OP Ryhmän asuntomarkkinakatsaus: Asuntojen hinnat laskevat varsinkin alkuvuonna, takaisin kasvu-uralle päästään ensi vuonna

Asuntomarkkinoiden loppuvuosi oli synkkä, eivätkä OP Ryhmän ekonomistit odota alkuvuodesta parempaa. Ekonomistit tarkentavatkin hintaennustettaan pääkaupunkiseudun osalta alaspäin. Nyt hinnat laskevat yksiöiden lisäksi myös suuremmissa asunnoissa. Vaikka asuntojen hinnat ovatkin viimeksi laskeneet selvemmin finanssikriisin aikana, ovat Suomen asuntomarkkinat yhä vakaat.

Asuntojen hinnat nousivat viime vuonna keskimäärin 0,6 prosenttia lähinnä vahvan alkuvuoden ansiosta. Vuoden loppua kohden asuntojen hintojen lasku kiihtyi. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla asuntojen hinnat laskivat 1,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Eniten hinnat laskivat etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat heinä-joulukuussa 2,3 prosenttia.

OP Ryhmän ekonomistit arvioivat tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan asuntojen hintojen laskun jatkuvan tänä vuonna. Nopeimmin hinnat putoavat alkuvuodesta.

– Raju korkojen ja asumiskustannusten nousu on selvästi hyydyttänyt asuntomarkkinoita, eikä talvella ole nähtävissä selvää piristymistä. On kuitenkin jo havaittavissa ensimmäisiä merkkejä, että asuntomarkkinoiden aktiviteetin pohja voisi olla näkyvissä. Esimerkiksi asuntojen kauppamäärät tai ennusteet asuntomarkkinoiden kehityksestä eivät ole enää heikentyneet, ekonomisti Joona Widgrén sanoo.

Ekonomistit ovat tarkentaneet joulukuista ennustettaan pääkaupunkiseudun hinta-arvion osalta. Pääkaupunkiseudulla he arvioivat asuntojen hintojen nyt laskevan 6–8 prosenttia (aiemmin 5–7 prosenttia), ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa keskimäärin 3–5 prosenttia. Koko maassa hintojen lasku asettuu 4–6 prosentin tasolle tänä vuonna.

Ensi vuonna asuntojen hinnat kuitenkin kääntyvät jo keskimäärin noin prosentin nousuun.

– Odotamme asuntojen hintojen pudotuksen taittuvan ensi vuoteen tultaessa. Kun kovin korkojen nousu jää taakse, uskaltavat ihmiset jälleen asuntokaupoille. Kauppamäärissä tuskin palataan poikkeuksellisten vilkkaiden koronavuosien tasolle, vaan kauppa asettuu lopulta koronavuosia edeltäneille tasoille. Odotamme, että asuntokauppa piristyy, ja lopulta myös hinnat lähtevät maltilliseen nousuun.

Ensin laskivat yksiöiden hinnat, nyt laskua jo suuremmissakin asunnoissa

Viime syksynä asuntojen hinnat laskivat etenkin pienissä asunnoissa, ja yksiöiden hintakehitys oli selvästi suurempien asuntojen kehitystä heikompaa. Vuoden lopussa hintojen lasku alkoi kuitenkin levitä myös perheasuntoihin, kun kolmioiden ja suurempien asuntojen hinnat kääntyivät niin ikään laskuun.

– Yksiöiden hintojen lasku oli varmasti osin sijoittajien ostoinnon laantumisen ja toisaalta runsaan uudistuotannon seurausta. Viime kuukausina korkojen ja kustannusten nousu on näkynyt myös omaan käyttöön ostettavien perheasuntojen hinnoissa, Widgrén toteaa.

Omakotitalojen hintojen nousu on nyt taittunut niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa. Myös uudiskohteiden hintojen huippu on nyt ohitettu, ja hinnat ovat kääntyneet laskuun. Loppuvuodesta myymättömien uudiskohteiden määrä lisääntyi voimakkaasti.

Vaikka muutos on ollut nopea, pitkällä aikavälillä Suomen asuntomarkkinat yhä vakaat

Suomessa asuntojen hinnat ovat viimeksi laskeneet tätä enemmän 15 vuotta sitten, finanssikriisin aikaan, ja silloinkin hintojen lasku jäi lyhytaikaiseksi. Vaikka asuntojen hinnat laskevat nyt merkittävästi, on Suomen asuntomarkkinoiden tilanne yhä vakaa, ja syvemmän romahduksen todennäköisyys on pieni.

– Asuntomarkkinat ovat useimmilla mittareilla olleet todella vakaat, eikä merkittäviä epätasapainoja Suomen asuntomarkkinoilla ole havaittavissa. Tästä näkökulmasta uskoisin, että nykyinen hintojen lasku on enemmänkin totuttelua korkeampiin korkoihin kuin alku syvemmälle pudotukselle, Widgrén toteaa.

Asuntomarkkinoilla korot nousivat poikkeuksellisen nopeasti viime keväästä alkaen. Nyt 12 kuukauden euribor on noussut 3,5 prosenttiin, ja markkinat odottavat nopeimman korkojen nousun olevan nyt takana.

OP:n ekonomistien tuore asuntomarkkinakatsaus luettavissa täällä: https://www.op.fi/op-ryhma/medialle/raportit/markkinatietoa

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi