OP jatkaa toimintatapojen uudistamista keskusyhteisössään

OP suunnittelee laajentavansa keskusyhteisössä vuoden alussa käyttöönotettua ketterää ja itseohjautuvaa työskentelymallia Yrityspankki ja Vakuutus -liiketoiminta-alueille.

OP Ryhmä aloitti vuoden 2019 alussa merkittävän muutoksen toimintatavoissaan, kun keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnossa sekä Kehittäminen ja teknologiat -toiminnossa siirryttiin ketterään työskentelymalliin. Nyt keskusyhteisökonsernissa suunnitellaan ketterän toimintatavan laajentamista Yrityspankki ja Vakuutus -liiketoimintoihin.

Toteutuessaan suunnitelma toisi muutoksia organisaatiorakenteisiin ja työtehtäviin, ja siksi suunnitelma käsitellään yhdessä henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintaneuvotteluissa. Neuvottelut alkavat 26.8.2019 ja kestävät vähintään kuusi viikkoa, elleivät osapuolet sovi neuvottelujen päättämisestä aiemmin.

Suunnitelman kohteena olevissa organisaatioissa työskentelee noin 3 000 henkilöä. Alustavan arvion mukaan suunnitelma tarkoittaisi toteutuessaan enintään 250 henkilön irtisanomistarvetta nykyisten tehtävien lakatessa. Samalla syntyy kuitenkin paljon uusia tehtäviä, joita pyritään tarjoamaan irtisanomisuhan alla oleville henkilöille.

Itseohjautuviin tiimeihin perustuva organisaatio on osoittautunut toimivaksi. Työntekijöiltä saatu palaute on ollut positiivista, ja kulukehitys kääntyi laskuun vuoden toisen neljänneksen aikana. Liiketoiminnan ja kehittämisen asiantuntijoiden kiinteämpi yhteistyö on koettu hyvänä muutoksena.

- Tavoitteemme on siirtyä vaiheittain koko keskusyhteisössä ketterään toimintamalliin, jossa puramme hierarkiatasoja, tuemme tiimien itseohjautuvuutta sekä varmistamme toimintamme sääntelynmukaisuutta. Uskomme, että uusi toimintapa tuo myös kulusäästöjä, kertoo OP Ryhmän henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi.

- Toimimalla ketterästi pystymme nostamaan asiakkaiden tarpeet entistä vahvemmin työmme keskiöön, reagoimaan nopeasti toimintaympäristön muutoksiin sekä parantamaan työntekijäkokemusta, Länsisalmi jatkaa.

Neuvottelut eivät koske OP Ryhmän osuuspankkeja.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

OP:n viestintä, p. 050 523 9904, viestinta@op.fi