Suomalaiset suuryritykset huolissaan poliittisesta ilmapiiristä

OP:n tutkimuksen mukaan suomalaisten suuryritysten ylin johto kokee toimintaympäristössä paljon epävarmuutta. Vakautta heiluttavat esimerkiksi maailmantalouden kehitys, Euroopan yhtenäisyyden heikentyminen ja kotimaan poliittinen tilanne. 

OP:n vuosittaisesta suuryritystutkimuksesta kävi ilmi, että näkyvyyden puute maailmantaloudessa herättää huolta suomalaisten suuryritysten johtajissa. Jopa 96 prosenttia vastaajista katsoo, että maailmantalouden kehitystä on tavallista haastavampaa ennustaa. Lisäksi kuusi kymmenestä suuryrityksestä näkee heikon ennustettavuuden uhkaavan toimintaansa.

Myös jännitteet Euroopassa luovat varjoja suuryritysten ylle. Tutkimukseen vastanneista 56 prosenttia kokee Euroopan yleisen yhtenäisyyden heikkenemisen näyttäytyvän uhkana yrityksensä liiketoiminnalle. Häämöttävästä Brexitistä huolimatta 40 prosenttia suuryrityksistä odottaa kuitenkin myyntinsä pysyvän ennallaan Britanniassa.  

- Epävarmuus on uusi normaali, ja yritysten on pystyttävä toimimaan nyt ja tulevaisuudessa nopeasti muuttuvassa maailmassa. Koronapandemia on äärimmäinen esimerkki siitä, millaista kyvykkyyttä yrityksiltä vaaditaan oman toiminnan ja strategian nopeaan mukauttamiseen. Toisaalta murroskohdissa piilee aina myös mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Epävarmuudesta huolimatta Suomen suuryritykset kertovat varautuneensa vallitsevaan suhdanteeseen hyvin: lähes 80 prosenttia kertoo valmistautuneensa pitkäaikaiseen matalan kasvun aikaan.

- Lähiaikoina moneen suureen epävarmuustekijään saadaan myös kaivattua varmuutta. Yhdysvaltain presidentinvaalit ratkesivat, ja Britannian EU-eron siirtymäkausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Tulevina kuukausina on odotettavissa myös tarkempia suuntaviivoja koronapandemian taltuttamiseen, jatkaa Keitaanniemi.

Yritysjohtajilla on kuitenkin suuri huoli toimintaympäristöstään myös kotimaassa. Noin 80 prosenttia suuryrityksistä katsoo, että Suomen poliittiseen johtamiseen liittyy yrityksen näkökulmasta epävarmuustekijöitä.

- Tutkimustulos ei ole ainutlaatuinen, vaikka se nousee nyt esille aiempaa jyrkemmin. Menneiden vuosien aikana on toistunut kaava, jossa uuteen hallitukseen kohdistetaan aluksi suuria odotuksia. Jos ne eivät täyty, ovat pettymykset myös suuria, kertoo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professor of practice Pekka Mattila.

- Tutkimustulosten valossa etenkin kotimaassa pitäisi nyt keskittyä yritysten luottamuksen, kasvun ja investointien tukemiseen. Epävarmuuden kasvaessa on tärkeää, että yritykset pystyvät paremmin ennakoimaan päättäjien toimia, sanoo Keitaanniemi. 

Tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen Suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Tutkimukseen vastasi 240 henkilöä yhteensä 161 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä, ja vastaajia ovat etenkin toimitusjohtajat, talous- ja rahoitusjohtajat sekä liiketoimintajohtajat. Aineisto kerättiin syksyllä 2020, ja tutkimus kokonaisuudessaan julkaistaan tammikuussa 2021. OP Ryhmä toteuttaa Suuryritystutkimuksen kumppaninaan Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo. Suuryritystutkimus on toteutettu jo vuodesta 2012 saakka.