Ulf Nylund

Vaasan Osuuspankin tulos parani hiukan

Koronapandemian jatkumisesta huolimatta Vaasan Osuuspankin vuoden 2021 tulos parani hiukan edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa, joka oli 350 000 euroa edellisvuotta parempi. Toimitusjohtaja Ulf Nylund pitää tulosta hyvänä, vaikka vuosi oli todella erityislaatuinen.

Hänen mukaansa tuloksen paraneminen johtuu muun muassa siitä, että tulot ja korkokate kasvoivat ja että luotonanto oli melko aktiivista.

– Palkkiotuotot kasvoivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, kokonaista 10,3 prosenttia, Ulf Nylund sanoo.

Pankki teki jälleen huomattavia luottotappiovarauksia sellaisten asiakkaidensa vuoksi, joiden taloudellinen tilanne heikkeni voimakkaasti vuoden aikana. Tämän lisäksi pankin kustannukset kasvoivat muun muassa joihinkin pankin kiinteistöihin tehtyjen noin 1,1 miljoonan euron alaskirjausten seurauksena.

                              

Luotonkysyntä pysyi vakaana

Suomen talouskasvu sai jälleen vauhtia alleen vuoden 2021 aikana ja sekä pankin että asiakkaiden usko tulevaan kasvoi.

Asuntolainojen kysyntä kasvoi hiukan, mutta koronapandemia vaikutti siihen selvästi.

– Matala korkotaso näyttää jäävän pikkuhiljaa historiaan. Monet asiantuntijat ennustavat, että korot alkavat nousta vuoden 2022 aikana. Suosittelen jälleen erityisesti asuntolaina-asiakkaiden, mutta myös yritysten sekä maa- ja metsätalousasiakkaidenkin, ottavan jonkinlaisen korkosuojan yli 10 vuoden lainoille. Matalien korkojen aika ei kestä ikuisesti. Pitkät korot ovat jo nousseet jonkin verran ja nousu vaikuttaa jatkuvan, Ulf Nylund muistuttaa.

Järjestämättömät saatavat nousivat vuoden aikana suhteessa antolainauksen määrään, mutta olivat edelleen hyväksyttävällä tasolla Ulf Nylundin mukaan. Järjestämättömät saatavat olivat vuoden lopussa 6,7 miljoonaa euroa ja se oli 0,68 prosenttia luotto- ja takauskannasta. Järjestämättömiä saatavia oli siten 1,2 miljoonaa euroa vuotta 2020 enemmän.

 

Volyymit kasvoivat

Pankkitoiminta, joka käsittää pankin kaiken talletus-, antolainaus-, rahasto- ja vakuutustoiminnan, jatkoi kasvuaan ja se oli 2 282 miljoonaa euroa. Kasvua oli 5,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2021 aikana Vaasan Osuuspankin asiakkaat nostivat uusia asuntolainoja 84,1 miljoonalla eurolla, mikä on hiukan enemmän edellisvuoteen verrattuna (2020: 71,4 milj. e). Asuntolainakanta kasvoi 3,1 prosentilla 484,4 miljoonaan euroon. Vuoden 2021 aikana nostetuista asuntolainoista 42,5 prosentille otettiin jonkin laatuinen korkosuoja, mikä on selvästi enemmän kuin edellisvuonna. Myös useat asunto-osakeyhtiöt ottivat korkosuojan mahdollisia tulevia koronnousuja vastaan.

Pankki myönsi uusia lainoja yhteensä 166,6 miljoonalla eurolla, mikä on noin 10 miljoonaa euroa vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Lainakanta kasvoi kokonaisuudessaan 2,3 prosenttia 985,4 miljoonaan euroon, mitä Ulf Nylund pitää oikein hyvänä tuloksena monet ajan haasteet, muun muassa koronaepidemia huomioon ottaen.

Vuoden 2021 aikana Vaasan Osuuspankissa avattiin 280 uutta ASP-tiliä. Vuoden lopussa pankilla oli 1 230 aktiivista ASP-asiakasta.

Myös pankin OP Private -varainhoitopalvelulla oli hyvä vuosi koronahaasteista huolimatta. Sen hallinnoima pääoma kasvoi runsaalla 22,8 prosentilla, joka oli suurimpia kaikkien osuuspankkien keskuudessa. OP Private -varainhoito palvelee asiakkaita, joiden sijoituspääoma on noin 100 000 euroa tai tätä enemmän.

Talouden epävarmuus sai aikaan sen, että jatkuvasta säästämisestä tuli oikea hittituote asiakkaiden keskuudessa.

– Monet ymmärsivät, että yllättävien asioiden varalle on hyvä olla hiukan ylimääräistä. Olemme iloisia siitä, että ihmiset ovat alkaneet säästää kuukausittain. Vuoden aikana asiakkaat tekivät yhteensä 2 708 uutta jatkuvan säästämisen sopimusta.

Vaasan Osuuspankin yritysasiakassektorin toiminta kehittyi hyvin vuoden 2021 aikana. Kasvutahti oli hyvä ja lainakanta nousi runsaat 4,3 prosenttia ja on nyt miltei 416 miljoonaa euroa. Yritysten säästö- ja sijoitustoiminta kasvoi yhteensä 17,5 prosentilla, mikä oli pankille ennätys.

–  Pankin edelleen jatkunut aktiivinen toiminta yritysasiakassektorilla on tuottanut tulosta ja pidämme hyvää vauhtia yllä myös vuonna 2022, Ulf Nylund arvioi.

 

Merkittäviä omistajaetuja

Asiakasmäärä kasvoi edelleen hienosti myös vuoden 2021 aikana: Pankki sai yhteensä 1 751 uutta asiakasta. Pankki sai myös 1 452 uutta omistaja-asiakasta. Omistaja-asiakkaita on nyt Vaasan Osuuspankin noin 49 400 asiakkaasta 27 284. Omistaja-asiakkaiden bonusedut olivat joulukuun lopussa 2 049 000 euroa.

Omistaja-asiakkaat voivat käyttää bonuksiaan muun muassa pankkipalveluiden maksamiseen, lakipalveluihin ja Pohjolan vakuutusmaksuihin. Pohjolan vakuutusmaksuihin he käyttivät yhteensä 1 461 000 euroa vuoden 2021 aikana. Uutena omistaja-asiakasetuna pankki ei peri maksua arvo-osuustilin avaamisesta. Myös osakesäilytys on ilmaista.

Vuoden vaihteeseen mennessä omistaja-asiakkaat olivat sijoittaneet 40,4 miljoonaa euroa (2020: 37,0 milj. e) Vaasan Osuuspankin tuotto-osuuksiin. Vuonna 2022 pankilla on tavoitteena maksaa 4,45 prosentin korko tuotto-osuuksille.

– Tämä on meidän tapamme huomioida omistaja-asiakkaamme juhlavuotenamme, jolloin OP Ryhmä täyttää 120 vuotta, Ulf Nylund sanoo.

Nylundin mukaan vuonna 2021 tuotto-osuuksille maksettu korko, 3,25 prosenttia, on jo hyvä. Tämä oli yhteensä 1 194 179 euroa.

– Syystä voimme sanoa, että tuemme omistaja-asiakkaiden arkea sekä sijoitusten ja rahan pysymistä Pohjanmaalla.

Toimintavuotensa aikana Vaasan Osuuspankki antoi tukea usealle yhdistykselle, urheilu- ja kulttuuritaholle sekä kurssitoimintaan, ja auttoi nuoria parantamaan taloustaitojaan noin 50 000 eurolla.

– Tämä on huomattava summa alueen kehittämiseen ja mahdollisuuteen harjoittaa korkealaatuisia aktiviteetteja, Ulf Nylund sanoo. 

Tämän lisäksi pankki maksoi palkan jo neljännen perättäisen vuoden ajan 20 nuorelle kahden viikon työskentelystä jossain paikallisessa yhdistyksessä. Pankki on myös tukenut aktiivisesti yrittäjiä keskittämällä hankintojaan paikallisiin palveluihin ja tuotteisiin. Tämän lisäksi se on arponut paikallisia tuotteita omistaja-asiakkaidensa kesken.

 

Mielenkiintoinen, mutta tuulinen tulevaisuus

Sekä Euroopan että Suomen talouskasvu oli positiivinen koko vuoden 2021 ajan. Viimeisimmät ennusteet osoittavat kuitenkin, että kasvu heikentyy jonkin verran, mutta pysyy positiivisena vuoden 2022 aikana.

Ulf Nylundin mukaan vuoden 2022 alusta näyttää tulevan mielenkiintoinen, jolloin kasvu jatkuu positiivisena. Levottomuudet maailmalla voivat kuitenkin tehdä vuodesta tuulisen.

Kotimaassa turkistarhausala on edelleen suuri huolenaihe. Elinkeino on syvässä kuopassa, eikä kukaan pysty sanomaan, milloin suunta kääntyy mahdollisesti parempaan. Lisäksi korona aiheuttaa lisäongelmia turkistarhaukselle, sillä huutokauppoja, joissa ollaan fyysisesti paikalla, ei voida järjestää. Kannattavuus on ollut heikkoa useiden vuosien ajan.

– Kuluvasta vuodestakaan ei näytä tulevan parempi. Osa alalla toimivista lopettaa todennäköisesti tai joutuu lopettamaan toimintansa, ellei kannattavuutta saada paranemaan nopeasti, Ulf Nylund sanoo.

Hän korostaa, että digitalisaatio jatkoi uusien harppausten ottamista vuoden 2021 aikana asiakkaiden keskuudessa koronatilanteen vuoksi. Monet ovat ottaneet käyttöön verkkopalvelun op.fi, OP-mobiilin ja alkaneet käyttää maksukorttia aiempaa enemmän ostoksia maksaessaan.

 – Vaikeasta tilanteesta huolimatta henkilökunta on aina, kun on ollut mahdollista, palvellut asiakkaita henkilökohtaisesti. Olemme lisäksi pitäneet konttorimme auki koko vuoden 2021 ajan. Pankille on tärkeää huolehtia hyvin nykyisistä asiakkaistaan. Henkilöstö on tehnyt loistavaa työtä vuoden aikana ja ansaitsee siitä kaiken kunnian, Ulf Nylund korostaa.

Pankki- ja vakuutustoiminnan rakennemuutokset jatkuvat myös vuoden 2022 aikana. OP Ryhmässä on käynnissä runsaasti keskustelua fuusioista, minkä vuoksi Osuuspankkien määrä vähenee voimakkaasti tulevina vuosina.

– Tämä antaa Vaasan Osuuspankin kaltaiselle vahvalle paikalliselle toimijalle monia uusia mahdollisuuksia. Siksi suhtaudumme luottavaisin mielin vuoteen 2022, Ulf Nylund sanoo.

 

Vaasan Osuuspankki lukuina 1–12/2021

Liikevoitto: 5,1 milj. e (+7,3 %)
Korkokate: 12,0 milj. e (+2,1 %)
Talletukset: 795,9 milj. e (+4,9 %)
Antolainaus: 985,4 milj. e (+2,3 %)
Uudet luotot: 166,6 milj. e (-5,6 %)
Uudet asuntolainat: 84,1 milj. e (+17,8 %)
Järjestämättömät saatavat: 6,7 milj. e (+22,4 %)
Pankkitoiminta: 2 282,1 milj. e (+5,2 %)
Palkkiotuotot: 7,9 milj. e (+10,3 %)
Hallintokustannukset (sis. henkilöstökustannukset): 11,3 milj. e (+1,3 %)
Odotettavissa olevat luottotappiot ja arvonalennukset: 1 934 274 e  
Vakavaraisuusaste: 24,62 %  

 

Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Ulf Nylund, p. 050 364 4603.