syksyinen vaahteran lehti

OP Sijoitusobligaatio Pohjoismaat XI 2019

OP Sijoitusobligaatio Pohjoismaat XI/2019 on noin viisivuotinen hajautettu sijoitus kahdeksan pohjois-maisen yhtiön osakkeeseen. Lainan kohde-etuutena olevat osakkeet ovat: DNB ASA, Equinor ASA, Metso Oyj, Pandora A/S, Sampo Oyj, SSAB AB, Telia Co AB ja Wärtsilä Oyj Abp.

Miksi sijoittaa OP Sijoitusobligaatio Pohjoismaat XI/2019 –lainaan?

Lainan kohde-etuudeksi on valittu kahdeksan pohjoismaisen yhtiön osaketta. Yhdysvaltalaisten osakkeiden arvostustasot ovat historiallisesti katsottuna koholla, joten maantieteellisesti eurooppalaiset osakkeet ovat yhdysvaltalaisia osakkeita houkuttelevampia sijoituskohteita.

Vaikka globaali talouskasvu on hidastunut viime vuosien hyviltä tasoilta ja talouden yleinen epävarmuus on kasvanut, tarjoaa osakemarkkinat yhä kiinnostavimman tuottopotentiaalin muihin sijoituskohteisiin verrattuna, sillä muut sijoituskohteet, kuten esimerkiksi yritys- ja valtionlainat, tarjoavat tällä hetkellä historiaan nähden poikkeuksellisen alhaiset tuotto-odotukset. Lainaan sijoittaminen on myös kiinnostava vaihtoehto nimenomaan kasvaneen talousepävarmuuden ympäristössä, sillä lainaan sijoittamalla sijoittaja pääsee hyötymään osakemarkkinoiden tuottopotentiaalista rajatulla riskillä. Sijoittaja voi menettää korkeintaan maksamansa ylikurssin (liikkeeseenlaskijariski huomioiden).

Lainan osakekori on toimialallisesti hajautettu, ja se sisältää tasaisesti sekä defensiivisiä että syklisiä yhtiöitä. Defensiiviset yhtiöt tuovat kohde-etuuden kehitykseen vakautta, sillä niiden harjoittama liiketoiminta ei ole syklisiin yhtiöihin verrattuna yhtä altis taloussyklin vaihteluille. Syklisistä yhtiöistä lainaan taas on pyritty valitsemaan sellaisia yhtiöitä, joiden osakekursseihin on hinnoiteltu paljon negatiivista, ja joiden osakekurssien arvostustasot ovat houkuttelevalla tasolla tarjoten arvonnousupotentiaalia.

Kohde-etuutena kahdeksan pohjoismaisen yhtiön osaketta:
DNB ASA
Equinor ASA
Metso Oyj
Pandora A/S
Sampo Oyj
SSAB AB
Telia Co AB
Wärtsilä Oyj Abp

Liikkeeseenlaskija

OP Yrityspankki Oyj

Kohde-etuus

8 yhtiön osakekori

Laina-aika

18.12.2019 - 9.1.2025

Merkintäaika

11.11.2019 - 13.12.2019

Merkintähinta

115%

Tuottokerroin

180 % (alustava, vähintään 160 %)

Vakuus

Ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä

Arvo-osuuksien omistajille maksetaan takaisinmaksupäivänä lainan nimellispääoma sekä mahdollinen hyvitys

 

Sijoittajalle maksettavan mahdollisen hyvityksen laskeminen:

Sijoittajalle maksettava hyvitys riippuu osakekorin arvonmuutoksesta kerrottuna tuottokertoimella. Osakekorin arvonmuutos lasketaan osakekorin alkuarvon ja loppuarvon prosentuaalisena muutoksena. Osakekorin alkuarvo lasketaan alkuarvon määräytymispäivien virallisten päätösarvojen aritmeettisena keskiarvona (18.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, 23.12.2019 ja 27.12.2019). Osakekorin loppuarvo lasketaan loppuarvon määräytymispäivien virallisten päätösarvojen aritmeettisena keskiarvona (12.12.2024, 13.12.2024, 16.12.2024, 17.12.2024 ja 18.12.2024).  Osakekorin positiivisesta suhteellisesta arvonmuutoksesta huomioidaan lainaehtojen mukaan enintään 30 %. Tuottokerroin on alustavasti 180 % (vähintään 160 %).

Mikäli lainaehtojen mukainen osakekorin arvonmuutos tarkasteltuna 18.12.2024 on negatiivinen tai nolla, maksettavaa hyvitystä ei muodostu. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä kuitenkin vähintään lainan nimellisarvo huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski. Jos laina pidetään eräpäivään, eikä hyvitystä muodostu, lainan efektiivinen vuotuinen tuotto on ylikurssin vuoksi negatiivinen (-2,72 %). Ylikurssia ei palauteta. Lainalla ei ole vakuutta.

Merkintäpaikkana toimivat OP Ryhmän konttorit. Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi!

 

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.