Tietotilinpäätökset

OP Ryhmän tietotilinpäätös kuvaa Suomen suurimmassa finanssiryhmässä tapahtuvaa tiedon hallintaa, johtamista ja hyödyntämistä avoimesti ja läpinäkyvästi.

Tieto määrittää liiketoiminnan mahdollisuuksia ja riskejä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja siksi sen tuottavuuden parantamiseen ja suojaamiseen suhtaudutaan samalla vakavuudella kuin taloudellisen ja inhimillisenkin pääomankin. Menestyminen edellyttää asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan luottamusta dataa hyödyntävää yritystä ja sen päämääriä kohtaan.

OP Ryhmä hyödyntää Suomen suurimpiin kuuluvaa tietopääomaa ymmärtääkseen ja palvellakseen asiakkaitaan yhä paremmin. Vuosittaisen tietotilinpäätöksen avulla OP Ryhmä haluaa olla vastuullinen edelläkävijä tiedon käsittelyssä ja kuvailla tiedon johtamista ja hyödyntämistä avoimesti ja läpinäkyvästi.

Tiedon hyödyntämisen ja arvonluonnin avaaminen on tärkeä osa vastuullista toimintaa ja tapa vastata asiakkaiden ja sidosryhmien kasvaviin odotuksiin. Kyse on myös ymmärrettävyydestä: tieto ja sen hyödyntäminen voivat vaikuttaa etäiseltä ja abstraktilta asialta, ja tietotilinpäätös arkipäiväistää tätä keskustelua.

OP Ryhmässä tiedon avulla kehitetään pankki- ja vakuutuspalveluita, parannetaan ymmärrystä asiakkaan tarpeista, hallitaan riskejä sekä turvataan koko suomalaisen rahoitusjärjestelmän turvallisuutta. Tietotilinpäätös kuvaa ryhmän strategian toteuttamista datan avulla liiketoiminnan, asiakashyödyn ja riskienhallinnan näkökulmista. Asiakkaille ja muille sidosryhmille raportti avaa vastuullista ja turvallista tietojen käsittelyä ja hyödyntämistä koskevat keskeiset periaatteet ja käytännöt.

OP Ryhmä julkaisi vuonna 2022 tietotilinpäätöksen neljännen kerran. Raportti kattaa myös vuoden 2021 keskeiset tapahtumat OP Ryhmän digitaalisissa palveluissa.

Tietotilinpäätökset