OP Ryhmän asuntomarkkinakatsaus: Kuumat asuntomarkkinat viilentyvät – useilla alueilla hintakehitys kääntynyt kuitenkin laskusta nousuun

Asuntomarkkinoilla vuoden alkupuolisko on ollut kohtuullisen hyvä, mutta edessä on käänne viileämpään: Niin asuntokauppa kuin lainannostoaktiivisuus on hidastunut viime vuodesta lähemmäs koronaa edeltänyttä tasoa. Lisäksi asumiskustannukset ovat kääntyneet selvään nousuun energian hintojen kohoamisen ja korkojen nousun myötä.

Asuntomarkkinoiden veto on jatkunut alkuvuodesta kohtuullisen hyvänä, mutta asuntokauppa on kuitenkin rauhoittunut selvästi viime vuoden poikkeuksellisen koviin lukuihin verrattuna. Myös asuntojen hinnat ovat jatkaneet alkuvuodesta nousuaan vuoden takaiseen verrattuna, mutta tahti on selvästi hidastunut.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asuntojen hinnat nousivat vuoden takaa keskimäärin 3,4 prosenttia. Suurissa kaupungeissa hinnat nousivat keskimäärin 3,8 prosenttia ja niiden ulkopuolella 2,6 prosenttia. Suurten kaupunkien hintojen nousua vetivät Oulu, Turku ja Tampere.

Maakunnittain tarkasteltuna ensimmäisellä vuosineljänneksellä asuntojen hinnat nousivat eniten Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Asuntojen hinnat nousivat vuoden takaisesta kaikissa muissa maakunnissa paitsi Pohjois-Savossa, Satakunnassa ja Pohjois-Karjalassa. Valtaosassa maakunnista hinnat ovat laskeneet viime vuodet, mutta korona-aika näyttää ainakin toistaiseksi kääntäneen tämän kehityksen.

– Asuntojen hintojen nousu on jakautunut alkuvuonna maantieteellisesti tasaisemmin kuin aikaisemmin, ja huhtikuussa hintojen nousu olikin keskimäärin nopeampaa suurten kaupunkien ulkopuolella. Lisäksi pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat nousseet viime kuukausina muuta maata hitaammin. Kaupungistumisen megatrendille ei kuitenkaan ole nähtävissä merkittävää käännettä, kertoo OP Ryhmän ekonomisti Joona Widgrén.

Hintakehitystä on tukenut isompien asuntojen hintojen nousu, kun yksiöiden hinnat ovat pysyneet samana tai joillain alueilla jopa laskeneet. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kolmioiden ja sitä suurempien kerrostaloasuntojen hinnat nousivat keskimäärin 3,1 prosenttia vuoden takaisesta. Yksiöiden hintojen nousu taas jäi koko maassa 0,2 prosenttiin.

OP Ryhmän ekonomistit odottavat asuntojen hintojen nousun hidastuvan tänä vuonna 0,5–1,5 prosenttiin, mikä on selvästi viimevuotista hitaampaa. Ensi vuonna asuntojen hintojen nousua painavat entisestään korkojen nousu ja hidastuva talouden veto, ja hintojen muutoksen ennustetaan olevan -0,5 ja 0,5 prosentin välillä. Inflaation pysytellessä korkeana asuntojen reaalihinnat laskevat niin tänä kuin ensi vuonna.

Asuntomarkkinoiden kehityksessä riskit lisääntyneet

Asuntolainojen tyypillisin viitekorko, 12 kuukauden euribor, nousi huhtikuussa positiiviseksi ja nousutahti on ollut erittäin nopeaa. Tällä hetkellä markkinoiden odotuksissa on, että 12 kuukauden euribor on noin 2 prosenttia vuoden päästä.

– Rahoituskustannusten nousulla on asuntomarkkinoille kasvua hidastava vaikutus. Arviomme perusteella prosenttiyksikön nousu korossa voisi hidastaa asuntojen hintojen nousua kahdella prosenttiyksiköllä, Widgrén sanoo.

Korkojen ripeän nousun lisäksi asumismenoja nostavat kohonneet energian hinnat. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on lisännyt yleistä epävarmuutta, mikä heijastuu asuntomarkkinoille selvästi lisääntyneenä varovaisuutena.

– Epävarmuus on aina asuntomarkkinoille pahasta. Lisäksi korkojen nousun ja asumiskustannusten vaikutukset näkyvät asuntohinnoissa vasta viiveellä, eli näköpiirissä on heikompaa kehitystä. Kaiken kaikkiaan asuntomarkkinoilla riskit ovat lisääntyneet ja mahdollisuudet ennakoitua heikompaankin kehitykseen ovat olemassa, toteaa Widgrén.

OP:n ekonomistien tuore asuntomarkkinakatsaus luettavissa täällä: https://www.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/markkinatietoa