Selvitys: Inflaatio ajanut jo kaksi viidestä suomalaisyrityksestä säästötoimenpiteisiin – investointeja jatketaan kuitenkin lähes normaalisti

Suomalaiset yritykset ovat reagoineet nopeasti inflaatioon käynnistämällä säästötoimenpiteitä, selviää OP:n yrityskyselystä. Investointeja aikoo kuitenkin lykätä vain viidesosa. Yritykset kertovat inflaation aikaansaaneen palkannostopainetta myös Suomessa.

Markkinoita viime vuosina heiluttaneet kriisit, kuten koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota, ovat valmistaneet suomalaisyrityksiä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti. Viime kuukausina taloutta myllertänyt kiihtynyt inflaatio on johtanut säästötoimenpiteisiin jo 42 prosentissa suomalaisyrityksistä, selviää OP:n yrityskyselystä.

Talouden epävarmuustekijöiden vuoksi investointeja aikoo lykätä kuitenkin vain reilu viidennes yrityksistä.

Viesti on rauhoittava. OP:lla tuleviin investointeihin tai yrityskauppoihin liittyviä rahoitusvalmisteluita ei ole keskeytetty normaalia enempää. Varsinkin suuryritykset tekevät investointeja pitkällä tähtäimellä, eikä niistä luovuta äkillisen markkinaheilunnan vuoksi, kertoo OP Yrityspankissa rahoituksen järjestämisestä vastaava johtaja Laura Hakamies.

Panoksia saatetaan kuitenkin kohdistaa eri tavoin kuin aiemmin.

– Tällä hetkellä yrityslainojen kysyntää kasvattavat eniten lyhytaikaiset rahoituspyynnöt erityisesti energiayhtiöiltä. Lisäksi investoinnit uusiutuvaan energiaan nousevat tässä tilanteessa yritysten prioriteettilistalla korkealle, Hakamies kertoo.

Korkojen nousu on huolettanut erityisesti pk-yrityksiä. Kyselyyn osallistuneista yrityksistä kolmannes ennakoi korkojen nousun vaikuttavan liiketoimintaan voimakkaasti. Sen sijaan 46 prosenttia arvioi, ettei korkojen nousulla ole isoja vaikutuksia yrityksen toimintaan. OP:lla yritysten kiinnostus korkoja ja korkosuojausta kohtaan on viimeisten kuukausien aikana selvästi lisääntynyt.

– Vaikka markkinoilla on parhaillaan paljon epävarmuutta ja haasteita, vain kolmannes yrityksistä uskoo niiden heikentävän yrityksen kannattavuutta. Lähes puolet vastaajista arvioi, että yrityksen kannattavuus tulee säilymään ennallaan seuraavan vuoden aikana, mikä on hyvä uutinen. Monia suuryrityksiä suojaa myös niiden vahva tase, Hakamies sanoo.

Inflaatio lisännyt palkannostopainetta myös Suomessa

Työvoimamarkkinoiden osaajapula on iskenyt kriittisesti myös Suomessa toimiviin yrityksiin. Inflaatio on lisäksi tuonut yrityksille painetta nostaa henkilöstön palkkoja. Tutkimukseen vastanneista yrityksistä 37 prosenttia kertoo inflaation aikaansaaneen merkittävää palkannostopainetta Suomessa sijaitsevissa toiminnoissa. Ulkomailla sijaitsevien toimintojen osalta vastaava luku on muutamaa prosenttiyksikköä korkeampi.

Lisäksi OP:n kyselyyn vastanneista yrityksistä 55 prosenttia kertoo, että nousevat palkkakustannukset vaikeuttavat uuden henkilöstön palkkaamista.

OP Ryhmän teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan tutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 2 miljoona euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina syyskuussa 2022.