OP Ryhmän ekonomistit: Talouden elpymisvauhti vuonna 2022 ennustettua heikompaa

Useimmat taloudet, Suomi mukaan lukien, palaavat vuonna 2022 pandemiaa edeltäneelle kasvutrendille, ja talouskasvu hidastuu vähitellen. Taloudessa on siirrytty poikkeuksellisen nopeasti kriisistä takaisin korkeasuhdanteeseen, ja inflaatiopiikki on ulottumassa pidemmälle ensi vuoteen.

OP Ryhmän ekonomistit arvioivat talouden kasvavan tänä vuonna aiempien arvioiden mukaisesti 3,6 prosenttia. Vuonna 2022 talouskasvu jää kuitenkin elokuussa annettua arvioitua heikommaksi. Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvaa tuoreen ennusteen mukaan 2,7 prosenttia vuonna 2022, kun aiemmin talouskasvun arvioitiin yltävän 3,0 prosenttiin. Vuoden 2023 ennuste pysyy 1,4 prosentissa.

Suomen talouden iso kuva ei ole muuttunut paljoa kesästä, mutta useat tekijät laittavat kapuloita rattaisiin. Energian kallistuminen syö ostovoimaa, vientimarkkinoita jarruttavat tuotannon pullonkaulat, ja koronatilanne aiheuttaa tilapäisiä ongelmia. Nämä vievät vauhtia elpymiseltä, toteaa OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Suomen talous on jo palautunut koronpandemiaa edeltäneelle tasolle, ja elpyminen jatkuu hidasteista huolimatta hyvää vauhtia vielä muutaman vuosineljänneksen. Tämän jälkeen talouden kasvun arvioidaan hidastuvan talouden potentiaalia vastaavaan verkkaiseen vauhtiin.

Tällä hetkellä vienti, investoinnit sekä kulutus kasvavat varsin hyvin. Kohonnut inflaatio kuitenkin verottaa ostovoimaa, ja tämän johdosta yksityisen kulutuksen kasvunäkymät arvioidaan aiempaa heikommiksi vuonna 2022.

Inflaatio nousee tänä vuonna keskimäärin 2,2 prosenttiin ja pysyy ensi vuonnakin keskimäärin 2,4 prosentissa. Vuonna 2023 kuluttajahintojen nousu kuitenkin laskee 1,6 prosenttiin.

Merkittävä hintojen nousu koskee Suomessa suppeaa joukkoa hyödykkeitä ja palveluja – erityisesti ovat nousseet polttoaineiden ja asuntojen peruskorjausten hinnat. Näiden hintojen nousu vaimenee, mikä hidastaa inflaatiota syksyn huippulukemista. Inflaatioriskit ovat silti ylöspäin. Inflaation kiihtyminen ruokkii myös jonkin verran pidempiaikaista inflaatiota, kuvailee OP Ryhmän senioriekonomisti Tomi Kortela.

Työmarkkinat ovat kehittyneet pitkälti aiempien ennusteiden mukaisesti. Työllisyyden kasvu ja työttömyyden väheneminen jatkuvat ensi vuonna. Vuonna 2023 työttömyysaste laskee arvioidulle rakenteellisen työttömyyden tasolle.

Maailmantaloudessa riittää kysyntää, mutta tarjonta kangertelee

Maailmantalous kasvaa myös ensi vuonna vahvasti. Elpymisvauhti koronakriisin pohjamudista on kuitenkin ollut niin nopeaa, että tarjonta ei ole pysynyt kysynnän perässä. Tämä on johtanut tuotannon pullonkauloihin, ongelmiin tuotantoketjuissa ja hintapiikkeihin monissa hyödykkeissä sekä rahdissa.

– Maailmantalouden kasvu jää ensi vuonna aiemmista ennusteista, mutta ensi vuoden talouskasvu on silti selvästi keskivertoa ripeämpää. Useissa maissa talouden kasvuvauhti kuitenkin vaimenee jo vuoden aikana, arvioi Heiskanen.

Yhdysvalloissa BKT ylitti kriisiä edeltäneen tason jo keväällä. Voimakkain elpyminen on ohi, mutta kasvu jatkuu hyvänä. Inflaatio on kiihtynyt voimakkaasti, ja myös palkkojen nousu on nopeutunut. Inflaatio pysyy ensi vuonnakin selvästi yli tavoitellun parin prosentin tason. Yhdysvaltojen keskuspankki joutuukin nostamaan ohjauskorkojaan mahdollisesti jo keväällä.

Inflaatiopaineet ovat euroalueella merkittävästi Yhdysvaltoja heikommat. Markkinat odottavat Euroopan keskuspankin (EKP) silti nostavan korkoa jo vuonna 2022. EKP on pyrkinyt hillitsemään markkinoiden koronnosto-odotuksia, ja ilmoittanut koronnoston olevan 2022 erittäin epätodennäköistä. Markkinahinnoittelu heijastaa riskiä EKP:n odotuksia korkeammasta inflaatiosta.

Markkinoiden huolia ei voi sivuuttaa kevyesti, vaikka todennäköisimmässä skenaariossa ohjauskoron nosto ajoittuisi vasta vuoden 2022 jälkeen. Joka tapauksessa EKP sopii arvopaperien pandemia-ajan osto-ohjelmien päättämisestä jo joulukuussa, arvioi Kortela.

Poikkeuksellisten ja nopeiden vaihteluiden vuoksi talouden näkymissä on suurta epävarmuutta, mutta riskit ovat kuitenkin tasapainossa. Patoutuneen kysynnän ja pullonkaulojen purkautuminen voi johtaa yllättävän vahvaan kasvuun. Kasvua voivat puolestaan jarruttaa monet tekijät Kiinan talouden ongelmista heikkenevään ostovoimaan ja kapasiteettirajoitteisiin. Lisäksi on mahdollista, että inflaatio kiihtyy pidempiaikaisesti.

OP:n ekonomistien suhdanne-ennuste luettavissa täältä: https://www.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/markkinatietoa