljoonaa euroa. Uusia luottoja nostettiin tammi-kesäkuun aikana yhteensä 390,5 miljoonaa euroa (532,4), josta asuntoluot¬tojen osuus oli 208,8 miljoonaa euroa ja yritysluottojen osuus 143,1 miljoonaa euroa.
  • Asiakasvarat kasvoivat vuoden vaihteesta 1,3 prosenttia ja olivat kesäkuun lopussa 6 489,0 miljoonaa euroa. Talletusten osuus asiakasvaroista oli 4 300,4 miljoonaa euroa laskien 1,5 prosenttia. Rahastosijoitukset kasvoivat 6,3 prosenttia ja olivat kesäkuun lopussa 871,2 miljoonaa euroa. Vakuutussäästöt kasvoivat 4,7 prosenttia ja olivat 997,9 miljoonaa euroa. Varallisuudenhoidon nettomyyntiä kertyi tammi-kesäkuun aikana 122,1 miljoonaa euroa (48,6).
 • Pohjolan Osuuspankin omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 960 jäsenellä alkuvuoden aikana ja kesäkuun lopussa omistaja-asiakkaita oli 148 328.
 • Henkilöstön määrä kasvoi Pohjolan Osuuspankissa alkuvuoden aikana ja oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 354. Pankin henkilöstö on erittäin sitoutunutta ja ammattitaitoista, mikä on avain myös hyvään asiakaskokemukseen.
 • Asiakaskokemusta mittaava NPS-indeksi pysyi vuoden vaihteen tasolla ja oli tammi-kesäkuun osalta 80, mikä kertoo asiakkaiden korkeasta suositteluhalukkuudesta.
  Avainlukuja      
    1-6/2023 1-6/2022 Muutos
  Liikevoitto, milj. € 65,8 25,6 157,0 %
    6/2023 12/2022 Muutos
  Kulujen suhde tuottoihin 12 kk, % * 41,2 52,5 -11,3 %-yks.
  Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde 27,47 26,21 +1,26 %-yks.
  Henkilöstö keskimäärin ** 325 325 0 kpl
  Omistaja-asiakkaat 148 328 147 368 960 kpl

  Vertailukauden luvut ovat ns. Pro forma -lukuja (Oulun, Tornion ja Pohjolan Osuuspankin yhdistetyt luvut)

*Tuotoista vähennetty bonukset, kulut eivät sisällä odotettavissa olevia luottotappioita
** FTE-luku