Suomalaiset suuryritykset toivovat valtiolta tukea vihreään siirtymään – hallituksen ilmastopolitiikan ennakoitavuus huolettaa kolmasosaa

Suomalaiset suuryritykset toivovat valtiolta aktiivisempaa tukea vihreään siirtymään. Yli puolet yrityksistä kertoo vihreän siirtymän vaativan yritykseltä merkittäviä investointeja. Siinä missä hallituksen vaihtuminen näyttäytyy suuryrityksille mahdollisuutena, hallituksen ilmastopolitiikan ennakoitavuus huolettaa joka kolmannessa yrityksessä.

Suuryritysten rooli vihreän siirtymän toteutumisessa ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä. Suuryrityksistä selkeä enemmistö, 56 prosenttia kertoo, että vihreä siirtymä vaatii yritykseltä merkittäviä investointeja. Tulokset selviävät OP:n tuoreesta Yrityspulssi-tutkimuksesta.

Suomalaiset suuryritykset toivovat valtiolta tukea vihreisiin investointeihin.

– Yrityksistä 65 prosenttia on sitä mieltä, että vihreitä investointeja pitäisi tukea valtion taholta esimerkiksi kannustinohjelmalla. Vertailun vuoksi Yhdysvalloissa vihreitä investointeja houkutellaan laajoin tukipaketein. Todennäköisesti meillä kyseisenlainen tukipaketti toteutettaisiin EU-tasoisena, kertoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Suomen vahva asema päästöttömän sähkön tuottajana ja kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden asettajana on kirittänyt uutisia vihreää siirtymää tukevista jätti-investoinneista Suomeen. Suomen houkuttelevuus investointikohteena on kasvanut paitsi ulkoimaisten sijoittajien, myös kotimaisten suurten yritysten keskuudessa. OP:n kyselyyn vastanneista yrityksistä yli kolmannes (36 prosenttia) kertoo kotimaan olevan yritykselle aiempaa kiinnostavampi investointikohde.

– On hieno uutinen, että myös kotimaisten suuryritysten kiinnostus investoida Suomeen on lisääntynyt. Jotta Suomeen kaavaillut jätti-investoinnit toteutuisivat, vaativat ne myös hallitukselta esimerkiksi lupaprosessien sujuvoittamista ja työperäisen maahanmuuton mahdollistamista, Keitaanniemi sanoo.

Yritykset haluavat rahoittaa liiketoimintaansa sääntelyn, sijoittajien ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti kestävällä tavalla. OP:n tutkimukseen vastanneista suuryrityksistä neljännes kertookin etsivänsä liiketoimintansa rahoittamiseen ensisijaisesti vihreää rahoitusta.

Hallituksen ilmastopolitiikan ennakoitavuus herättää huolta kolmanneksessa suuryrityksiä

OP:n selvityksen mukaan suuryritykset näkevät hallituksen vaihtumisessa yrityksensä toiminnan kannalta mahdollisuuksia. Hallituksen vaihtuminen näyttäytyy mahdollisuudelta peräti 63 prosentille yrityksistä.

– Suomalaiset suuryritykset ovat olleet varsin tyytyväisiä hallituksen aktiiviseen teollisuuspolitiikkaan, ja yhdeksän kymmenestä toivoo myös uuden hallituksen sitä jatkavan. Hallituksen ilmastopolitiikan ennakoitavuus taas herättää yrityksissä huolta; tätä mieltä oli reilu kolmannes vastaajista, Keitaanniemi sanoo.

OP Ryhmän teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan Yrityspulssi-tutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 100 miljoona euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina toukokuussa 2023. 

Lisätiedot medialle:

OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi