OP Ryhmän ekonomistit: Suomen talous jatkaa elpymistä omikronista huolimatta

OP:n ekonomistit arvioivat Suomen BKT:n kasvavan vuonna 2022 aiemman ennusteen mukaisesti 2,7 prosenttia. Euroalueen ennätyskorkean inflaation ennustetaan hidastuvan kuluvan vuoden aikana, mutta jäävän pandemiaa edeltäviä vuosia korkeammaksi.

OP:n ekonomistit arvioivat lisääntyneiden koronatartuntojen heikentävän Suomen talouskehitystä vain tilapäisesti. Suomen BKT kasvaa vuonna 2022 aiemman ennusteen mukaisesti 2,7 prosenttia, ja loppuvuonna talous jatkaa toipumistaan hieman aiemmin arvioitua nopeammin. Vuoden 2022 jälkipuoliskon kohentunut vire kantaa myös vuodelle 2023, ja OP:n ekonomistit ennustavat BKT:n kasvavan vuonna 2023 1,7 prosenttia aiemman 1,4 prosentin sijaan.

Koronatartunta-aallot ovat kerta toisensa jälkeen vaikuttaneet talouteen aiempaa vähemmän. Tälläkin kertaa on todennäköistä, että omikron-aalto lähinnä rytmittää talouden kehitystä sen sijaan, että talouden iso kuva muuttuisi, kuvailee OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Koronapandemian paheneminen iskee jälleen osaan taloutta voimakkaasti, mutta kokonaisuutena esimerkiksi OP:n korttimaksudata ei ole notkahtanut terveystilanteen heikkenemisen vuoksi. Myös muut talousindikaattorit ovat säilyneet myönteisinä.

Suomen talouden kasvu on tänä sekä ensi vuonna laaja-alaista: vienti, investoinnit sekä yksityinen kulutus vetävät hyvin. Viennin elpymistä tukevat ennen kaikkea palvelut, sillä tavaravienti kärsii kapasiteettirajoitteista niin maailmanmarkkinoilla kuin Suomessakin. Investoinnit hyötyvät vahvasta kysynnästä, ja teollisuuden investoinnit piristyvät yhä samalla kun rakentamisen vauhti alkaa hidastua. Yksityinen kulutus kasvaa edelleen hyvin kotitalouksien suotuisan taloustilanteen saattelemana.

Suuri osa talouden hyvästä vauhdista on yhä toipumista koronapandemian aiheuttamasta palvelualojen taantumasta. On kuitenkin ilahduttavaa, että teollisuuden laajennusinvestoinnit ovat pääsemässä hyvään vauhtiin. Se voi nostaa myös pidemmän ajan kasvunäkymiä, arvioi Heiskanen.

Vaikka inflaatio nousi vuoden 2021 lopulla erityisesti energian hinnan kallistumisen vuoksi voimakkaasti, se jäi Suomessa viime vuoden lopulla yhdeksi matalimmista euroalueella. OP:n ekonomistit ennustavat korkeimman inflaatiohuipun ohittuneen. Inflaatio kuitenkin säilyy kahta prosenttia korkeammalla koko vuoden 2022 ajan: vuonna 2022 OP:n ekonomistit ennustavat inflaation olevan Suomessa keskimäärin 2,7 prosenttia ja hidastuvan hieman alle kahden prosentin vuonna 2023.

Työllisyys kohenee edelleen ja vuonna 2023 työttömyysaste painuu 6,3 prosenttiin, mikä on matalin taso sitten vuoden 1990. Julkinen talous säilyy silti alijäämäisenä myös vuonna 2023.

Talouden suhteen vallitsee erikoinen epäsuhta. Yleinen ilmapiiri huokuu epävarmuutta ja osa yrityksistä kärsii koronasta paljon, mutta kokonaistalouden mittareilla elämme vuosina 2022–2023 vahvinta korkeasuhdannetta sitten 1980-luvun lopun, toteaa Heiskanen.

Maailmantalous hyvässä, mutta riskien sävyttämässä vireessä

Toipuminen koronapandemian aiheuttamasta maailmantalouden poikkeuksellisesta kriisistä on ollut nopeaa, mutta epätasapainoista. Myös Suomen ulkopuolella voimakkaan kysynnän ajama tavaratuotanto on törmännyt kapasiteettirajoitteisiin ja ongelmiin toimitusketjuissa. Palvelut ovat toipuneet vähitellen pandemian aiheuttamasta alkuperäisestä iskusta, mutta tahti on maittain vaihdellut tartunta-aaltojen ja harjoitetun politiikan seurauksena. Tänä ja ensi vuonna maailmantalous on pääsemässä vähitellen tasapainoisemmalle kasvu-uralle. Samalla talouskasvu hidastuu keskivertovauhtiin.

Suhdannetilanne on samankaltainen useimmissa maissa. Pandemian aiheuttamasta montusta ollaan siirtymässä suoraan suhdannehuipulle. Työttömyysasteella mitattuna taloudet ovat lähellä korkeasuhdanteen huipputasoja, luonnehtii Heiskanen.

Nopeasti elpyneen talouden seurauksena inflaatio on kiihtynyt voimakkaasti. Korkein inflaatiohuippu on ohittumassa, mutta monessa maassa inflaatio on jäämässä pandemiaa edeltäviä vuosia korkeammaksi.

Euroalueen inflaatio on kiihtynyt 5,0 prosenttiin, joka on euroajan korkein lukema. Inflaation ennustetaan hidastuvan kuluvan vuoden aikana, mutta kuitenkin suhteellisen verkkaisesti. Vuoden 2022 keskimääräiseksi inflaatioksi ennustetaan edelleen 3,5 prosenttia. Riskit siitä, että inflaatio myös pidemmällä aikavälillä ylittää EKP:n 2 prosentin tavoitteen ovat selvästi kasvaneet, toteaa senioriekonomisti Tomi Kortela.

Inflaation kiihtymisen myötä rahapolitiikkaa ollaan monessa maassa kiristämässä. Euroalueella keskuspankki vähentää arvopaperiostojaan, mutta ei ole aikeissa nostaa ohjauskorkojaan vielä tänä vuonna.

Inflaation kiihtymisen myötä lyhyiden korkojen nousu positiiviseksi on aiempaa lähempänä. Markkinat hinnoittelevat EKP:n nostavan korkoja ja 12 kuukauden euriborin nousevan positiiviseksi jo tämän vuoden aikana. Hinnoittelu kuitenkin heijastaa osittain riskiä ennustettua nopeammasta inflaatiosta, arvioi senioriekonomisti Kortela. 

Ennusteen riskit ovat tasapainossa, mutta epävarmuus on silti yhä koholla. Nopean elpymisen jälkeen talouden vauhti voi hidastua nopeasti kapasiteettirajoitteiden, inflaation ja kiristyvän politiikan myötä. Patoutunut kysyntä, lisääntyvät investoinnit ja kasvua tukeva talouspolitiikka voivat myös johtaa ennakoitua pidempään kasvujaksoon. Varmaa on vain, että nykytilanne ei muistuta normaalia talouden elpymistä tai korkeasuhdannetilannetta.