OP:n keskusyhteisön yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

OP:n keskusyhteisössä 7.10.2019 alkaneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.  Keskusyhteisön rakennetta yksinkertaistetaan, ja itseohjautuvuutta lisätään myös tukitoiminnoissa. Muutoksilla tuetaan liiketoimintoja asiakkaiden tarpeisiin vastaamisessa ja prosessien tehostamisessa.

Yhteistoimintaneuvottelujen kohteena olleissa toiminnoissa työskentelee noin 1 900 henkilöä. Neuvottelujen seurauksena noin 460 tehtävää lakkaa, ja uusia tehtäviä syntyy noin 190. Muutosten arvioidaan tuovan noin 18 miljoonaa euroa kustannussäästöjä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Keskusyhteisön Ryhmäpalvelut ja ryhmäohjaus -toiminnon tuottamat sisäiset palvelut liitetään osaksi keskusyhteisön muita toimintoja. Suurimmat muutokset koskevat palvelukeskusta, joka liittyy osaksi vähittäispankkitoimintaa. Keskitettyä palveluvalikoimaa ja -verkostoa uudistetaan ja prosessien tehokkuutta parannetaan. Muutokset toteutetaan vaiheittain vuoden 2020 aikana.

OP Ryhmä aloitti syksyllä 2018 siirtymisen kohti itseohjautuvaa työskentelymallia. Muutos aloitettiin vähittäispankkitoiminnoista, ja syksyllä 2019 myös Yrityspankki sekä Vakuutusasiakkaat -liiketoiminnot ovat päivittäneet organisaatioitaan uutta toimintatapaa vastaavaksi.

- Viimeisessä organisaatiomuutoksemme vaiheessa tarkastelimme keskusyhteisön rakennetta ja itseohjautuvan toimintatavan lisäämistä myös tukitoiminnoissa. Henkilöstöltä saatu palaute uudesta työskentelytavasta on ollut erittäin positiivisia. Merkittävä toiminnan ja kulttuurin muutos vaatii aikaa, ja jatkamme uuden toimintatavan kehittämistä yhdessä, kuvailee OP Ryhmän henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 

OP:n viestintä, p. 050 523 9904, viestinta@op.fi