Tekoälyn läpinäkyvyysraportit

OP Ryhmän tekoälyn läpinäkyvyysraporttien tavoitteena on lisätä laajasti ja arkipäiväisesti hyödynnetyn tekoälyn toiminnan läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä.

OP Ryhmä on tekoälyn hyödyntäjänä pohjoiseurooppalaisten yrityksien kärkijoukoissa. Tekoälyalgoritmit tunnistavat viitteitä petoksista, estävät rahanpesua, suosittelevat henkilöasiakkaille tuotteita, ennustavat rahoitusmarkkinan kehitystä ja tukevat asuntolainaprosessissa asuntojen arvonmääritystä.

OP Ryhmä oli yksi ensimmäisistä tekoälyn eettiset periaatteensa julkaisseista suomalaisista yhteisöistä. Näitä periaatteita huomioiden OP Ryhmässä arvioidaan tekoälyn vastuullista hyödyntämistä. 

OP Ryhmässä on käytössä tekoälyn läpinäkyvyyden arviointimalli. Se on keskeinen työkalu vastuullisen datan ja tekoälyn hyödyntämisen arvioinnissa. Malli rakennettiin 2022 soveltaen Turun yliopiston koordinoiman AIGA-hankekokonaisuuden (Artificial Intelligence Governance and Auditing) tuloksia. AIGA-hanke keskittyi algoritmien, erityisesti tekoälyn tuottamien päätösten luotettavuuden, läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseen.

OP Ryhmä julkaisee tekoälyn läpinäkyvyysraportteja sovelluksistaan ja palveluistaan. Raporttien pääasiallisena tavoitteena on lisätä laajasti ja arkipäiväisesti hyödynnetyn tekoälyn toiminnan läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä perustella tekoälyn käyttöön liittyviä valintoja ja perusteluita. 

Tekoälyn läpinäkyvyysraportit