OP Ryhmän asuntomarkkinakatsaus: Talouden taantuma viilentää asuntomarkkinat – ensi vuonna asuntojen hinnat laskevat 1–3 prosenttia

Asuntomarkkinoiden huippu on ohitettu, kysyntä on laantunut ja hintakehitys kääntynyt aiempaa heikommaksi. Markkinoiden tunnelmaa painaa etenkin korkojen nousu, mutta myös heikentynyt luottamus talouteen ja kustannusten nousu. OP:n ekonomistit ennakoivat asuntojen hintojen laskevan ensi vuonna keskimäärin 1–3 prosenttia.

Asuntomarkkinoiden veto oli vuoden alussa vielä kohtuullisen hyvää, vaikkakin viime vuoden kaltainen, kuuma asuntomarkkinatilanne rauhoittui selvästi jo keväällä. Kesällä asuntomarkkinoiden veto on heikentynyt jo selvästi, ja etenkin kauppamäärät ovat viime kuukausina laskeneet. Asuntojen hinnat ovat keskimäärin yhä nousseet viime vuoteen verrattuna, ja kuluvan vuoden hintakehitys onkin vielä plusmerkkistä.

OP Ryhmän ekonomistit odottavat asuntojen hintojen nousun hidastuvan tänä vuonna 1–2 prosenttiin, mikä on selvästi viimevuotista hitaampaa.

Ensi vuonna asuntojen hintojen nousua painavat entisestään korkojen nousu ja talouskasvun hiipuminen, ja hintojen ennustetaan laskevan 1–3 prosenttia. Korkeana pysyttelevä inflaatio laskee asuntojen reaalihintoja tuntuvasti niin tänä kuin ensi vuonnakin.

Hintojen nousu hidastuu ja paras veto pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Toisella vuosineljänneksellä osakeasuntojen hinnat nousivat keskimäärin 1,7 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kuudessa suurimmassa kaupungissa hinnat nousivat keskimäärin 1,4 prosenttia ja niiden ulkopuolella 2,3 prosenttia. Helsingissä ja Vantaalla hintojen nousu jäi alle prosenttiin.

– Aikaisemmin pääkaupunkiseudun ja Helsingin asuntojen hintojen heilahtelut ovat olleet muuta maata suurempia molempiin suuntiin. Kun mennään alas, pääkaupunkiseudulla mennään enemmän alas kuin koko maassa keskimäärin. Kun taas mennään ylös, mennään pääkaupunkiseudulla muuta maata enemmän ylös. Näin näyttää olevan myös tällä kertaa, OP Ryhmän asuntomarkkinoita seuraava ekonomisti Joona Widgrén toteaa.

Asuntojen hinnat nousevat keskimäärin selvästi viime vuotta hitaammin, ja nousuvauhdin odotetaan hidastuvan entisestään vuoden loppua kohti mentäessä.

Asuntojen hinnat ovat nousseet maantieteellisesti kuluvan vuoden aikana selvästi tasaisemmin kuin viime vuosina on totuttu näkemään. Asuntojen hinnat ovat alkuvuodesta nousseet lähes kaikissa maakunnissa, mutta ekonomistien mukaan kaupungistumisen megatrendiin tällä ei ole vaikutusta.

– Kun korot nousevat, se näkyy asuntomarkkinoilla asumismenojen nousuna, mikä laskee asuntojen hintoja. Samanlainen vaikutus on myös muilla asumisen nousevilla kustannuksilla, kuten sähkö- ja lämmityskustannuksilla, Widgrén sanoo.

Viime vuonna suurempien asuntojen hinnat nousivat yksiöiden hintoja nopeammin. Tämän vuoden alussa sama kehitys on jatkunut yksiöiden hintojen käännyttyä laskuun. Asuntojen myynti-ilmoitusten määrä on viime kuukausien ajan noussut etenkin Helsingissä tuntuvasti.

Korot ja kasvavat kustannukset rasittavat asuntomarkkinoita

Korkojen ja kustannusten nousu heijastuu laajasti asuntomarkkinoille. Asuntokauppaa käydään yhä kohtalaisesti, mutta aktiviteetti on laskenut vuoden alkupuoliskolla selvästi. Epävarmuuden lisääntyminen käy ilmi esimerkiksi Tilastokeskuksen kuluttajien luottamuskyselystä, jossa asunnonostoaikomukset ovat selvästi laskeneet.

– Nousevat korot ja kustannukset mietityttävät ostajia. Asumisen kustannusten nousu vaikuttaa toki myös suoraan ostajien maksukykyyn, Widgrén toteaa.

Kun asumisen kustannukset nousevat ja kysyntä heikkenee, se painaa myös uudisrakentamista. Tänä vuonna uusia asuntoja valmistuu paljon, mutta jo ensi vuonna suunta kääntyy. OP Ryhmän ekonomistit arvioivat asuntorakentamisen vähenevän, eli viime vuosien ennätyskorkeista luvuista tullaan selvästi alas. Asuntojen rakennuslupia myönnettiin tämän vuoden toisella neljänneksellä 13 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Vaikka asuntorakentaminen laskeekin merkittävästi, asuntoja valmistuu kuitenkin edelleen historiaan peilaten kohtuullisen paljon.

– Rakentaminen vähenee, mihin vaikuttavat sekä rakentamisen että rakennusmateriaalien kustannusten nousu. Uusien asuntojen heikentyvä kysyntä pahentaa tilannetta entisestään, ja rakentamisen lähiajat näyttävätkin melko synkiltä, Widgrén arvioi.

OP:n ekonomistien tuore asuntomarkkinakatsaus luettavissa täällä: https://www.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/markkinatietoa

Lisätiedot medialle:

OP:n viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi