Rahastosäästäminen kasvattanut suosiotaan korona-aikana – asiakkaat suosivat rahastoissa vastuullisuutta ja vaihtoehtoisia sijoituksia

OP Ryhmän henkilö- ja pk-yritysasiakkaat sijoittivat viime vuonna vastuullisen sijoittamisen rahastoihin ja indeksirahastoihin lähes 80 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusien rahasto-osuudenomistajien määrä kasvoi OP Ryhmässä jopa 115 000:lla, mikä on 58 prosenttia kaikista uusista osuudenomistajista Suomessa. Erityisesti vastuullisen sijoittamisen teemarahastojen kysyntä oli korkeaa vuonna 2020. 

Piensijoittajat pohtivat viime vuonna taloudellisia kysymyksiä aiempaa enemmän. Rahastosäästämisen suosio kasvoi OP Ryhmässä voimakkaasti, mikä näkyi rahasto-osuudenomistajien merkittävänä kasvuna. 

- Viime vuonna säästäminen kasvatti voimakkaasti suosiotaan ja säännöllisen säästämisen sopimuksia tehtiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Helppoa ja vaivatonta vaihtoehtoa kaipaaville säästäjille suunnatut yhdistelmärahastot olivat OP:ssa edelleen suosittuja, ja niihin säästettiinkin tyypillisesti kuukausittain. Tämä ilahduttaa, koska se on merkki siitä, että asiakkailla on sijoittamisen ja säästämisen suhteen pitkäaikaisia suunnitelmia ja tavoitteita, OP:n varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja Kai Kalajainen iloitsee.

Sekä indeksirahastot että vastuullisen sijoittamisen rahastot olivat suosituimpien rahastojen kärjessä, ja niihin tehtyjen sijoitusten yhteenlaskettu osuus oli 84 prosenttia kaikista vähittäisasiakkaiden tekemistä nettosijoituksista. Uusista osuudenomistajista jopa 96 prosenttia valitsi sijoituskohteikseen vastuullisen sijoittamisen teemarahastoja tai indeksirahastoja. Suosituin yksittäinen rahasto oli OP-Ilmasto. 

Pelkästään vähittäisasiakkaiden indeksirahastoihin tekemät euromääräiset nettomerkinnät kasvoivat viime vuonna 45 prosenttia. Kovan kysynnän vuoksi OP lanseerasi uusia tuotteita, kuten digitaalisen sijoituspalvelun OP Sijoituskumppanin, joka kannustaa asiakasta tavoitelähtöiseen ja vastuulliseen sijoittamiseen. 

Vaihtoehtoisen sijoittamisen rahastot kiinnostavat suomalaisia

Vastuullisen sijoittamisen lisäksi sijoittajat etsivät tuottoja vaihtoehtoisista sijoituskohteista. Vaihtoehtoisen sijoittamisen rahastoihin tehdyt euromääräiset nettosijoitukset kasvoivat 62 prosenttia. Rahastojen sijoituskohteita on muun muassa reaaliomaisuus, kuten kiinteistöt, infrastruktuuri, maa- ja metsätalous, listaamattomat osakkeet, suora lainananto ja erilaiset hedge-rahastostrategiat. 

Viime syksynä lanseerattu OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto keräsi kahdessa merkintäikkunassa vähittäisasiakkailta yli 100 miljoonaa euroa sijoituksia. 

- Vaihtoehtoiset sijoitukset parantavat salkun hajautusta ja pienentävät sen arvon heiluntaa. Alhaisten tuottojen aikana OP-Alternative Portfolion kaltaiset rahastot tarjoavat sijoittajalle uusia tuotonlähteitä perinteisten osake- ja korkosijoitusten lisäksi, Kalajainen sanoo.