Pohjola Säästöobligaatio IV/2014

Olemme valinneet Pohjola Säästöobligaatio IV/2014 -lainaan 10 pohjoismaista yhtiötä, joiden vahvat liiketoimintamallit ja vakaa tuloskehitys tarjoavat mielestämme houkuttelevaa tuottopotentiaalia.

Lainaan valitsemamme yhtiöt edustavat laajasti eri toimialoja ja tarjoavat vahvojen tuotemerkkien lisäksi mahdollisuuden hyötyä kehittyvien maiden odotetusta elintason noususta. Vaikka lainan kohteina olevien yritysten arvostustasot ovat viime vuosien aikana kohonneet merkittävästi, on niillä pidemmällä aikavälillä kyky luoda vahvaa kassavirtaa ja vahvistaa kilpailukykyään edelleen.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori, jossa kunkin osakkeen paino on 1/10:

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Hennes & Mauritz AB
Kone Oyj
Nordea Bank AB
Novo Nordisk A/S
Sampo Oyj
Svenska Handelsbanken AB
Statoil ASA
Swedbank AB
Volvo AB

Laina-aika: 

noin 6 vuotta (25.6.2014 - 13.7.2020)

Merkintäaika:

5.5.- 19.6.2014

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/10.   Kunkin osakkeen loppuarvo lasketaan vuosittaisten havaintojen keskiarvona viiden viimeisen vuoden ajalta. Osakekorin arvonmuutos on yksittäisten osakkeiden arvonmuutosten aritmeettinen keskiarvo.  Hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos kerrotan tuottokertoimella 0,65. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

13.7.2020 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu hyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Osakekorin arvonmuutos 6,44 % x Tuottokerroin 65 % = 4,18 %