Tietotilinpäätös

OP:n tietotilinpäätös

OP:n tietotilinpäätös kuvaa tiedon merkitystä ja vastuullista tiedon hallintaa, hyödyntämistä ja strategista johtamista Suomen suurimmassa finanssiryhmässä. Tietotilinpäätös esittelee myös OP:n tietotasetta eli tietovarojen ja -pääoman luonnetta ja keskinäistä suhdetta.

Datasta on tullut yritysten toiminnan keskeinen tekijä. Digitalisaatio ja sen eri ilmentymät, alustatalous, Big Data ja tekoäly ovat luoneet täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja ja murtaneet vanhoja tapoja toimia. Tiedosta on tullut uuden ajan raaka-aine, toiminnan tehostaja, lisäarvon mahdollistaja ja myös lopputuote.

Samalla tiedosta on muodostunut merkittävä pääoman muoto yrityksille. Tieto määrittää liiketoiminnan mahdollisuuksia ja riskejä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja siksi sen tuottavuuden parantamiseen ja suojaamiseen on suhtauduttava samalla vakavuudella kuin taloudellisen pääomankin tapauksessa.

Tietotilinpäätös on yritysmaailmassa edelleen melko vakiintumaton käsite. Tiedon liiketoiminnallisen merkityksen kasvusta huolimatta sitä johdetaan vielä harvoissa yrityksissä strategisesti, liiketoiminnan ytimeen moniulotteisesti vaikuttavana tekijänä.

OP:n tietotilinpäätös pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen. Se kuvaa OP Ryhmän strategian toteuttamista tiedon avulla ja sitä kautta liiketoiminnan, asiakaskokemuksen ja riskienhallinnan kehittämistä. Se esittelee myös OP:n tietotasetta eli tietovarojen ja tietopääoman luonnetta sekä kehittämistavoitteita.

Asiakkaille ja muille sidosryhmille tietotilinpäätös avaa vastuullista ja turvallista tietojen käsittelyä ja hyödyntämistä koskevat keskeiset periaatteet ja käytännöt.

OP:n ensimmäinen tietotilinpäätös vuodelta 2018 julkaistiin maaliskuussa 2019 ja seuraava helmikuussa 2020. Vuoden 2019 tietotilinpäätös on julkaistu ensimmäistä kertaa myös englanniksi.