OP Osuuskunnan hallitus

OP Ryhmän keskusyhteisön OP Osuuskunnan hallitus ohjaa ja valvoo keskusyhteisön, keskusyhteisökonsernin ja OP Ryhmän toimintaa.

Hallituksen sääntömääräisenä tehtävänä on ohjata keskusyhteisön, keskusyhteisökonsernin, yhteenliittymän ja koko OP Ryhmän toimintaa hallintoneuvoston ohjeiden mukaisesti sekä huolehtia keskusyhteisön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja viranomaisten antamien määräysten ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että keskusyhteisön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty (hallintotehtävä). Lisäksi hallitus valvoo, että keskusyhteisöä, keskusyhteisökonsernia, yhteenliittymää ja koko OP Ryhmää hoidetaan luotettavasti, tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti ja että keskusyhteisö, sen tytäryritykset ja yhteenliittymään kuuluvat muut yritykset toimivat niitä koskevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten ja päätösten, sääntöjensä, tai yhtiöjärjestystensä ja hallintoneuvoston ja hallituksen vahvistamien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti (valvontatehtävä).

Tämän lisäksi hallituksen tehtävänä on nimittää keskusyhteisölle sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja, riskienhallinnasta vastaava johtaja, compliancesta vastaava johtaja sekä pääjohtajalle suoraan raportoivat muut johtajat. Hallitus vahvistaa itselleen ja kullekin hallituksen valiokunnalle ja hallituksen mahdollisesti asettamille muille valmisteluelimille työjärjestykset sekä valitsee niille puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet.

Hallitus päättää osuuskunnan kokouksen koollekutsumisesta ja esitysten tekemisestä osuuskunnan kokoukselle sen päätettäväksi kuuluvista asioista.

Hallituksen tehtävistä määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.

Hallitukseen kuuluu pääjohtaja toimiaikanaan ja 9–13 muuta hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään neljän on oltava keskusyhteisöstä ja muista OP Ryhmään kuuluvista yrityksistä riippumattomia.

OP Osuuskunnan hallituksen jäsenet 1.1.2022 alkaen:

Jaakko Pehkonen, s. 1960
Hallituksen puheenjohtaja 1.1.2020 alkaen
Ekonomi, kauppatieteiden tohtori, rahoitusneuvos

Keskeinen työkokemus:
Jyväskylän yliopisto: kansantaloustieteen professori 1998–
Jyväskylän yliopisto: vararehtori 2010–2012
Jyväskylän yliopisto: taloustieteiden tiedekunnan dekaani, 1999–2008

Keskeiset luottamustehtävät:
OP Ryhmän tutkimussäätiö: hallituksen puheenjohtaja 2013–2019, hallituksen jäsen 2009–
EduCluster Finland: hallituksen jäsen 2018–, varapuheenjohtaja 20192023, puheenjohtaja 2023
OP Osuuskunta: hallintoneuvoston puheenjohtaja 2013–2019, hallintoneuvoston jäsen/varapuheenjohtaja 2008–2012
OP Keski-Suomi: hallituksen puheenjohtaja 2014–2019, hallituksen jäsen/varapuheenjohtaja 2008–2014

Jarna Heinonen, s.1965
Hallituksen varapuheenjohtaja 1.1.2020 alkaen
Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden tohtori

Keskeinen työkokemus:
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: yrittäjyyden professori 2008–
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: yksikön johtaja 1998–2018
Turun kauppakorkeakoulu: tutkija 1992–1997

Keskeiset luottamustehtävät:
OP Osuuskunta: hallintoneuvoston jäsen 2012–2019, hallintoneuvoston työvaliokunnan jäsen 2018–2019, hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäsen/puheenjohtaja 2012–2018
OP Turun Seutu: hallituksen puheenjohtaja 2011–2019, hallituksen jäsen 2006–2011
 

Jari Himanen, s. 1962
Hallituksen jäsen 1.1.2020 alkaen
Ylioppilasmerkonomi, eMBA, kauppaneuvos

Keskeinen työkokemus:
OP Suur-Savo: toimitusjohtaja 2018
OP Osuuskunta: ryhmäohjauksen johtaja/johtokunnan jäsen, 2014–2018
OP Etelä-Karjala: toimitusjohtaja 2009–2014
Osuuspankkikeskus Osk: pankinjohtaja 2002–2009

Keskeiset luottamustehtävät:
OP Koti Suur-Savo: hallituksen puheenjohtaja 2018–
Etelä-Savon Kauppakamari: hallituksen jäsen 2018–
OP-Palvelut Oy: hallituksen jäsen 2010–2012, 2014–2018, 2019
OP Yrityspankki Oyj: hallituksen jäsen 2016–2018
Pohjola Vakuutus Oy: hallituksen jäsen 2016–2018
 

Kati Levoranta, s. 1970
Hallituksen jäsen 1.1.2020 alkaen
Oikeustieteen kandidaatti, VT, LL.M, MBA

Keskeinen työkokemus:
P2X Solutions Oy: Executive Vice President, kaupallinen ja operatiivinen johtaja 2021
Rovio Entertainment Oyj: toimitusjohtaja 2016–2020
Rovio Entertainment: lakiasiainjohtaja 2012–2015
Nokia Siemens Networks Oy: useita eri tehtäviä 2007–2012
Nokia Oyj: lakimies 2005–2007

Keskeiset luottamustehtävät:
Finavia Oyj: hallituksen jäsen 2021
Juuri Partners Oy: hallituksen jäsen 2020
Keskuskauppakamari: hallituksen jäsen 2016–2020

Pekka Loikkanen, s. 1959
Hallituksen jäsen 1.1.2020 alkaen
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:
PricewaterhouseCoopers Oy: osakas 2000–2020
PricewaterhouseCoopers Oy: aluejohtaja 1997–2017, tilintarkastaja 1988–1992, KHT-tilintarkastaja 1993–2020

Keskeiset luottamustehtävät:
BLS Turva Oy: hallituksen jäsen 2021–
Tanhuvaaran säätiö sr: hallituksen jäsen 2021
AM Security Oy: hallituksen jäsen 2021

PricewaterhouseCoopers Oy: hallituksen, partnervaliokunnan ja Corporate Responsibility Steering Groupin puheenjohtaja 2015–2019; hallituksen jäsen 2007–2011, 2013–2015; nimitysvaliokunnan jäsen 2011–2013

Tero Ojanperä, s. 1966
Hallituksen jäsen 1.7.2020 alkaen
Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus:
Silo AI Oy: toimitusjohtaja 2017–2019
Visionplus-rahasto: perustajaosakas ja toimitusjohtaja 2012–2017
Nokia Oyj: palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja, teknologia- ja strategiajohtaja, johtokunnan jäsen 2005–2011: Nokia Research Centerin vetäjä, Nokia Networksin johtaja ja muita asiantuntija- ja johtotehtäviä 1990–2004

Keskeiset luottamustehtävät:
Silo AI Oy: hallituksen puheenjohtaja 2019–
Fintraffic: hallituksen puheenjohtaja 2021
Betolar Oy: hallituksen puheenjohtaja 2020
Siili Solutions Oyj: hallituksen jäsen 2020
Tailorframe Oy: hallituksen puheenjohtaja 2012–
Visionplus-rahasto: hallituksen puheenjohtaja 2012–
Kiosked Oy: hallituksen puheenjohtaja, 2014–2016 ja 2019
–2021
DNA Oyj: hallituksen jäsen 2014–2021

Bittium Oyj: hallituksen jäsen 2017–2019
Veikkaus Oy: hallituksen jäsen, 2013–2017
Tampereen teknillinen yliopisto: hallituksen puheenjohtaja, 2012–2018

Riitta Palomäki, s. 1957
Hallituksen jäsen 1.1.2020 alkaen
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:
Uponor Oyj: talousjohtaja 2009–2017
Kuusakoski Group Oy: talousjohtaja 2003–2009

Keskeiset luottamustehtävät:
Nordic Waterproofing Holding A/S: hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2016–
OP Osuuskunta: hallintoneuvoston jäsen 2017–2019, tarkastusvaliokunnan jäsen/puheenjohtaja 2017–2019
HKScan Oyj: hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2017–2018
Componenta Oyj: hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2012–2017
 

Timo Ritakallio, s. 1962        
Hallituksen jäsen 1.1.2020 alkaen
Tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA

Keskeinen työkokemus:
OP Ryhmä: pääjohtaja 2018–
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen: toimitusjohtaja 2015–2018, varatoimitusjohtaja 2008–2014
OP Ryhmä: useita eri tehtäviä 1993–2008

Keskeiset luottamustehtävät:
OP Yrityspankki Oyj: hallituksen puheenjohtaja 2018–
Pohjola Vakuutus: hallituksen puheenjohtaja 2018–
Kesko Oyj: hallituksen jäsen 2021–
Keskuskauppakamari: hallituksen jäsen 2019–2021, hallituksen puheenjohtaja 2022–
Finanssiala ry: hallituksen jäsen/varapuheenjohtaja 2017–2019, 2022–, hallituksen puheenjohtaja 2020–21
Elinkeinoelämän keskusliitto EK: hallituksen jäsen, hallituksen työvaliokunnan jäsen 2020–2021
Suomen Olympiakomitea: hallituksen puheenjohtaja 2016–2020
Arvopaperimarkkinayhdistys: hallituksen jäsen/puheenjohtaja 2014–2022

Petri Sahlström, s. 1971
Hallituksen jäsen 1.1.2022 alkaen
Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden tohtori

Keskeinen työkokemus:
Oulun yliopisto: Laskentatoimen ja rahoituksen professori 2005–, dekaani 2011–2017, varadekaani 2010–2011, laitoksen johtaja 2008–2011
Vaasan yliopisto: laskentatoimen ja rahoituksen professori 2003–2005, laitoksen johtaja 2003–2005

Keskeiset luottamustehtävät:
Oulun kauppakamari: talous- ja lakivaliokunnan jäsen 2016–, tilintarkastusvaliokunnan jäsen, 2010–2015
OP Osuuskunta: hallintoneuvoston jäsen 2016–2021, hallintoneuvoston riskienhallintavaliokunnan jäsen 2017–2019
Oulun Osuuspankki: hallituksen jäsen 2011–2021, hallituksen puheenjohtaja 2018–2021
Association of Business Schools in Finland: puheenjohtaja 2014–2016
Osakesäästäjien keskusliitto: hallituksen jäsen 2011–2016

Olli Tarkkanen, s. 1962
Hallituksen jäsen 1.1.2020 alkaen
Oikeustieteen kandidaatti, eMBA

Keskeinen työkokemus:
OP Etelä-Pohjanmaa: toimitusjohtaja 2010–
OP Iisalmi: toimitusjohtaja 2005–2010
OP Etelä-Pohjanmaa: rahoitusjohtaja 2004–2005
OP Etelä-Pohjanmaa: aluejohtaja 2003–2004, pankkilakimies 1999–2003

Keskeiset luottamustehtävät:
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari: elinkeinovaliokunnan jäsen 2016–
OP Osuuskunta: hallintoneuvoston 2. varapuheenjohtaja 2016–2019; hallintoneuvoston ja työvaliokunnan jäsen 2015–2019

Mervi Väisänen, s. 1963
Hallituksen jäsen 1.1.2020 alkaen
Kauppatieteiden maisteri, HHJ PJ

Keskeinen työkokemus:
Kajaanin ammattikorkeakoulu: markkinoinnin lehtori 1997–
Yrittäjä 1995–1997 (sivutoiminen 2002 ->)
Hotelli Tulikettu: myyntipäällikkö 1993–1994

Keskeiset luottamustehtävät:
OP Osuuskunta: hallintoneuvoston jäsen 2010–2013, 1. varapuheenjohtaja 2013–2019, palkitsemisvaliokunnan jäsen 2013–2019, työvaliokunnan jäsen 2012–2019
OP Kainuu: hallituksen varapuheenjohtaja 2015–2018, puheenjohtaja 2018-2019
OP Ryhmän tutkimussäätiö: hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2019
OP-Eläkekassa: edustajiston puheenjohtaja 2014–2019
OP-Eläkesäätiö: hallintoneuvoston puheenjohtaja 2014–2019

 

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudellisen raportointijärjestelmän ja sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuraamisessa ja arvioinnissa, tilintarkastuksen ja tilintarkastajan riippumattomuuden varmistamisessa ja tilintarkastajan valinnan valmistelussa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät on kuvattu tarkemmin sen työjärjestyksessä.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, joista puheenjohtajan ja jäsenten enemmistön, puheenjohtaja mukaan lukien, on oltava riippumaton OP Ryhmään kuuluvista yrityksistä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokoonpano 2.5.2023 alkaen:

 • Riitta Palomäki, puheenjohtaja
 • Jarna Heinonen, varapuheenjohtaja
 • Pekka Loikkanen, jäsen

Riskivaliokunta avustaa hallitusta keskusyhteisön ja koko OP Ryhmän riskistrategiaa ja riskinottoa koskevissa asioissa sekä sen valvomisessa, että riskistrategiaa noudatetaan. Se arvioi, vastaavatko Ryhmään kuuluvien yritysten pääomaa sitovista palveluista perimät hinnat yrityksen liiketoimintamallia ja riskitoleransseja. Jos näin ei ole, se valmistelee hallituksen hyväksyttäväksi suunnitelman asian korjaamiseksi. Lisäksi riskivaliokunta avustaa palkitsemisvaliokuntaa terveiden palkitsemisjärjestelmien luomisessa ja arvioi, kannustavatko palkitsemisjärjestelmät ottamaan huomioon yrityksen riskit, pääoma- ja maksuvalmiusvaatimukset sekä tuottojen jaksotuksen ja tuottojen kertymistodennäköisyyden. Riskivaliokunta valvoo mm. liiketoiminnan sisäisen valvonnan, riippumattoman riskienhallinnan ja compliance-toiminnon riittävyyttä, toiminnan tehokkuutta ja luotettavuutta sekä niitä koskevien periaatteiden noudattamista.

Riskivaliokunnan tehtävät on kuvattu tarkemmin sen työjärjestyksessä.

Riskivaliokuntaan kuuluvat hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, joista puheenjohtajan ja jäsenten enemmistön, puheenjohtaja mukaan lukien, on oltava riippumaton OP Ryhmään kuuluvista yrityksistä.

Hallituksen riskivaliokunnan kokoonpano 2.5.2023 alkaen:

 • Pekka Loikkanen, puheenjohtaja
 • Petri Sahlström, varapuheenjohtaja
 • Riitta Palomäki, jäsen

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sisäisestä tarkastuksesta vastaavan johtajan, riskienhallinnasta vastaavan johtajan, compliancesta vastaavan johtajan sekä pääjohtajalle suoraan raportoivien johtajien (pl. pääjohtajan sijainen) valinnassa.

Nimitysvaliokunnan tehtävät on kuvattu tarkemmin sen työjärjestyksessä.

Nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, joista puheenjohtajan ja jäsenten enemmistön, puheenjohtaja mukaan lukien, on oltava riippumaton OP Ryhmään kuuluvista yrityksistä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan kokoonpano 2.5.2023 alkaen:

 • Tero Ojanperä, puheenjohtaja
 • Mervi Väisänen, varapuheenjohtaja
 • Kati Levoranta, jäsen

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta palkitsemisjärjestelmien hallinnointia ja ohjausta koskevissa päätöksissä. Palkitsemisvaliokunta linjaa, ohjaa, seuraa ja valvoo henkilöstön palkkauksen ja palkitsemisen kehittämistä koko OP Ryhmässä. Valiokunta valmistelee hallitukselle suosituksen osuuspankkien toimivan johdon palkkauksesta ja hallinnon palkitsemisesta. Valiokunta valmistelee hallitukselle esityksen palkitsemisen muuttamisesta tai lykkäämisestä tilanteessa, jossa palkitsemisjärjestelmän soveltaminen olisi toimintaympäristön tai OP Ryhmän taloudellisen tilanteen johdosta ryhmän edun vastaista.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät on kuvattu tarkemmin sen työjärjestyksessä.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, joista puheenjohtajan ja jäsenten enemmistön, puheenjohtaja mukaan lukien, on oltava riippumaton OP Ryhmään kuuluvista yrityksistä.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokoonpano 2.5.2023 alkaen:

 • Kati Levoranta, puheenjohtaja
 • Jaakko Pehkonen, varapuheenjohtaja
 • Tero Ojanperä, jäsen