OP: Joka kolmas suomalaissijoittaja vähentänyt viimeisen vuoden aikana sijoittamiseen käyttämiään summia – 14 prosenttia joutunut myymään sijoituksia arjen menoihin

OP Ryhmän teettämän kyselytutkimuksen mukaan 33 prosenttia suomalaissijoittajista on viimeisen vuoden aikana vähentänyt sijoittamiseen käyttämiään summia. Lisäksi joka seitsemäs on joutunut myymään sijoituksiaan arjen kasvaneiden menojen vuoksi. Nousseiden korkojen vuoksi moni pohtii, kannattaisiko sijoittamisen sijaan nyt tehdä ylimääräisiä lainanlyhennyksiä.

Arjen kasvaneet menot korkojen nousun ja inflaation seurauksena näkyvät suomalaisten piensijoittajien arjessa, kertoo OP Ryhmän teettämä kysely. Kyselyn mukaan 35 prosenttia miehistä ja 30 prosenttia naisista kertoo vähentäneensä sijoittamiseen käyttämiään summia viimeisen vuoden aikana.

Vastaajat pitivät suurimpana syynä summien alentamiseen sitä, että jokapäiväisten menojen jälkeen jää aiempaa vähemmän rahaa sijoittamiseen. Näin kertoi monivalintakysymyksessä 69 prosenttia vastaajista. Toiseksi yleisin syy oli synkentyneet talousnäkymät, jotka saivat 28 prosenttia vastaajista pienentämään sijoitussummia. Lisäksi noin neljäsosa vastaajista kertoi pienentäneensä sijoitussummia, koska sijoitukset ovat tappiolla.

Lisäksi 14 prosenttia arvopapereita omaavista suomalaisista kertoo, että he ovat joutuneet myymään viimeisen vuoden aikana sijoituksiaan, jotta saisivat vapautettua rahaa jokapäiväistä elämää varten. Eniten sijoituksia eri ikäryhmistä ovat myyneet 25–34-vuotiaat.

– Inflaatio ja korkojen nousu tuntuvat merkittävästi monen arjessa, joten tulokset eivät ole yllättäviä. Tilanteet vaihtelevat kotitalouksittain hyvin paljon esimerkiksi sen mukaan, kuinka paljon säästöjä on ennättänyt kertyä. Positiivinen uutinen on se, että ensi vuoden aikana käytettävissä olevat reaalitulot kääntyvät vähitellen kasvuun, kun ansiotason odotetaan nousevan inflaatiota nopeammin, sanoo OP:n varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja Kai Kalajainen.

Kyselyssä erityisesti nuoret kertoivat, että tappiolla olevat sijoitukset ja laskeneet kurssit ovat saaneet heidät pienentämään sijoitussummia.

– On hyvä muistaa, että nousut ja laskut kuuluvat sijoittamiseen. Usein kurssilaskut jäävät lyhytikäisiksi, ja pidemmistäkin notkahduksista noustaan lopulta, muistuttaa Kalajainen.

Sijoitusinto säilynyt, mutta moni pohtii sijoitusten ja säästöjen käyttämistä ylimääräisiin lainanlyhennyksiin

Nousseiden korkojen vuoksi moni asuntovellinen pohtii rahojen laittamista sijoitusten sijaan ylimääräisiin lainanlyhennyksiin. Asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden euribor, on nyt 3,395 prosenttia (20.3.). Keskimääräisessä 150 000 euron asuntolainassa kuukausikustannusten nousu on tällä koron nousulla useita satoja euroja vuoden takaiseen verrattuna.

Kalajaisen mukaan ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta siihen, kannattaako ylimääräisiä säästöjä ja sijoituksia laittaa nyt lainanlyhennyksiin.

– Tilannetta kannattaa miettiä koron näkökulmasta. Jos sijoituksista saatava tuotto-odotus on suurempi kuin asuntolainasta maksettava korko, kannustan tässäkin taloustilanteessa sijoittamaan. On kuitenkin tärkeää, että tilille jäisi myös puskuria yllättäviä tilanteita varten.

OP:n asiakasdatan mukaan suomalaiset sijoittavat yhä aktiivisesti, mutta vuosia 2020 ja 2021 hieman pienemmillä summilla. Esimerkiksi kuukausisäästäminen rahastoihin on jatkunut vilkkaana. Tammikuussa OP:n asiakkailla oli avoinna 520 000 kuukausisäästämisen rahastosopimusta, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

– Tämä osoittaa, että suomalaiset kokevat pitkäjänteisen sijoittamisen tärkeänä. Pitkäjänteisesti rahastoihin tai osakkeisiin sijoittavalle en suosittele sijoitusten myymistä ylimääräisiä lainanlyhennyksiä varten, ellei oma taloustilanne sitä vaadi. Pitkällä aikavälillä esimerkiksi osakkeet ovat tuottaneet nykyistä korkotasoa enemmän, kertoo Kalajainen.

OP Ryhmän tammikuussa 2023 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi verkkopaneelissa 18–79-vuotiaita suomalaista (n=2628) valtakunnallisesti edustavasti. Tutkimukseen vastanneiden määrä vaihtelee kysymyksittäin. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy OP Ryhmän toimeksiannosta. Vastausten virhemarginaali on enimmillään +/- 2,0 prosenttiyksikköä. 

Lisätiedot medialle:

OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi