Tutkimus: Yli 60 prosenttia yrityksistä mukana energiansäästötalkoissa – osa muuttanut jopa kuljetuksiaan

Erityisesti suuryritykset pyrkivät säästämään energiaa hinnan nousun takia. Suuret yritykset ovat myös kiihdyttäneet investointejaan vihreään energiaan. OP:n suomalaisyrityksille teettämään tutkimukseen vastanneista suomalaisyrityksistä 62 prosenttia on mukana energiansäästötalkoissa.

Yritykset pyrkivät reagoimaan energiakriisin aiheuttamaan kustannusten nousuun monin tavoin, kertoo OP Ryhmän teettämä tutkimus. Yhteensä 62 prosenttia tutkimukseen vastanneista yrityksistä pyrkii vähentämään energian kulutusta säästötoimena.

Erityisen tarkkoja energiakulutuksen kanssa ollaan yli 20 miljoonan liikevaihtoa tekevissä suomalaisyrityksissä, joista kolme neljästä pyrkii vähentämään kulutusta. Pienemmissä 2–10 miljoonan euron liikevaihtoa tekevissä yrityksissä vastaava osuus on 45 prosenttia.

– Suuryrityksissä on enemmän resursseja pohtimassa energian kulutusta. Tämä selittää eroa varmasti ainakin osittain. Pienissäkin yrityksissä energian säästämiseen eri tavoin kannattaa panostaa, sillä muutamassa vuodessa moninkertaistunut hinta näkyy jo tuloksessa, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Tutkimukseen vastanneista yrityksistä 40 prosenttia kertoo polttoainekulujen nousun vaikuttaneen suoraan myös yrityksen logistiikkaan.

OP Ryhmä kannustaa suomalaista yhteiskuntaa energiansäästötalkoisiin, jonka osana ryhmä on alentanut toimipisteidensä lämpötilaa vähintään asteella.

– Energiansäästötalkoot on otettu hyvin vastaan. Kyse on pienistä teoista, mutta yhdessä niillä on iso vaikutus, kun sähkön riittävyys ja siedettävä hinta halutaan varmistaa. Asteen pudotus lämpötilassa laskee kulutusta tyypillisesti viidellä prosentilla, Keitaanniemi sanoo.

Säästötoimenpiteiden lisäksi investoinnit vihreään energiaan tärkeitä pitkällä tähtäimellä

Venäjän hyökkäyssodan seurauksena energian hinta on noussut poikkeuksellisen nopeasti. Energian säästäminen esimerkiksi lämpötilaa alentamalla auttaa tilanteeseen väliaikaisesti.

– Nyt tehtävät nopeat toimenpiteet säästävät energiaa vaikuttamalla olosuhteisiin. Rakenteelliset uudistukset, eli investoinnit energiatehokkuuteen ja vihreään energiaan ovat pitkällä aikavälillä järkevämpi ratkaisu, Keitaanniemi toteaa.

Energiakriisi näyttää kiihdyttävän pidempiaikaisia muutoksia energian tuottamiseen ja kuluttamiseen. Tutkimukseen vastanneista suomalaisyrityksistä 38 prosenttia kertoo, että talouden epävarmuus on lisännyt panostuksia vihreään energiaan, ja suuryrityksistä näin sanoo jopa lähes 60 prosenttia. Alle 20 miljoonan liikevaihdon omaavissa suomalaisyrityksissä vastaava luku on vain 18 prosenttia.

– Monet yritykset pyrkivät kohti hiilineutraalia toimintaa. Nyt meneillään oleva tilanne osoittaa, että tämä on yrityksien etu paitsi yhteiskunnan odotusten myös yrityksen talouden kannalta, Keitaanniemi summaa.

OP:n teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan tutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 2 miljoona euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina syyskuussa 2022.