Rami Kinnala OP Ryhmän lakiasiainjohtajaksi

OTK, KTM Rami Kinnala (54) on nimitetty OP Ryhmän uudeksi lakiasiainjohtajaksi 1.1.2024 alkaen. Tehtävässään hän johtaa OP Ryhmän lakiasiaintoimintaa ja keskusyhteisökonsernin Lakiasiat ja Compliance -toimintoa. Samalla Kinnalasta tulee OP Osuuskunnan johtokunnan jäsen.

– Vahva riskienhallinta- ja compliance-kulttuuri on merkittävä osa OP Ryhmän strategiaa ja muodostaa perustan kaikelle toiminnallemme. Compliance-kulttuurilla on tiivis kytkös myös vastuullisuuteen, joka on yksi strategiamme painopisteistä, kertoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Kinnala on työskennellyt OP Ryhmässä 27 vuotta, ja viimeiset viisi vuotta hän on toiminut Group Compliance Officer -tehtävässä.

– Ramilla on laaja kokemus ja hän on tehnyt erittäin hyvää työtä OP Ryhmässä. Ramin valinnassa korostui erityisesti hänen johtamisosaamisensa, mikä on keskeistä vahvan compliance-kulttuurin juurruttamisessa osaksi arjen työtä, liiketoimintaa ja prosesseja, sanoo Ritakallio.

– Olen innoissani uudesta tehtävästä ja mahdollisuudesta päästä johtamaan kokonaisuutta, jonka koen erittäin tärkeäksi. Luottamus sekä ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen on finanssialalla kaiken lähtökohta. Kun pidämme niistä huolen, menestymme yhdessä asiakkaidemme kanssa, Kinnala kuvailee.

Kinnalan nimitys on ehdollinen, kunnes valvontaviranomaiset ovat sen hyväksyneet.

OP Ryhmän nykyinen lakiasiainjohtaja Tiia Tuovinen jää pois OP Ryhmästä omasta pyynnöstään 1.7.2024. Hän toimii seniorineuvonantajana tammikuun alusta kesäkuun loppuun.

– Haluan jo tässä vaiheessa kiittää Tiiaa hänen ansiokkaasta työstään. Pankkeja ja rahoitusalaa koskevan sääntelyn määrä ja kompleksisuus kääntyi jyrkkään nousuun finanssikriisin jälkeen, ja Tiia on johtanut OP Ryhmän lakiasioita erinomaisesti alati muuttuneessa toimintaympäristössä. Tiia on palkittu ansioistaan myös OP Ryhmän korkeimmalla kunniamerkillä, Ritakallio toteaa.

Rami Kinnalan kuva on ladattavissa osoitteesta www.op.fi/op-ryhma/medialle/kuvapankki

Lisätiedot medialle:

OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi