Pohjola Suomi XI/2013

Pohjola Suomi XI/2013 -indeksilainan kohde-etuus on Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta yhtiöstä muodostuva OMX Helsinki 25 -indeksi. Indeksin kehitys kuvastaa suurimpien suomalaisten pörssiyhtiöiden osakekurssien kehitystä.

Kotimaiset pörssiyhtiöt ovat tällä hetkellä arvostettu tulos- ja taseperusteisesti alle pidemmän aikavälin keskiarvonsa. Pohjola Suomi XI/2013 -indeksilainan avulla sijoittajat pääsevät tavoittelemaan tuottoja suurimpien Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden odotetusta kurssinoususta.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

OMX Helsinki 25 Index (Bloomberg: HEX25)

Laina-aika:

noin 6 vuotta (21.8.2013 - 9.9.2019)

Merkintäaika:

8.7. - 16.8.2013

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

  Lähtöarvo 21.8.2013 Loppuarvo 21.8.2019
OMX Helsinki 25 Index 2411.90 3847.84
  Tuotto 59,54 %
  Tuotto, kun otetaan huomioon maksimituotto (50 %) 50,00 %

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu OMX Helsinki 25 -indeksiin, johon sisältyy 25 pörssiosaketta/pörssiyritystä Helsingin Pörssistä. Lainan lopussa lasketaan indeksin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos. Mikäli arvonmuutos on välillä 0 - 50 % kerrotaan saatu arvonmuutos tuottokertoimella. Mikäli arvonmuutos on 50 % tai yli, käytetään laskennassa aina lukua 50 %, joka kerrotaan tuottokertoimella. Tuottokertoimet ovat 0,50  vaihtoehdossa Neutraali ja 1,25 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.
 

9.9.2019 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:
 
Vaihtoehto Neutraali:
Arvonmuutos 50,0 % x 0,50 = 25,00 %
 
Vaihtoehto Plus:
Arvonmuutos 50,0 % x 1,25 = 62,50 %
 

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.