Ulf Nylund pitämässä lehdistötilaisuutta pankin tuloksesta

Vaasan Osuuspankin vuoden 2020 kuuden kuukauden tulos oli hyvä

Vaasan Osuuspankin toiminta jatkui vakaana vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana koronapandemiasta huolimatta. Liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa, joka on kuitenkin 1,4 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Tämä johtuu pelkästään siitä, että pankki teki huomattavasti suuremmat, 2,2 miljoonan euron luottotappiovaraukset vuodeksi 2020 kuin viime vuonna. Tuolloin vastaava luku oli 400 000 euroa.

– Varsinaisella pankkitoiminnalla on mennyt oikein hyvin, jopa hieman paremmin kuin viime vuoden alkupuoliskolla, toimitusjohtaja Ulf Nylund sanoo.

Hän korostaa, että myös valtion pankeille asettama vakausmaksu kasvoi ja rasitti tulosta 354 000 eurolla (2019: 257 000 e).

Korkotaso pysyi matalana ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, mikä oli edelleen haaste pankille. Viimeisimpien ennusteiden mukaan korkotaso pysyy matalana vielä loppuvuoden ja luultavasti myös vuonna 2021.

Pankin korkokate nousi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Se oli noin 5,78 miljoonaa euroa, joka oli noin 134 000 euroa edellisvuoden vastaavan ajankohdan lukua suurempi.

– Palkkiotuotot kasvoivat 726 000 eurolla, mikä oli erittäin hyvä suoritus, Ulf Nylund sanoo.

Ulf Nylund painottaa, että luotonkysyntä oli vuoden alussa hyvällä tasolla, mutta pysähtyi osittain 13.3. jälkeen ja se pieneni selvästi vuoteen 2019 verrattuna. Katsauskaudella asiakkaat nostivat lainoja 90,8 miljoonalla eurolla (2019: 140,7 miljoonaa euroa).

– Olosuhteet huomioon ottaen taso on kuitenkin edelleen hyvä. Katsauskaudella tarjosimme lyhennysvapaata aikaa henkilö- ja yritysasiakkaillemme, Ulf Nylund kertoo.

Sekä yritys- että asuntoluottojen kysyntä alkoi kuitenkin lisääntyä kesäkuun aikana ja on nyt palautunut normaaliksi, vaikkakin epävarmuutta on ilmassa, eikä taloudellinen tilanne ole mitä parhain.

– Koronapandemia todella hankaloitti jo ennestään vaikeuksissa olevaa turkistarhausalan toimintaa. Alalla on takanaan 4–5 vaikeaa vuotta ja nyt tilanne paheni entisestään. Tämä ei johdu pelkästään matalasta hintatasosta. Nyt on yleensäkin vaikeaa myydä turkistuotteita.

 

Asuntomarkkinat kasvoivat – paljon lyhennysvapaata

Toiminta asuntomarkkinoilla oli edelleen vireää vuoden 2020 alkaessa, mutta hiipui jonkin verran kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Pankin asiakkaat nostivat uusia asuntolainoja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 48,5 miljoonalla eurolla. Edellisvuoden vastaava luku oli 48,9 miljoonaa euroa.

– Tätä voidaan pitää todella hyvänä maalis–toukokuun olosuhteisiin nähden.

Kesäkuun lopussa asuntolainakanta oli kaiken kaikkiaan 465,4 miljoonaa euroa, jolloin kasvua edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,6 prosenttia. Ulf Nylund toteaa, että asiakkaat lyhensivät olemassa olevia lainoja ahkerasti siitä huolimatta, että suuri osa haki lyhennysvapaata. Pankin kokonaisantolainaus on kasvanut 12 kuukaudessa 3,6 prosenttia ja se oli kesäkuun lopussa yhteensä 946,0 miljoonaa euroa. Noin 900 henkilöasiakkaan lainoille myönnettiin lyhennysvapaata aikaa.

– Viimeisimmät ennusteet osoittavat, että korot voivat pysyä matalana edelleen 1–2 vuotta. Korkotilanne on pitänyt myös luottotappiot suhteellisen vähäisinä tällä hetkellä, mutta niiden määrä on nousussa, erityisesti jos toinen korona-aalto tulee. Järjestämättömät saatavat kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Pohjanmaalla joidenkin alojen ja monien yksityishenkilöiden ongelmat ovat kuitenkin kasvaneet kevään aikana, Ulf Nylund sanoo.

 

Tallettaminen vakaata

Kahdentoista kuukauden talletukset lisääntyivät 0,1 prosentilla ja olivat 750,7 miljoonaa euroa.

Vaasan Osuuspankin asiakkaiden sijoitusrahastoihin sijoittaman pääoman määrä kasvoi huomattavasti pörssikurssien noustua katsauskaudella. Vuoden puolivälissä rahastopääomien markkina-arvo oli 130,5 miljoonaa euroa, joka oli 10,4 prosenttia suurempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Lisäksi vähintään 100 000 euron pääoman asiakkaita palvelevan OP Private -yksikön hallinnoima pääoma kasvoi 19,9 prosenttia.

– Tämä on vahva todiste siitä, että henkilökohtainen ja paikallinen palvelu on tärkeää, Ulf Nylund sanoo.

 

Paljon uusia asiakkaita

Ulf Nylundin mukaan uusien omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi varsin hienosti vuoden alussa. Vaasan Osuuspankki sai kaikkiaan 657 uutta asiakasta, joista moni on myös omistaja-asiakas. Omistaja-asiakkaiden määrä oli kesäkuun lopussa 25 924.

– Tämä näyttää selkeästi, että Pohjanmaalla arvostetaan suomalaista omistusta ja paikallista päätöksentekoa. Meille on sen vuoksi tärkeää hoitaa asiakkaitamme hyvin. Tämä vuorostaan kuvastuu vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden hyvistä luvuista, Ulf Nylund sanoo.

Pankin omistaja-asiakkaat saivat bonusetuja ensimmäisen puolen vuoden aikana 1,6 miljoonalla eurolla. Tästä summasta käytettiin 798 000 euroa vakuutusmaksujen maksamiseen.

 

Yrityspankin toiminta kasvoi edelleen

Yritysluottojen määrä kasvoi katsauskaudella markkinoiden epävakaasta tilanteesta huolimatta. Lainakanta kasvoi 3,7 prosenttia ja se oli 30.6. yhteensä 388,1 miljoonaa euroa. Talletusten määrä oli 218 miljoonaa euroa, kun se oli 225 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Osa talletuksista on siirretty muihin sijoitusinstrumentteihin.

Maksuliikenteen volyymi kasvoi ja kasvua oli 13,7 prosenttia vuodenvaihteesta. Muut palkkiotuotot olivat 1,4 miljoonaa euroa, kun ne vuosi sitten olivat 332 000 euroa, mitä Ulf Nylund pitää hyvin positiivisena. Kevään aikana pankki myönsi lainojen lyhennysvapaata noin 200 yritysasiakkaalle.

– Aiomme jatkaa kunnianhimoisesti pankin markkinaosuuden kasvattamista, missä onnistuimmekin hyvin vuoden alun aikana. Olemme edelleen tarkkoja luotonannossa ja kiinnitämme erityishuomiota esimerkiksi yritysten luottokelpoisuuteen ja tulevaisuuden näkymiin. Olemme lisänneet yritysasiakkaille kohdistettua toimintaa ja paikallisen päätöksenteon avulla tulosta on syntynyt hienosti. Yrityslainakanta ylittänee 400 miljoonan euron rajan vuodenvaihteeseen mennessä, Ulf Nylund sanoo.

 

Palvelua digitalisaatiosta huolimatta

Rahoitussektori käy läpi edelleen huomattavaa, jo joitakin vuosia jatkunutta ja vielä vuosia jatkuvaa digitalisaatiosta johtuvaa rakennemuutosta.

– Lähivuosien kehitys lisää automatisaatiota edelleen, erityisesti korona-ajan tapahtumien seurauksena. Useimmat pankkisektorilla toimivat työskentelevät tulevaisuudessa asiakasrajapinnassa ja tämä tuo muassaan toisaalta myös uusia mahdollisuuksia ja panostuksia. Me uskomme edelleen, digitalisaatiosta huolimatta, että asiakaspalvelua tarvitaan jatkossakin, minkä tahansa palvelukanavan asiakas valitseekin ja että osaamista ja erikoistumista tarvitaan, Ulf Nylund korostaa.

Vaasan Alatorin toimistotiloja on remontoitu kahdeksan kuukauden ajan ja työ valmistuu lähipäivien aikana. Uudistetut tilat parantavat asiakaskokemusta ja antavat paremmat mahdollisuudet henkilökohtaiseen palveluun.

Vaasan Osuuspankilla on nyt viisi konttoria ja ne kaikki palvelevat asiakkaita viitenä päivänä viikossa.

                            

 

Vaasan Osuuspankki lukuina 1–6/2020

 

Liikevoitto: 3,37 milj. e (-29,4 %)

Korkokate: 5,78 milj. e (+2,4 %)

Hallintokustannukset: 5,83 milj. e (+6,5 %)

Luottojen arvonalennukset: 2 171 000 e  

Järjestämättömät saatavat: 4,89 milj. e (+8,9 %)

Vakavaraisuusaste: 22,91 %

Talletukset: 750,7 milj. e (+0,1 %)

Antolainaus: 946,0 milj. e (+3,6 %)

Uudet luotot: 90,8 milj. e (-35,5 %)

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Ulf Nylund, p. 010 256 3728