Vaasan Osuuspankin tulos yli kaksinkertaistui

Vaasan Osuuspankki teki viime vuonna kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Aiempaan vuoteen verrattuna tulos kasvoi yli kaksinkertaiseksi siitäkin huolimatta, että katsausvuosi oli monessa suhteessa erityinen. Liikevoitto, 19,4 miljoonaa euroa, oli 10,9 miljoonaa euroa eli miltei 128,2 prosenttia enemmän vuoteen 2022 verrattuna.

Toimitusjohtaja Ulf Nylund pitää tulosta erinomaisena. Tulosparannus johtui hänen mukaansa erityisesti siitä, että tulot pysyivät hyvällä tasolla ja korkokate kasvoi, mihin syynä oli paljolti korkojen nousu.  

-Nyt näyttää siltä, että korot alkavat alentua kuluvana vuonna ja muun muassa tämän vuoksi vuoden 2024 liikevoitto todennäköisesti pienenee hiukan, mutta pysynee selkeästi parempana kuin vuonna 2022, Nylund sanoo.

Miinuspuolena Ulf Nylund huomauttaa, että palkkiotuotot pienenivät 27,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pankki teki myös huomattavia luottotappiovarauksia sellaisten asiakkaiden vuoksi, joiden taloudellinen tilanne heikkeni voimakkaasti vuoden aikana. Tämän lisäksi pankin kustannukset kasvoivat muun muassa joihinkin pankin toimistokiinteistöihin tehtyjen noin 0,144 miljoonan euron alaskirjausten seurauksena.

 

Luotonkysyntä väheni

Suomen talouskasvu hidastui ja taloustilanne kaiken kaikkiaan heikkeni katsausvuonna. Koronnousut, korkea inflaatio ja kasvun heikkeneminen vaikuttivat luotonkysyntään koko vuoden 2023 ajan.

Asunto- ja yrityslainojen kysyntä oli suuren osan aikaa vuodesta 20–25 prosenttia edellistä vuotta pienempi. Pankki myönsi uusia luottoja 163 miljoonalla eurolla, joka on 60 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.

– Matala korkotaso painui historiaan vuoden 2022 aikana ja vuodesta 2023 tuli nousevien korkojen vuosi. Korot nousivat hitaasti, mutta varmasti, ja hiukan yli neljän prosentin tasosta tuli totta. Useiden asiantuntijoiden mielestä korkotaso putoaa noin kolmeen prosenttiin vuoden 2024 loppuun mennessä. Vuosina 2019–2022 suosittelin toistuvasti erityisesti asuntolaina-asiakkaita, mutta myös yrityksiä ja maa- ja metsätalousasiakkaita, ottamaan jonkinlaisen korkosuojan yli 10 vuoden lainoille. Ennen vuotta 2023 näin tehneitä voi vain onnitella, Ulf Nylund sanoo.

Järjestämättömät saatavat suhteessa antolainauksen määrään nousivat vuotta 2022 korkeammalle tasolle, mutta olivat edelleen Ulf Nylundin mukaan hyväksyttävällä tasolla. Yli 90 päivää erääntyneet järjestämättömät saatavat olivat vuoden 2023 lopussa 13,7 miljoonaa euroa, ja se oli 1,13 prosenttia luotto- ja takauskannasta. Järjestämättömiä saatavia oli siten 0,03 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2022.

– Huomaa selvästi, että ajat ovat kovemmat niin yksityis- kuin yritysasiakkaille, Ulf Nylund sanoo.

 

Hitaampaa volyymikasvua

Pankkitoiminta, joka käsittää pankin kaiken talletus-, antolainaus-, rahasto- ja vakuutustoiminnan, jatkoi kasvuaan, tosin hiukan hitaammin, ja se oli 2 623 miljoonaa euroa. Kasvua oli 0,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2023 aikana Vaasan Osuuspankin asiakkaat nostivat uusia asuntolainoja 70,2 miljoonalla eurolla, mikä on selvästi vähemmän edellisvuoteen verrattuna (2022: 110,6 milj. e), mutta tasona melko tyypillinen Vaasan Osuuspankille. Asuntolainakanta kasvoi vain 0,2 prosentilla 561,2 miljoonaan euroon. Vuoden 2023 aikana nostetuista asuntolainoista 31,4 prosentille otettiin jonkin tyyppinen korkosuojaus.

Pankki myönsi uusia lainoja yhteensä 163,5 miljoonalla eurolla, mikä on noin 71,1 miljoonaa euroa vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Lainakanta kasvoi kokonaisuudessaan 9,5 prosenttia 1 157,6 miljoonaan euroon, mitä Ulf Nylund pitää hyvänä tuloksena, kun otetaan huomioon nousseet korot, inflaatio ja hintojen nousu ylipäätään.

Vuoden 2023 aikana Vaasan Osuuspankissa avattiin 202 uutta ASP-tiliä. Vuoden lopussa pankilla oli 1 326 aktiivista ASP-asiakasta.

 

Ennätysvuosi koko ryhmässä

Ulf Nylund toteaa vuoden 2023 olleen taloudellisesti haastava vuosi korkean inflaation ja nousseiden korkojen vuoksi ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana, kunnes inflaatio ja korot laskivat vuoden lopulla.

Haasteista huolimatta vuodesta tuli ennätysvuosi OP Ryhmälle. Osuuspankkien asiakkaat sijoittivat aktiivisesti ja vuoden aikana sijoitettiin säästö- ja sijoitustuotteisiin noin 4,5 miljardilla eurolla. Nettosijoitusten määrä oli noin 2,2 miljardia euroa. Vuosi 2023 oli korkosijoitusten vuosi. Suuri osa korkosijoituksista tehtiin korkorahastoihin ja pääomaturvattuihin tuotteisiin. Tämä on merkki tietynasteisesta varovaisuudesta asiakkaiden keskuudessa.

Jatkuvasti säästävien asiakkaiden määrä kasvoi voimakkaasti OP Ryhmässä. Lähemmäs miljoona asiakasta säästää jatkuvasti rahastoihin.

– Moni asiakas haluaa rakentaa puskuria, kun aika tuntuu aiempaa epävarmemmalta. Myös osakesäästötilin suosio jatkui, Ulf Nylund toteaa.

Myös Vaasan Osuuspankin kehitys oli positiivinen. Säästö- ja sijoitustuotteiden myynti yksityistalouksille ja yrityssektorille kasvoi selvästi: 37,5 prosentilla vuoteen 2022 verrattuna. Jatkuvasti säästävien asiakkaiden määrä kasvoi 1,2 prosenttia. Varakkaimpia asiakkaita palvelevan OP Private -yksikön asiakkaiden määrä kasvoi 6,5 prosenttia ja hallinnoidun pääoman määrällä mitattuna 15,1 prosenttia. Rahasto-osuuksiin ja pääomaturvattuihin tuotteisiin sijoittaminen kasvoi eniten.

Pankin tuotto-osuuksien myynnissä onnistuttiin myös hyvin. Uusia osuuksia merkittiin noin 3,0 miljoonalla eurolla. Vuonna 2023 osuuksille maksettavan koron odotetaan olevan 4,5 prosenttia ja kuluvan vuoden tavoitteeksi on asetettu 5,5 prosenttia, Ulf Nylund kertoo.

Vaasan Osuuspankin yritysasiakassektorin toiminta kehittyi selkeästi positiivisesti myös vuoden 2023 aikana. Kasvutahti oli hyvä ja lainakanta kasvoi 4,7 prosenttia ja on nyt 519,6 miljoonaa euroa. Yritysten säästö- ja sijoitusvolyymi kasvoi 12,6 prosentilla.

– Pankin yritysasiakassektorin aktiivisena jatkunut toiminta tuotti tulosta ja yritämme pitää toiminnan vilkkaana myös vuoden 2024 aikana, Ulf Nylund sanoo.

                            

Merkittäviä omistajaetuja

Asiakasmäärä kasvoi hyvin myös vuoden 2023 aikana: pankki sai yhteensä 6 339 uutta asiakasta, osaksi Korsnäsin Osuuspankin yhdistymisen seurauksena. Pankin omistaja-asiakkaiden määrä lisääntyi 3 645:llä ja omistaja-asiakkaita on nyt Vaasan Osuuspankin 50 739 asiakkaasta 31 556. Omistaja-asiakkaiden bonusedut olivat joulukuun lopussa 2 777 666 euroa. Vuoden 2023 vaihteen kynnyksellä pankki päätti tukea omistaja-asiakkaitaan antamalla heille 30 prosenttia enemmän bonuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että omistaja-asiakkaat saavat tänä vuonna bonuksia 737 666 euroa viime vuotta enemmän.

Omistaja-asiakkaat voivat käyttää bonuksiaan muun muassa pankkipalveluiden maksamiseen, lakipalveluihin ja Pohjolan vakuutusmaksuihin. Pohjolan vakuutusmaksuihin he käyttivät yhteensä 1 940 000 euroa vuoden 2023 aikana. Omistaja-asiakasetuna pankki ei peri maksua arvo-osuustilin avaamisesta, myös osakesäilytys on ilmaista.

Vuoden vaihteeseen mennessä omistaja-asiakkaat olivat sijoittaneet 51,1 miljoonaa euroa (2022: 43,6 milj. e) Vaasan Osuuspankin tuotto-osuuksiin. Vuonna 2023 pankin tavoitteena on maksaa tuotto-osuuksille korkoa 4,5 prosenttia, mikä on yhteensä 2 238 423 euroa.

Vuonna 2024 suunnitelmana on maksaa korkoa 5,5 prosenttia, mikä on Ulf Nylundin mukaan merkittävä etu omistaja-asiakkaille.

– Vuonna 2024 maksamme 40 prosentin lisäbonuksen ja annamme ilmaiseksi päivittäiset pankkipalvelut uskollisille omistaja-asiakkaillemme. Tämä tarkoittaa sitä, että maksamme noin miljoonan euron arvoisen lisäbonuksen. Lisäksi ensimmäistä asuntoaan ostavien ei tarvitse maksaa toimitusmaksua aina 31.3.2024 saakka.

– Tämä on meidän tapamme huomioida uskolliset omistaja-asiakkaamme. Me maksamme takaisin rahaa asiakkaillemme silloin, kun pankilla menee hyvin. Syystä voimme sanoa, että tuemme omistaja-asiakkaiden arkea sekä sijoitusten ja rahan pysymistä Pohjanmaalla, Ulf Nylund sanoo.

Toimintavuoden aikana Vaasan Osuuspankki antoi tukea monille yhdistyksille, urheilu- ja kulttuuritaholle sekä kurssitoimintaan ja auttoi nuoria parantamaan taloustaitojaan yhteensä noin 100 000 eurolla.

– Tämä on huomattava summa alueen kehittämiseksi ja mahdollisuudeksi harjoittaa korkealaatuista toimintaa, Ulf Nylund sanoo.

Tämän lisäksi pankki maksoi – nyt jo kuudentena perättäisenä vuotena – kahden viikon palkan 25 nuorelle, jotka työskentelivät jossain paikallisessa yhdistyksessä. Pankki on myös tukenut aktiivisesti alueen yrittäjiä keskittämällä hankintojaan paikallisiin palveluihin ja tuotteisiin. Tämän lisäksi se on arponut pääsylippuja omistaja-asiakkaidensa kesken paikallisiin kulttuuritapahtumiin. Pankki tuki rahallisesti eri hyväntekeväisyyskohteita yhteensä noin 60 000 eurolla.

 

Mielenkiintoinen, mutta tuulinen tulevaisuus

Sekä Euroopan että Suomen talouskasvu oli negatiivinen suurimmaksi osaksi vuotta 2023 ja suuntaus tuntuu jatkuvan vuoden 2024 alun aikana. Viimeisimmät ennusteet osoittavat, että kasvu vuoden 2024 aikana jää nollatasolle.

Ulf Nylundin mukaan alkuvuodesta 2024 tulee melko kiinnostava, kun korkotasot ovat tavanomaisemmalla 3 prosentin tasolla, inflaatio vähenee ja hinnankorotukset pienenevät.

– Levottomuudet maailmalla tuntuvat kuitenkin jatkuvan, minkä vuoksi vuodesta voi tulla tuulinen ja haastava monella tapaa.

Hän korostaa, että digitalisaatio otti edelleen uusia harppauksia asiakkaiden keskuudessa vuoden 2023 aikana. Monet asiakkaat ottivat käyttöön verkkopalvelun op.fi, OP-mobiilin ja alkoivat käyttää maksukorttia aiempaa enemmän ostoksia maksaessaan.

– Pankin henkilökunta on tehnyt loistavaa työtä ja panostanut paljon henkilökohtaiseen palveluun. Pankille on tärkeää huolehtia nykyisistä asiakkaistaan hyvin. Henkilökunta ansaitsee kaiken kunnian, Ulf Nylund korostaa.

Pankki- ja vakuutustoiminnan rakennemuutokset jatkuivat myös vuoden 2023 aikana. OP Ryhmässä on käynnissä runsaasti keskusteluja yhdistymisistä, minkä vuoksi osuuspankkien määrä vähenee voimakkaasti tulevina vuosina. Osuuspankkeja on tänään noin 100 ja uskotaan, että määrä vähenee 50–60:een seuraavan parin vuoden aikana. Korsnäsin Osuuspankki ja Vaasan Osuuspankki yhdistyivät 31.10.2023.

– Tämä antaa Vaasan Osuuspankin kaltaiselle vahvalle paikalliselle toimijalle monia uusia mahdollisuuksia. Siksi suhtaudumme varovaisen optimisesti vuoteen 2024 taivaalla häämöttävistä pilvistä huolimatta, Ulf Nylund sanoo.

 

Vaasan Osuuspankki lukuina 1–12/2023

Liikevoitto: 19,4 miljoonaa euroa (+128,2 %)
Korkokate: 33,0 miljoonaa euroa (+118,5 %)
Talletukset: 924,3 miljoonaa euroa (+12,5 %)
Antolainaus: 1 157,6 miljoonaa euroa (+12,6 %)
Uudet luotot: 163,5 miljoonaa euroa (-27,2 %)
Uudet asuntolainat: 70,2 miljoonaa euroa (-36,2 %)
Järjestämättömät saatavat: 13,7 miljoonaa euroa (+1,25 %)
Pankkitoiminta: 2 623,0 miljoonaa euroa (+11,8 %)
Palkkiotuotot: 5,9 miljoonaa euroa (-26,0 %)