Takarivissä vasemmalta: toimitusjohtaja Keijo Posio (Pohjolan OP), toimitusjohtaja Jaakko Ovaskainen (Sallan OP), hallituksen puheenjohtaja Markus Viitala (Sallan OP), hallituksen puheenjohtaja Pertti Ahola (Posion OP), ohjausryhmän puheenjohtaja ja hallituksen jäsen Tuomas Lohi (Tyrnävän OP), hallituksen puheenjohtaja Mika Alapuranen (Ylitornion OP), hallituksen puheenjohtaja Arto Vähämetsä (Hailuodon OP) ja toimitusjohtaja Jani Isomaa (Hailuodon OP). Eturivissä vasemmalta: hallituksen puheenjohtaja Taija Jurmu (Pohjolan OP), vt. toimitusjohtaja Tuula Virkkula (Sallan OP), vt. toimitusjohtaja Leila Ylitolva (Posion OP), toimitusjohtaja Antto Joutsiniemi (Tyrnävän OP), toimitusjohtaja Laura Harju-Autti (Ylitornion OP), toimitusjohtaja Terttu Hagelin (Utajärven OP) ja hallituksen puheenjohtaja Erkki Perttunen (Utajärven OP).

Seitsemän osuuspankkia suunnittelee yhdistymistä Pohjois-Suomessa – Tavoitteena varmistaa hyvä asiakaspalvelu ja sääntelynmukainen toiminta

Hailuodon, Pohjolan, Posion, Sallan, Tyrnävän, Utajärven ja Ylitornion Osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä. Pankkien tavoitteena on varmistaa jatkossakin hyvä asiakaspalvelu ja sääntelynmukainen toiminta koko toimialueella. Päätöksen mahdollisesta uuden pankin syntymisestä tekevät Pohjolan OP:n edustajisto ja muiden yhdistymishankkeessa mukana olevien osuuspankkien osuuskuntakokoukset vuoden 2024 aikana.

Seitsemän Pohjois-Suomessa toimivan osuuspankin hallitukset ovat käynnistäneet selvityksen yhdistymisestä yhdeksi pankiksi. Yhdistymisen valmistelun taustalla ovat asiakaskäyttäytymisen ja finanssialan toimintaympäristön muutos, kasvavat asiakastarpeet sekä sääntelyn vaateiden kiristyminen. Yhdistyminen olisi ensisijaisesti asiakkaiden etu.

–Sääntely ja toimiva viranomaisvalvonta auttavat finanssialaa kehittymään ja ohjaavat meitä samalla hakemaan leveämpiä hartioita. Pankkien, niiden asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että pankkien toiminta on turvattua. Tämä vaatii alueemme osuuspankkirakenteen uudelleenarviointia. Osuuspankeilta vaaditaan yhä enemmän resursseja toimia sääntelyn edellytysten mukaisesti. Jatkossa pienellä pankilla on tässä käytännössä ylitsepääsemättömiä haasteita, yhdistymishankkeeseen osallistuvien osuuspankkien nimeämän ohjausryhmän puheenjohtaja, Tyrnävän Osuuspankin hallituksen jäsen Tuomas Lohi sanoo.

– Valmisteilla oleva pankkien yhdistyminen toimisi suoraan pohjoissuomalaisten asiakkaiden eduksi. Yhdistymisen jälkeen meillä olisi mahdollisuus tarjota koko toimialueen henkilö- ja yritysasiakkaille paikalliset, asiakaslähtöiset, kilpailukykyiset ja laajat asiantuntijapalvelut sekä valmentaa asiakkaita tekemään parempia taloudellisia valintoja, Lohi toteaa. – Se avaisi myös henkilöstölle monipuolisia tehtäviä sekä paremmat mahdollisuudet asiantuntijuuden kasvattamiseen ja urakehitykseen.

Oulun, Pohjolan ja Tornion Osuuspankit yhdistyivät uudeksi Pohjolan OP:ksi viime toukokuussa. Paikallisuus on säilynyt tärkeänä ja vahvana arvona.

– Jo nyt pystymme selvästi näkemään, että paikallisuus on säilynyt vahvana isosta koosta huolimatta ja asiakastyytyväisyys on entisestään parantunut. Paikallisuus on tulevaisuudessakin menestyksemme moottori. Sen tuomat tutut paikalliset asiantuntijat, yhteisöllisyys ja vastuullisuus ovat meille menestystekijöitä, joista haluamme pitää kiinni, Pohjolan OP:n toimitusjohtaja Keijo Posio painottaa.

Toteutuessaan pankkien yhdistyminen ei aiheuttaisi muutoksia nykyisiin asiakassuhteisiin tai palveluverkostoon eikä edellyttäisi asiakkailta minkäänlaisia toimenpiteitä. Pankkien työntekijät jatkaisivat yhdistymisen jälkeen vanhoina työntekijöinä.  

Tyrnävän Osuuspankki haluaa turvata paikalliset asiantuntijapalvelut jatkossakin 

Tyrnävän Osuuspankin on nykyisillä resursseilla haastavaa palvella asiakkaita aktiivisesti ja vastata samalla viranomaisten vaatimuksiin.  

– Juuri nyt asiat hoituvat, mutta on parempi ryhtyä toimeen hyvissä ajoin kuin pakon edessä. Vuosien ajan lisääntynyt sääntely haastaa meitä. Ei ole mielekästä tehdä kaikkia samoja byrokratian kiemuroita kuin mitä isommat toimijat kokonsa puolesta joutuvat tekemään, Tyrnävän Osuuspankin toimitusjohtaja Antto Joutsiniemi sanoo. 

Joutsiniemi muistuttaa, että pankin asiakas odottaa saavansa pankkiasiansa hoidetuiksi. Yhdistyminen varmistaisi asiakkaiden hyvän palvelun ja edistäisi toimintaympäristön myönteistä kehitystä.  

– Jos jäisimme hankkeen ulkopuolelle, vaarana olisi, että sekä asiakkaat että henkilökunta vaihtaisivat sellaiseen pankkiin, jossa tulevaisuus on paremmin ennakoitavissa.  

Tyrnävän Osuuspankissa on vaihtoehtoja punnittu tarkkaan. Yhdistymistä Pohjolan Osuuspankkiin puoltaa yhteinen talousalue. Tyrnäväläiset asioivat pankin toimialueen lisäksi paljon Pohjolan Osuuspankin toimialueella.  

– On ollut helppo löytää yhtymäkohtia siitä ajattelusta, mitkä asiat asiakkaille ovat merkityksellisiä. Käynnistyneiden neuvotteluiden myötä olemme huomanneet, että voisimme omalta osaltamme vahvistaa tietyissä asiakas- ja palvelusegmenteissä Pohjolan Osuuspankin osaamista. Toki sama toimii myös toisinpäin eli pankkimme asiakkaat hyötyisivät Pohjolan Osuuspankin palvelukyvystä, Joutsiniemi summaa.