Kesä lumme

OP Yrityskorko Eurooppa Kertyvä II 2020

OP Yrityskorko Eurooppa Kertyvä II/2020 -laina on OP-Henkivakuutus Oy:n myöntämiin sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä oleva sijoituskohde. Noin viisivuotinen laina on sijoitus 75 eurooppalaisen yhtiön luottoriskiin. Hyvin hajautettu sijoitus toteutetaan käyttämällä kohde-etuutena Markit iTraxx Europe Crossover 06/25, sarja S33 -luottoriski-indeksiä.

Miksi sijoittaa Yrityskorko Eurooppa Kertyvä II/2020 –lainaan?

OP Yrityskorko Eurooppa II/2020 on hajautettu ja kustannustehokas euromääräinen sijoitus 75 eurooppalaisen yhtiön luottoriskiin. Lainan kohde-etuutena on eurooppalainen luottoriski-indeksi, jonka viiteyhtiöt toimivat useilla eri sektoreilla ja useassa eri maassa mahdollistaen hyvän hajautuksen.

Euroalueella kohonneet luottoriskipreemiot ja High Yield -riskilisät mahdollistavat lainalle hyvin houkuttelevan tuottopotentiaalin. Pidemmällä aikavälillä koronapandemian pahimman paniikkiaallon jälkeen on mahdollista, että alhainen korkotaso ajaa jälleen tuottohakuisia sijoittajia korkeamman tuottotason vaihtoehtoihin ja laina tarjoaa hajautushyötyä verrattuna toisiin korkeamman riskin omaisuusluokkiin kuten osakkeisiin, sillä lainan kohde-etuutena on yhtiöiden luottoriski, eikä tuotto siten perustu yhtiöiden kurssikehitykseen.

Lainasta on mahdollista saada hyvää tuottoa, vaikka luottovastuutapahtumia tapahtuisikin. Lainan tuotto pysyy positiivisena, mikäli luottovastuutapahtumia tapahtuu korkeintaan 23 kappaletta kuitenkin liikkeeseenlaskijariski huomioiden ja sillä oletuksella, että kertatuottokerroin vahvistetaan tasolle 45,0 %. Yksittäisen yhtiön paino ja yhtiökohtainen riski lainassa on 1/75, eli yksi luottovastuutapahtuma alentaa lainan nimellispääomaa noin 1,33 prosentilla. Viiteyhtiöiden lukumäärä on alustavasti 75, ja se voi muuttua merkintäaikana. Näin ollen luottovastuutapahtuman merkitys laskennalliseen pääomaan on alustavasti 1/75.

Liikkeeseenlaskija OP Yrityspankki Oyj
Kohde-etuus Eurooppalaiseen luottoriski-indeksiin (Markit iTraxx Europe Crossover 06/25, sarja S33) kuuluvien yhtiöiden luottoriskit
Laina-aika 17.6.2020 – 10.7.2025
Merkintäaika 13.5.2020 – 11.6.2020
Emissiokurssi 100 %
Vakuus Ei vakuutta
Takaisinmaksettava pääoma Nimellispääoma, josta on vähennetty mahdolliset luottovastuutapahtuman kohdanneet osuudet
 

 

Sijoittajalle maksettavan mahdollisen tuoton laskeminen:

OP Yrityskorko Eurooppa II/2020-lainan tuotto muodostuu laskennalliselle pääomalle maksettavasta korosta. Laskennallinen pääoma on se osa nimellispääomasta, josta on vähennetty mahdolliset luottovastuutapahtuman kohdanneet osuudet. Lainan laskennalliselle pääomalle maksettava kertatuottokerroin on 45,0 % (alustava, vähintään 25,0 %). Korko maksetaan lainaan sijoittaneelle lainan takaisinmaksupäivänä (tai Lainaehtojen mukaisena Lopullisena Takaisinmaksupäivänä). Laskennallinen pääoma on viiteyhtiön painon verran alempi jokaisen luottovastuutapahtuman jälkeen (kunkin viiteyhtiön paino on 1/75, alustava).

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.