Suomalaisten suuryritysten tuotanto laajenee lännessä ja supistuu idässä – usko kotimaahan ja euroalueeseen vahva

Pandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat havahduttaneet suuryritykset arvioimaan maariskejä ja tuotantoketjuja liiketoimintansa kannalta aiempaa laajemmin. Tuotannon vähentyessä idässä suuryritysten katse siirtyy Suomeen, euroalueeseen ja Yhdysvaltoihin. Kasvavat vastuullisuusvelvoitteet pakottavat lähes puolet suomalaisista suuryrityksistä vaihtamaan alihankkijoita.

Epävarmuudet kansainvälisessä markkinassa ovat saaneet suomalaiset suuryritykset suunnittelemaan tuotannon sijoittamista uudelleen. Siinä missä Kiinan nousu koetaan osin uhkana ja riippuvuuksiin suhtaudutaan varauksella, Venäjän sulkeutuminen on jo saanut aikaan tarpeen uusille markkina-alueille niin kysynnän kuin tuotannon sijoittumisen osalta.

Suuryritykset investoivat edelleen tuotantokapasiteetin ja tuotantotilojen lisäykseen ja kehitykseen. Panoksia tuotantoon aiotaan kasvattaa yli viisi prosenttia viime vuodesta. Suuryritykset ennakoivat tuotannon lisääntyvän erityisesti Suomessa, muualla euroalueella ja Yhdysvalloissa.

Voimakkaimmin tuotannon uskotaan vähentyvän Venäjän lisäksi Kiinassa. Tuotantoa Venäjällä korvataan erityisesti Baltialla, Suomella ja muulla Euroopalla.

– On selvää, että tuotantoa tullaan edelleen supistamaan idässä ja laajentamaan lännessä. Esimerkiksi Kiinaan liittyen pinnan alla kytee paljon varovaisuutta. Tuomalla tuotantoa lähemmäs suuryritykset pystyvät arvioimaan ja ennakoimaan paremmin riskejä sekä reagoimaan nopeammin toimitusketjujen ongelmatilanteisiin, kertoo OP Yrityspankin Business Lead Antti Niemelä.

Suuryritysten ennusteet tuotannon sijoittumisesta ovat Suomen kannalta edulliset.

– Kuten viime viikkojen otsikoista olemme saaneet lukea, on Suomi vahvoilla vihreän siirtymän investoinneissa. Lisäksi suuryritykset kokevat mahdollisen Nato-jäsenyyden parantavan Suomen houkuttelevuutta investointikohteena, Niemelä sanoo.

Lähes puolet suuryrityksistä pakotettuja vaihtamaan toimitusketjujaan vastuullisuuden vuoksi

OP:n suuryritystutkimukseen vastanneista yrityksistä peräti 42 prosenttia kertoo joutuneensa jo vaihtamaan alihankkijoita kasvaneiden vastuullisuusvelvoitteiden vuoksi. Lisäksi 45 prosenttia kertoo tulevansa tekemään muutoksia alihankintaketjuunsa lähitulevaisuudessa.

– Viimeistään nyt kannattaa pk-yritysten päivittää toimintansa uusien vastuullisuusvaatimusten tasalle. Ne, joiden liiketoiminta kestää läpivalaisun, ovat tulevana vuonna vahvoilla, kun toimitusketjuja järjestetään uudelleen, Niemelä sanoo.

Tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen Suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Tutkimukseen vastasi 199 henkilöä yhteensä 139 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä, ja vastaajia ovat etenkin toimitusjohtajat, talous- ja rahoitusjohtajat sekä liiketoimintajohtajat. Vastaajayritysten yhteenlaskettu liikevaihto on viimeisimpien vahvistettujen tilinpäätöstietojen perusteella yli 204 miljardia euroa. Aineisto kerättiin syksyllä 2022. OP Ryhmä toteuttaa Suuryritystutkimuksen kumppaninaan Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo. Suuryritystutkimusta on toteutettu vuodesta 2012 saakka. Aineisto on kansainvälisenä pitkittäistarkasteluna ainutlaatuinen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi