OP Ryhmän, OP Yrityspankki Oyj:n ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n tulosjulkistukset vuonna 2023

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Pörssitiedote
26.10.2022 klo 08.30

OP Ryhmän, OP Yrityspankki Oyj:n ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n tulosjulkistukset vuonna 2023

OP Ryhmä, OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkistavat taloudelliset raporttinsa vuonna 2023 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022 8.2.2023
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 viikolla 10, 2023
OP Ryhmän riski- ja vakavaraisuusraportti 2022 viikolla 10, 2023
OP-yhteenliittymän vakavaraisuustaulukot 2022 viikolla 10, 2023
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023 3.5.2023
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023 25.7.2023
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023 25.10.2023

OP Ryhmän ja OP Yrityspankin tilinpäätöstiedotteet, puolivuosikatsaukset ja osavuosikatsaukset julkistetaan vuonna 2023 arviolta klo 9.00. Raportit ovat saatavilla verkkosivuillamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

OP-Asuntoluottopankin tilinpäätöstiedote, puolivuosikatsaus ja osavuosikatsaukset julkistetaan arviolta klo 10. Raportit ovat saatavilla verkkosivuillamme suomeksi ja englanniksi.

OP Ryhmä julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan sekä kokonaisuutta täydentävän vuosikatsauksen. Vuosikatsaus sisältää myös GRI-standardeihin perustuvan vastuullisuusraportoinnin.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkistavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
OP-Asuntoluottopankki Oyj

Lisätiedot:
Sanna Eriksson, puh. 010 252 2517
OP Ryhmän sijoittajasuhteet, ir@op.fi

Lisätiedot medialle:
OP Ryhmän viestintä, puh. 010 252 8719, viestinta@op.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan.

OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP Ryhmän keskuspankkina.

www.op.fi