Pääjohtaja ja johtokunta

 

OP Ryhmän pääjohtaja

Pääjohtajan, joka toimii OP Osuuskunnan toimitusjohtajana, tehtävänä on johtaa OP Ryhmää, keskusyhteisöä sekä keskusyhteisökonsernia ja vastata niiden ohjauksesta hallintoneuvoston vahvistaman strategian ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, vastata ryhmäyhtenäisyydestä sekä johtaa ja kehittää johtokunnan työskentelyä.

Hallintoneuvosto valitsee pääjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista. Pääjohtajan sijainen nimitetään samassa järjestyksessä kuin pääjohtaja. Pääjohtaja on toimiaikanaan keskusyhteisön hallituksen jäsen.

OP Ryhmän pääjohtajana on toiminut 1.3.2018 alkaen tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA Timo Ritakallio. Pääjohtajan eli toimitusjohtajan sijaisena toimii 1.3.2022 alkaen oikeustieteen kandidaatti, eMBA, liiketoimintajohtaja Harri Nummela. 

OP Osuuskunnan johtokunta 

Johtokunta toimii keskusyhteisön johtoryhmänä ja pääjohtajan tukena keskusyhteisön ja sen konsernin johtamisessa, strategisten linjausten valmistelussa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa sekä sisäisen valvonnan, compliance-toiminnan ja riippumattoman riskienhallinnan toimivuuden varmistamisessa.

Johtokunta huolehtii keskusyhteisön ja sen konsernin kokonaisohjauksesta siten, että tulos- ja muut tavoitteet saavutetaan strategiaa ja toimintaperiaatteita noudattaen. Johtokunta toimii myös eri toimintojen ja liiketoimintasegmenttien johdon informointi- ja koordinointielimenä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi johtokunta käsittelee mm. OP Ryhmän strategiaa ja vuosisuunnitelmia sekä niihin liittyviä tavoitteita ja mittareita, merkittäviä investointeja ja yritysjärjestelyjä keskusyhteisökonsernissa ja kehittämisen ja riippuvuudenhallinnan prioriteetteja (QBR-prosessi) sekä hallitukselle esitettäviä asioita.

Johtokunta voi pääjohtajan päätöksellä perustaa toimikuntia ja vahvistaa toimikunnille työjärjestykset, joissa määritellään toimikuntien tehtävät sekä jäsenet tai jäsenten nimeämisvaltuudet. Johtokunta on pääjohtajan päätöksellä perustanut ohjaus- ja compliance -toimikunnan, riskienhallintatoimikunnan, pankkitoiminnan tasehallintatoimikunnan ja ESG-toimikunnan.

Johtokunta

Timo Ritakallio, s. 1962
Pääjohtaja, OP Osuuskunnan toimitusjohtaja
Puheenjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2018
Tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA

Keskeinen aiempi työkokemus:
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen: toimitusjohtaja 2015–2018
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen: varatoimitusjohtaja 2008–2014
Pohjola Pankki Oyj: varatoimitusjohtaja 2006–2008
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj: varatoimitusjohtaja 2001–2005, johtokunnan jäsen, pankinjohtaja 1997–2001
Opstock Pankkiiriliike Oyj: toimitusjohtaja 1993–1997
Uudenkaupungin Seudun Osuuspankki: toimitusjohtaja 1991–1993
Tampereen Seudun Osuuspankki: arvopaperiosaston päällikkö 1988–1991

Keskeiset luottamustehtävät:
Keskuskauppakamari: hallituksen puheenjohtaja
Kesko Oyj: hallituksen jäsen
Finanssiala ry: hallituksen varapuheenjohtaja


Vesa Aho, s. 1974
Liiketoimintajohtaja, Vakuutusasiakkaat
Johtokunnassa vuodesta 2018
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP Ryhmä: talous- ja rahoitusjohtaja 2018–2022
Vakuutusosakeyhtiö Garantia: toimitusjohtaja 2015–2018
OP Osuuskunta: Group Controller 2014–2015
Pohjola Pankki Oyj: talous- ja rahoitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsen 2011–2014
Pohjola Pankki Oyj: osastonjohtaja, luottoriskien hallinta 2006–2011
Pohjola Pankki Oyj: luottoriskipäällikkö 2004–2006, luottoriskiasiantuntija 2001–2004

Keskeiset luottamustehtävät: 
Cinia Oy: hallituksen jäsen


Kasimir Hirn, s. 1976
Teknologia- ja kehitysjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2022
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus
OP Osuuskunta: johtaja, infrastruktuuri ja arkkitehtuuri 2021–22
OP-Palvelut Oy: johtaja, OP Software Banking 2019–21, johtaja, pankkitoiminnan kehittäminen ja teknologiat 2017–2019, johtaja, pankkitoiminnan tuotteet ja palvelut 2014–2017
OP Osuuskunta: johtaja, kortit ja maksaminen 2011–2014

Keskeiset luottamustehtävät
XMLdation Oy: hallituksen jäsen


Katja Keitaanniemi, s. 1973
Liiketoimintajohtaja, Pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaat
Johtokunnassa vuodesta 2018
Tekniikan lisensiaatti

Keskeinen aiempi työkokemus:
Finnvera Oyj: pk-yrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen 2014–2018
Swedbank: Suomen investointipankin johtaja, Swedbankin investointipankin johtoryhmän jäsen 2011–2013; pääanalyytikko, globaalin tutkimustoiminnan varajohtaja, johtoryhmän jäsen 2010–2011
eQ Pankki/Conventum: tutkimusjohtaja, johtoryhmän jäsen 2002–2009
Nordea Securities: Seniorianalyytikko, metsäteollisuus 2001–2002

Keskeiset luottamustehtävät: 
A. Ahlström Oy: hallituksen jäsen


Rami Kinnala,s. 1969
Lakiasiainjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2024
Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP Osuuskunta: Group Compliance Officer 2018-2023
OP Yrityspankki Oyj: johtaja, Kaupankäynti ja sijoitustutkimus -liiketoiminta-alue, 2017-2018
OP Osuuskunta: johtaja, varallisuudenhoidon lakiasiat 2014-2017
Pohjola Varainhoito Oy: hallintojohtaja 2006-2014
Opstock Oy: hallintojohtaja 2001-2006, tutkimusjohtaja 2000-2001, pääanalyytikko 1999-2000, sijoitusanalyytikko 1996-1999
Suomen Optiomeklarit Oy: analyytikko 1994-1996
 
Keskeiset luottamustehtävät:
Elinkeinoelämän Keskusliitto: Lakivaliokunnan jäsen


Hannakaisa Länsisalmi, s. 1970
Henkilöstöjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2020
Psykologian tohtori

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP Ryhmä: henkilöstöjohtaja, Vahinkovakuutus 2016–2018
MTV: henkilöstö- ja viestintäjohtaja 2015–2016
KAIKI Consulting: toimitusjohtaja, osakas 2012–2015
Nokia: HRD-johtaja 2007–2012
Työterveyslaitos: Psykologian osasto, tiimipäällikkö ja erikoistutkija 2004–2007
Rautaruukki: liiketoiminnan kehittämispäällikkö ja HRD-päällikkö 2001–2004

Keskeiset luottamustehtävät:
Yle: hallituksen jäsen
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen: hallituksen jäsen
Keskuskauppakamari: ansiomerkkilautakunnan jäsen


Harri Nummela, s. 1968 
Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaat, pääjohtajan sijainen
Johtokunnassa vuodesta 2014 ja aiemmin vuosina 2007–2010
Oikeustieteen kandidaatti, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus: 
OP Osuuskunta: johtaja, digitaalinen liiketoiminta ja uudet liiketoiminnot 2015–2018
OP Osuuskunta: liiketoimintajohtaja, varallisuudenhoito 2014–2015
OP-Palvelut Oy: toimitusjohtaja 2011–2014
OP-Keskus osk: johtokunnan jäsen, Pankki- ja sijoituspalvelut -toiminnon johtaja 2007–2010, osastonjohtaja 1998–2006
OP-Rahastoyhtiö Oy: toimitusjohtaja 1997–2006
Tampereen Seudun Osuuspankki: osastopäällikkö 1992–1997

Keskeiset luottamustehtävät:
Finanssiala ry: pankkijohtokunnan puheenjohtaja
Osuuskunta Suomen Asuntomessut, hallintoneuvoston jäsen


Markku Pehkonen, s. 1962
Riskienhallintajohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2022
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
Sampo Oyj: riskienhallintajohtaja 2009–2018
Danske Bank Markets: johtaja, Yritysmyynti 2007–2009
Sampo Oyj: johtaja, Tasehallinta 2001–2007
Leonia Oyj: johtaja, Riskienhallinta 1997–2001
Postipankki New York: riskienhallintapäällikkö 1996–1997
Postipankki Oyj: eri asiantuntija– ja esimiestehtävät 1993–1997

Keskeiset luottamustehtävät: -


Hanna Porkka, s. 1970
Liiketoimintajohtaja, Varallisuudenhoito
Johtokunnassa vuodesta 2024
Kauppatieteiden maisteri 

Keskeinen aikaisempi työkokemus:
S-Pankki Oyj: Varallisuudenhoidon johtaja, varatoimitusjohtaja ja Toimitusjohtajan sijainen 2018–2024
S-Pankki Oyj: Vt Toimitusjohtaja 2022–2023
Nordea Funds Oy: Rahastojohtaja 2016–2018
Alfred Berg omaisuudenhoito (BNP Baribas): Myynnistä vastaava johtaja, varatoimitusjohtaja, maajohtaja 2009–2016

Keskeiset luottamustehtävät:
-


Mikko Timonen, s. 1975
Talous- ja rahoitusjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2022
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP Yrityspankki Oyj: johtaja, Yrityspankin Business Control 2019–2022
OP Osuuskunta: johtaja, Pankkitoiminnan Business Control 2015–2018
OP Osuuskunta, Pohjola Pankki Oyj: Business Controller 2012–2015
Pohjola Pankki Oyj: Business Development Manager 2008–2012
Nasdaq Helsinki Oy: eri esimies- ja asiantuntijatehtävät 2001–2008

Keskeiset luottamustehtävät: -

Muu ylin johto


Sakari Lehtinen, s. 1969
Tarkastusjohtaja
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP Osuuskunta: osastonjohtaja, sisäinen tarkastus 2013–2019
OP Osuuskunta: asiantuntijatehtävät, sisäinen tarkastus 2004–2012
Postipankki-konserni/Sampo-konserni: eri esimies- ja asiantuntijatehtävät 1995–2003
Osuuspankkien Keskuspankki Oy: asiantuntijatehtävät 1992–1995

Keskeiset luottamustehtävät: 
Sisäiset tarkastajat ry: hallituksen puheenjohtaja