OP Ryhmän Tutkimussäätiöltä 1,2 miljoonaa euroa suomalaisyliopistojen muodostamalle tutkijaryhmälle

OP Ryhmän Tutkimussäätiön 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lanseerattu erityishanke kokoaa yhteen kolmen rahoitusalaa ja rahoitusinstituutioita tutkivan yliopistoyksikön osaamisen ja yhteistyöverkostot. Käynnistyvä monivuotinen erityishanke edistää rahoitusalan akateemista tutkimusta ja jatkokoulutusta Suomessa.

Suomalainen rahoitusalan ja rahoitusinstituutioiden tutkimus ottaa isoja askelia eteenpäin vuoden 2023 alussa käynnistyvän erityishankkeen myötä. Ansioitunut tutkijaryhmä saa OP Ryhmän Tutkimussäätiöltä vuosittain 400 000 euron suuruisen apurahan, yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, vuosina 2023–2025. OP Ryhmän Tutkimussäätiön rahoitusinstituutioiden tutkimusryhmän muodostavat Aalto-yliopiston rahoituksen laitoksen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen ja Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen akateemisen yksikön tutkijat.

– Tavoite on, että hankkeen myötä Suomeen muodostuu elinvoimainen ja akateemisesti vahva tutkimusryhmä, joka tutkii rahoitusinstituutioita ja niiden muuttuvaa toimintaympäristöä eri näkökulmista, kertoo OP Ryhmän Tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja Annukka Nikola.

OP Ryhmän Tutkimussäätiö on sitoutunut tukemaan rahoitusinstituutioiden tutkimusta ja alan tutkijoita pitkäjänteisesti myös nyt myönnetyn apurahan jälkeen.

Kivijalka pitkäjänteiselle tutkimustyölle ja rahoitusalan tohtorikoulutukselle

Vuoden 2023 alussa käynnistyvä hanke on merkittävä, uudenlainen avaus sekä OP Ryhmän Tutkimussäätiölle että tutkimusryhmän muodostaville yliopistoille.

– Hanke mahdollistaa sen, että useampi tutkimusryhmä useassa yliopistossa voi nyt keskittyä tekemiseen rahan hankkimisen sijaan, sillä esimerkiksi tutkimusdatan hankkiminen ja nuorempien tutkijoiden palkkaaminen on kallista. Laadukasta tutkimusta ei synny ilman tutkimusdataa ja ihmisiä. Tämä on alku rahoitusinstituutioiden kansalliselle tutkijakonsortiolle, joka mahdollistaa vahvan pankkeja ja muita rahoitusinstituutioita käsittelevän tutkimusklusterin syntymän ja kasvun Suomessa, Aalto-yliopiston professori Elias Rantapuska iloitsee.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen professori Kari Heimonen näkee hankkeen kehittävän yhteistyötä yliopistojen ja pankkisektorin välillä. Vuotuinen apuraha parantaa rahoitusmarkkinainstituutiotutkimuksen edellytyksiä Suomessa.

– OP Ryhmän Tutkimussäätiön tuki mahdollistaa pitkäjänteisen ja kestävän yhteistyön raamin, jonka sisällä meidän on mahdollista luoda uutta, yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimustietoa Suomen talouden tueksi, Heimonen summaa.

Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Sami Vähämaa uskoo, että kolmen yliopiston yhteishanke tuo uusia tutkimusavauksia rahoitusinstituutioihin liittyen. Vähämaan mukaan yhteishanke kehittää pitkäjänteisesti pankkeihin liittyvää tutkimustoimintaa ja tohtorikoulutusta Suomessa.

– Vaasan yliopistossa tavoitteemme on tutkia, miten pankkien ohjaus- ja hallintojärjestelmät sekä erilaiset kannustinmekanismit heijastuvat yksittäisten pankkien yhteiskuntavastuullisuuteen ja vastuullisuusraportointiin sekä laajemmin yhteiskunnan kestävään kehitykseen, Vähämaa kiteyttää.

Hankkeen myötä käynnistyvä yhteistyö synnyttää uutta tutkimustietoa ja lisää rahoitusalan akateemista koulutusta Suomessa.

– Toivon hankkeen lisäävän yliopistojen ja pankkien välistä yhteistyötä. Uskon, että hankkeessa tehtävä työ vahvistaa tohtorikoulutusta tällä erittäin tärkeällä tutkimusalueella, OP Ryhmän Tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja Annukka Nikola summaa.

OP RYHMÄN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR

OP Ryhmän Tutkimussäätiön tarkoituksena on taloudellisen tutkimuksen, erityisesti osuuspankkitoimintaan liittyvän tutkimuksen edistäminen ja tukeminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja taloudelliseen tutkimukseen, palkitsemalla rahoituksen alalta tehtyjä väitöskirjoja, myöntämällä kannustus- ja tunnustuspalkintoja, järjestämällä ajankohtaisia teemapäiviä sekä kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä laillisilla toimintamuodoilla.

https://tutkimusapurahat.fi/fi/etusivu/

Lisätiedot medialle:

Annukka Nikola
OP Ryhmän Tutkimussäätiö
0500 400 593
annukka.nikola@op.fi

Professori Sami Vähämaa
Vaasan yliopisto, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö
029 449 8455
sami.vahamaa@uwasa.fi

Professori Elias Rantapuska
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, rahoituksen laitos
elias.rantapuska@aalto.fi
+358 40 3538419

Professori Kari Heimonen
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
kari.o.heimonen@jyu.fi
+358400247414