Ulf Nylund, tulosjulkistus, resultatinfo, H1 2023

Vaasan Osuuspankin toiminnan ensimmäinen puoli vuotta 2023 oli hyvä

Vaasan Osuuspankin toiminnan kehitys jatkui hyvänä kuluvan vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Liikevoitto oli 10,07 miljoonaa euroa ja se oli selvästi parempi viime vuoden vastaavan ajanjakson lukuun verrattuna (1–6/2022: 3,8 miljoonaa euroa). Tämä johtuu pääasiassa siitä, että korot nousivat lähemmäksi normaalia tasoa ja siten korkokate oli huomattavasti parempi vuoteen 2022 verrattuna.

– Tulosta, joka oli noin 6 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa kautta parempi, on pidettävä oikein hyvänä, kun ottaa huomioon vallitsevan tilanteen ja siinä esiintyvät monet talouden epävarmuustekijät, toimitusjohtaja Ulf Nylund sanoo.

Hän huomauttaa, että myös valtion pankeille asettama vakausmaksu rasitti tulosta 475 135 eurolla, joka tosin oli jonkin verran pienempi kuin edellisvuonna (586 900 e).

Korkotaso jatkoi kasvuaan vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, sillä inflaatio pysyi edelleen korkeana. Viimeisimpien ennusteiden mukaan tämä korkotaso säilyy vielä 6–12 kuukauden ajan, luultavasti siihen asti, kunnes inflaatio alkaa pudota normaalimmalle, noin 2–3 prosentin tasolle.

Pankin korkokate kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Se oli 13,87 miljoonaa euroa, joka oli 7,7 miljoonaa euroa suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2022.

– Palkkiotuotot vähenivät 700 000 eurolla, mikä vaikutti tulokseen negatiivisesti hieman, mutta kasvanut korkokate kompensoi tätä reilusti, Ulf Nylund sanoo.

Hän korostaa, että luotonkysyntä alkoi vähetä jo vuoden 2022 lopulla ja jatkui vuoden 2023 aikana.

– Alkuvuodesta henkilöasiakkaat hakivat huomattavasti vähemmän lainoja, mutta kevään aikana havaitsimme pientä kasvua. Yrityspuolen vuosipuolisko oli hyvä, vaikka volyymit olivat pienemmät. Pankin asiakkaat nostivat lainoja katsauskaudella 72,5 miljoonan euron arvosta (1–6/2022: 109,1 miljoonaa euroa). Nostettujen lainojen tasoa voi pitää aivan normaalina kuuden kuukauden ajanjaksoa tarkasteltaessa.

Ulf Nylund on tyytyväinen tulokseen.

– Kokonaisuutta ja vallitsevaa tilannetta ajatellen numerot ovat hienoja. Kevät oli hyvin intensiivinen ajanjakso pankin henkilökunnalle ja se on tehnyt todella hyvää työtä, hän sanoo ja muistuttaa, että kustannusten kohoaminen ja kysynnän heikkeneminen aiheutti ongelmia monille henkilö- ja yritysasiakkaille.

 

Aktiivisuus väheni asuntomarkkinoilla

Asuntomarkkinat olivat melko hiljaiset vuoden alussa, mutta elpyivät hiukan huhti-kesäkuussa. Pankin asiakkaat nostivat uusia asuntolainoja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 44,0 miljoonalla eurolla. Edellisvuoden vastaava luku oli 60,1 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa Vaasan Osuuspankin asuntolainakanta oli yhteensä 503,8 miljoonaa euroa, jolloin kasvua edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta oli 0,8 prosenttia. Ulf Nylund toteaa, että tilanne asuntolainamarkkinoilla on loppuvuoden aikana todennäköisesti odottava nousseen korkotason ja kustannuskehityksen vuoksi. Pankin kokonaisantolainaus kasvoi 12 kuukaudessa 4,0 prosenttia ja se oli kesäkuun lopussa yhteensä 1 035,7 miljoonaa euroa.

– Viimeisimmät ennusteet osoittavat, että korot pysyttelevät nykyisellä tasolla vielä jonkin aikaa. Järjestämättömät saatavat kasvoivat hiukan edelliseen vuoteen verrattuna ja saattavat jatkaa kasvuaan. Tietyt toimialat ja monet henkilöasiakkaat Pohjanmaalla kohtaavat vielä ongelmia todennäköisesti saadakseen taloudenpitonsa rullaamaan nykyisen korkotason ja kauttaaltaan kohonneen hintatason vuoksi, Ulf Nylund sanoo.

 

Tallettaminen vakaata

Kahdentoista kuukauden talletukset lisääntyivät 0,8 prosentilla ja olivat 822,9 miljoonaa euroa.

Asiakkaiden sijoitusrahastoihin sijoittama pääoma, vakuutussijoitukset ja pääomaturvatut sijoitusratkaisut jatkoivat kasvuaan siitä huolimatta, että pörssikurssit laskivat Suomessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sijoitukset Amerikkaan ja Eurooppaan kannattivat edelleen hyvin. Rahastopääomien markkina-arvo oli vuoden puolivälissä 177,5 miljoonaa euroa, joka oli 8,0 prosenttia suurempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

OP Private -yksikössä kehitys jatkui positiivisena vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana.

Pankin asiakkaidensa lukuun hallitseman pääoman volyymi kasvoi kuudella prosentilla, vaikka kehitys Helsingin Pörssissä oli negatiivinen. OP Private -yksikön uusien asiakkaiden määrä kasvoi neljällä prosentilla. Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana pankissa tehtiin euromääräinen sijoitustuotteiden uudismyyntiennätys. Myös sijoitusrahastoihin sijoittavien jatkuvien säästösopimusten määrä kasvoi voimakkaasti. Tämä on Ulf Nylundin mukaan merkki siitä, että suurella osalla asiakkaista on ylimääräisiä varoja ja he haluavat säästää tulevaisuutta varten.

– Tarjoamme edelleen enemmän etuja omistaja-asiakkaillemme maksamalla pankin tuotto-osuuksiin tehdyille sijoituksille 4,5 prosentin koron. Lisäksi tarjoamme päivittäiset pankkipalvelut maksutta kaikille omistaja-asiakkaille 1.10.2023–31.3.2024, mikä tietää heille kustannussäästöjä.

Vaasan Osuuspankissa on myös nähty edelleen lisääntyvää tarvetta juridisten asiakirjojen konsultointi- ja laadintapalveluille. Siksi pankki on laajentanut perheoikeudellisten palvelujen tarjontaansa ja palvelee nyt oikeudellisissa asioissa kaikissa konttoreissaan yhteensä neljän lakimiehen voimin. Vuoden lopussa juristien määrä kasvaa viiteen.

– Tämä on vahva todiste siitä, että pidämme henkilökohtaista ja paikallista palvelua tärkeänä, Ulf Nylund sanoo.

 

Suuria bonusetuja vuonna 2023

Kesäkuun lopussa pankilla oli 28 210 omistaja-asiakasta. Lukumäärä kasvoi 589:llä edellisen vuoden kesäkuun lopusta.

– Tämä osoittaa selkeästi, että Pohjanmaalla arvostetaan suomalaista omistusta, henkilökohtaista palvelua ja paikallista päätöksentekoa. Meille on sen vuoksi tärkeää hoitaa asiakkaitamme hyvin. Tämä vuorostaan kuvastuu vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden hyvistä luvuista, Ulf Nylund sanoo.

Pankin omistaja-asiakkaat saivat bonusetuja ensimmäisen puolen vuoden aikana 1,3 miljoonalla eurolla. Tästä summasta käytettiin 686 000 euroa vakuutusmaksujen maksamiseen. Tämän lisäksi pankki maksaa asiakkailleen koko vuodelta 2023 lisäbonuksia 30 prosenttia tukeakseen heitä ja kompensoidakseen kustannusnousua yhteiskunnassa. Edelleen omistaja-asiakkaat, joilla on käyttötili, saavat 0,25 prosentin koron 1.11.2023 alkaen. Myös päivittäiset pankkipalvelut ovat maksuttomia omistaja-asiakkaille 1.10.2023–31.3.2024.

– Nämä yllä olevat edut ovat merkittäviä omistaja-asiakkaille, joille jää rahaa käyttöön enemmän tällä tavoin, Ulf Nylund korostaa.

 

Yrityspankin toiminta jatkoi kasvuaan

Yritysluottojen kysyntä oli katsauskaudella jotakuinkin vakaata markkinoiden epävakaasta tilanteesta huolimatta. Lainakanta kasvoi 12,1 prosenttia ja se oli 30.6. yhteensä 486,1 miljoonaa euroa. Talletusten määrä oli 219 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa, kun se oli 235 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavana ajankohtana. Ulf Nylundin mukaan talletusten väheneminen johtui siitä, että osa niistä siirrettiin muihin sijoitusinstrumentteihin.

Maksuliikenteen volyymi pieneni 8,7 prosenttia vuodenvaihteesta. Muut palkkiotuotot olivat 112 000 euroa, kun ne vuosi sitten olivat 356 000 euroa.

– Aiomme jatkaa kunnianhimoisesti pankin markkinaosuuden kasvattamista, missä onnistuimmekin jälleen hyvin vuoden alun aikana. Olemme edelleen tarkkoja luotonannossa ja kiinnitämme erityishuomiota esimerkiksi yritysten luottokelpoisuuteen ja tulevaisuuden näkymiin. Olemme aktiivisesti yhteydessä yritysasiakkaisiimme ja paikallisen päätöksenteon avulla tulosta on syntynyt hienosti. Yrityslainakanta lähestyy 500 miljoonan euron rajaa, joka olisi hieno rajapyykki pankin toiminnan panostamisessa, Ulf Nylund sanoo.

 

Vahvaa henkilökohtaista palvelua

Lähivuosien kehitys lisää automatisaatiota.

– Useimmat pankkisektorilla toimivat työskentelevät tulevaisuudessa asiakasrajapinnassa ja tämä tuo mukanaan toisaalta myös uusia mahdollisuuksia ja panostuksia. Siksi uskomme edelleen, että asiakaspalvelua tarvitaan jatkossakin, minkä tahansa palvelukanavan asiakas valitseekin. Osaamista ja erikoistumista tarvitaan aina, Ulf Nylund sanoo.

Vaasan Osuuspankki uskoo hyvään tulevaisuuteen ja rekrytoi vastaisuudessa useita työntekijöitä niin asiakaspalveluun kuin hallintoon.

– Tämä, jos mikä, on selkeä todiste siitä, että panostamme tulevaisuudessakin asiakaspalveluun, sanoo Ulf Nylund.

Tämän lisäksi Vaasan Osuuspankki on tukenut aktiivisesti paikallista yhdistystoimintaa, kulttuuria ja urheiluseuroja huomattavilla summilla.

Korsnäsin Osuuspankin ja Vaasan Osuuspankin fuusion on tarkoitus astua voimaan 1.11.2023, mistä odotetaan viranomaisten hyväksyntää.

 

Vaasan Osuuspankki lukuina 1–6/2023

Liikevoitto: 10,07 milj. e (+162,0 %)
Korkokate: 13,87 milj. e (+125,9 %)
Hallintokustannukset: 6,21 milj. e (+8,2 %)
Luottojen arvonalennukset: 1 198 966 e (+41,2 %)
Järjestämättömät saatavat, brutto: 6,71 milj. e (+1,41 %)
Vakavaraisuusaste:  25,37 %  
Talletukset: 822,9 milj. e (-0,8 %)
Antolainaus: 1 035,7 milj. e (+4,0 %)
Uudet luotot: 72,5 milj. e (-33,5 %)

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Ulf Nylund, p. 010 256 3728