OP Ryhmän tutkimussäätiön tunnustuspalkinto Seppo Honkapohjalle

Seppo Honkapohja on ansioitunut suomalaisen taloustieteen uudistajana ja kansainvälistäjänä sekä makrotaloustieteen teorian kehittäjänä. Honkapohja on pitkän uransa aikana akateemisten ansioiden lisäksi toiminut monissa merkittävissä yhteiskunnallisissa tehtävissä.

OP Ryhmän tutkimussäätiön teemapäivän yhteydessä tunnustukset jakoi tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen. Palkinnon arvo on 40 000 euroa. Aiemmin OP Ryhmän tutkimussäätiön tunnustuspalkinnon on saanut professori Bengt Holmström.

Tunnustuspalkinnon vuonna 2018 saanut Seppo Honkapohja (s. 1951) on ansioitunut suomalaisen taloustieteen uudistajana ja kansainvälistäjänä sekä makrotaloustieteen teorian kehittäjänä. Vuodet 2008─2017 Honkapohja toimi Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä vastuualueinaan tieteellinen tutkimus ja rahahuolto. Vuoden 2017 hän toimi johtokunnan varapuheenjohtajana.

Honkapohja on väitellyt valtiotieteen tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1979. Valtaosa Honkapohjan tutkimustyöstä sijoittuu teoreettiseen makrotaloustieteeseen ja mallintaa taloudellisten toimijoiden odotuksia makrotaloudellisissa malleissa. Akateemisella urallaan hän on toiminut mm. Yrjö Jahnssonin säätiön tutkimusjohtajana, vierailevana tutkijana Harvardin yliopistossa, taloustieteen professorina Turun kauppakorkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa sekä akatemiaprofessorina ja makrotaloustieteen professorina Cambridgen yliopistossa. Myös Honkapohjan julkaisuluettelo on poikkeuksellisen monipuolinen. Tutkimustyönsä ohella Honkapohja on toiminut monissa luottamustehtävissä sekä tieteellisissä yhteisöissä että elinkeinoelämässä, esimerkiksi Helsingin OPn hallintoneuvostossa ja Helsingin yliopiston hallituksen varapuheenjohtajana.

─ Honkapohja on ollut keskeisiä toimijoita suomalaisen taloustieteen uudistajana ja kansainvälistäjänä sekä uuden tutkijasukupolven kouluttajana. Juuri Honkapohjan monipuolisuus vaikutti hänen valintaansa, taustoittaa Pehkonen.

OP Ryhmän tutkimussäätiö jakoi tunnustuspalkinnon lisäksi vuosittaisen väitöskirjapalkinnon. Tämän palkinnon sai KTT Vitaly Orlov Vaasan yliopiston kauppakorkeakoulussa hyväksytyllä väitöskirjalla ”Essays on Currency Anomalies ”, joka käsittelee valuuttamarkkinoiden tasapainoa ja odottamatonta valuuttakurssikehitystä sekä näiden suhdetta osake- ja valtionlainojen markkinoihin. Orlovin väitöskirjatutkimuksen tuloksia voi pitää sekä tieteen että käytännön näkökulmasta erittäin mielenkiintoisina ja tärkeinä. Palkinnon arvo on 10 000 euroa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP Ryhmän viestintä, viestinta@op.fi, p. 050 523 9904