Pääjohtaja ja johtokunta

 

OP Ryhmän pääjohtaja

Keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtajan (pääjohtajan) tehtävänä on johtaa OP Ryhmää, keskusyhteisöä sekä keskusyhteisökonsernia ja vastata niiden strategisesta ohjauksesta hallintoneuvoston vahvistaman tahtotilan mukaisesti, vastata ryhmäyhtenäisyydestä sekä johtaa ja kehittää johtokunnan työskentelyä. Hänen tehtävänsä on myös johtaa johtokunnan kokouksissa puhetta sekä varmistaa, että johtokunnan toiminta on tehokasta ja että johtokunta huolehtii kaikista sille kuuluvista tehtävistä.

Hallintoneuvosto valitsee  pääjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista.

Pääjohtajan keskeiset vastuualueet määrätään hallintoneuvoston erikseen hyväksymässä toimenkuvauksessa.

OP Ryhmän pääjohtajana toimii oikeustieteen maisteri, MBA, tekniikan tohtori Timo Ritakallio maaliskuusta 2018 alkaen. 

OP Osuuskunnan johtokunta ja toimitusjohtaja

Johtokunnan kokoonpano

Keskusyhteisöllä on hallituksena toimiva johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtajana toimiva pääjohtaja, pääjohtajan varamies, joka toimii johtokunnan varapuheenjohtajana, sekä sen mukaan kuin hallintoneuvosto päättää vähintään neljä ja enintään yhdeksän muuta jäsentä.

Hallintoneuvoston valitsemien johtokunnan jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi, kuitenkin enintään eläkejärjestelmän mukaiseen eläkeikään saakka. Toimikausi voi päättyä sitä ennen, jos ao. henkilö pyytää eroa tehtävästä tai hänet siitä vapautetaan.

Johtokunnan jäsenellä on oltava tehtäviensä hoidossa tarvittavat tiedot ja taidot. Johtokunnan puheenjohtajalla on oltava vähintään 10 vuoden ja muulla johtokunnan jäsenellä vähintään 5 vuoden kokemus omaan vastuualueeseensa tai ryhmän harjoittamaan muuhun liiketoimintaan liittyvistä ylemmän johdon tehtävistä.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on edustaa keskusyhteisöä osuuskuntalain mukaisesti sekä hoitaa keskusyhteisön juoksevaa hallintoa johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti ja panna toimeen johtokunnan päätökset siltä osin, kuin nämä tehtävät eivät kuulu johtokunnan jäsenten vahvistetun työnjaon mukaisesti jonkun johtokunnan jäsenen tehtäviin.

OP Ryhmän pääjohtaja toimi myös OP Osuuskunnan toimitusjohtajana ko. roolien eriyttämistä koskevaan sääntömuutoksen asti. Sääntömuutos hyväksyttiin keskusyhteisön varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 20.3.2018.

OP Osuuskunnan toimitusjohtajana toimii talousjohtaja Vesa Aho 1.11.2018 alkaen.

Johtokunta

Johtokunta

Timo Ritakallio, s. 1962
Pääjohtaja
Puheenjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2018
Oikeustieteen maisteri, MBA, tekniikan tohtori

Keskeinen aiempi työkokemus:
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja 2015–2018
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, varatoimitusjohtaja 2008–2014
Pohjola Pankki Oyj, varatoimitusjohtaja 2006–2008
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, varatoimitusjohtaja 2001–2005
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, johtokunnan jäsen, pankinjohtaja 1997–2001
Opstock Pankkiiriliike Oyj, toimitusjohtaja 1993–1997
Uudenkaupungin Seudun Osuuspankki, toimitusjohtaja 1991–1993
Tampereen Seudun Osuuspankki, arvopaperiosaston päällikkö 1988–1991

Keskeiset luottamustehtävät:
Suomen Olympiakomitea: hallituksen puheenjohtaja
Finanssiala ry: hallituksen varapuheenjohtaja
Arvopaperimarkkinayhdistys: hallituksen puheenjohtaja
Paulon Säätiö: hallituksen puheenjohtaja
Keskuskauppakamari: hallituksen ja valtuuskunnan jäsen


Tony Vepsäläinen, s. 1959
Ryhmäpalveluiden johtaja, pääjohtajan varamies
Varapuheenjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2006 
Oikeustieteen kandidaatti, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP-Pohjola osk: Liiketoimintajohtaja  2011-2014
OP-Keskus osk: toimitusjohtaja 2007-2010
Tampereen Seudun Osuuspankki: toimitusjohtaja 1998-2006
Turun Seudun Osuuspankki: varatoimitusjohtaja 1996-1998
Kuopion Osuuspankki: pankinjohtaja 1993-1996
Suomen Säästöpankki SSP Oy: aluejohtajan varamies 1992-1993
Pohjois-Savon Säästöpankki: esimiestehtävät 1985-1992

Keskeiset luottamustehtävät:
Osuuskunta Suomen Asuntomessut: hallintoneuvoston jäsen


Vesa Aho, s. 1974
Talousjohtaja, OP Osuuskunnan toimitusjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2018
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
Vakuutusosakeyhtiö Garantia: toimitusjohtaja 2015–2018
OP Osuuskunta: Group Controller 2014–2015
Pohjola Pankki Oyj: talous- ja rahoitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsen 2011–2014
Pohjola Pankki Oyj: osastonjohtaja, luottoriskien hallinta 2006–2011
Pohjola Pankki Oyj: luottoriskipäällikkö 2004–2006, luottoriskiasiantuntija 2001–2004

Keskeiset luottamustehtävät-


Katja Keitaanniemi, s. 1973
Liiketoimintajohtaja, Pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaat
Johtokunnassa vuodesta 2018
Tekniikan lisensiaatti

Keskeinen aiempi työkokemus:
Finnvera Oyj: pk-yrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen 2014–2018
Swedbank: Suomen investointipankin johtaja, Swedbankin investointipankin johtoryhmän jäsen 2011–2013; pääanalyytikko, globaalin tutkimustoiminnan varajohtaja, johtoryhmän jäsen 2010–2011
eQ Pankki/Conventum: tutkimusjohtaja, johtoryhmän jäsen 2002–2009
Nordea Securities: Seniorianalyytikko, metsäteollisuus 2001–2002

Keskeiset luottamustehtävät:
-


Olli Lehtilä, s. 1962
Liiketoimintajohtaja, Vakuutusasiakkaat
Johtokunnassa vuodesta 2014 
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:
Helsingin OP Pankki Oyj: toimitusjohtaja 2011-2014
Tampereen Seudun Osuuspankki: toimitusjohtaja 2006-2010, varatoimitusjohtaja 1999-2006
Päijät-Hämeen Osuuspankki: yrityspankinjohtaja 1997-1998
Postipankki Oy: erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä 1993-1997
Suomen Säästöpankki - SSP Oy: erilaisissa esimiestehtävissä 1992-1993
Sp-Palvelu Oy: esimiesharjoittelija 1990-1992

Keskeiset luottamustehtävät:
Finanssiala ry: vahinkovakuutuksen johtokunnan jäsen
Helsingin Seudun Kauppakamari: valtuuskunnan jäsen
Ilmarinen: hallituksen jäsen
Pellervon taloustutkimus PTT ry: hallituksen jäsen


Juho Malmberg, s. 1962
Teknologia- ja kehitysjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2018
Diplomi-insinööri

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP Ryhmä: johtaja, kehittäminen ja teknologiat 2016–2018; johtaja, teknologiapalvelut 2015–2016
ZenRobotics Oy: toimitusjohtaja 2012–2014
Kone Oyj: asiakkuusjohtaja, johtokunnan jäsen 2010–2012; kehitysjohtaja, johtokunnan jäsen 2006–2010
Accenture: pohjoismaisen ulkoistusliiketoiminnan johtaja 2004–2006
Accenture Finland: toimitusjohtaja 2002–2006; varatoimitusjohtaja 1999–2002; teknologiajohtaja 1993–1999

Keskeiset luottamustehtävät:
Kemppi Oy: hallituksen jäsen


Harri Nummela, s. 1968 
Liiketoimintajohtaja, Pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaat
Johtokunnassa vuodesta 2014 ja aiemmin vuosina 2007–2010
Oikeustieteen kandidaatti, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus: 
OP Osuuskunta: johtaja, digitaalinen liiketoiminta ja uudet liiketoiminnot 2015–2018
OP Osuuskunta: l
iiketoimintajohtaja, varallisuudenhoito 2014–2015
OP-Palvelut Oy: toimitusjohtaja 2011–2014
OP-Keskus osk: johtokunnan jäsen, Pankki- ja sijoituspalvelut -toiminnon johtaja 2007–2010, osastonjohtaja 1998–2006
OP-Rahastoyhtiö Oy: toimitusjohtaja 1997–2006
Tampereen Seudun Osuuspankki: osastopäällikkö 1992–1997


Keskeiset luottamustehtävät:
Suomen Jääkiekkoliitto ry: puheenjohtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto: Liiketoiminnan uudistuminen -valiokunnan varapuheenjohtaja


Tiia Tuovinen, s. 1964
Lakiasiainjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2018
Oikeustieteiden kandidaatti, LL.M. Eur.

Keskeinen aiempi työkokemus:

OP Ryhmä: lakiasianjohtaja 2017–
Telia Company Ab: lakiasiainjohtaja, Global Services & Operations 2016–2017
TeliaSonera Ab, Kilpailuoikeus- ja compliance -tiimin vetäjä (Eurooppa ja Euraasia) 2014-2015
TeliaSonera Ab: lakiasiainjohtaja, Broadband Business Area (Pohjoismaat ja Baltian maat)  2008–2014
TeliaSonera Ab: lakiasiainjohtaja, Integrated Enterprise Services Business Area (Yritysasiakkaiden tuotteet ja palvelut, Pohjoismaat) 2007–2008
TeliaSonera Finland Oyj: lakiasiainjohtaja, Kiinteistöt ja toimitilat, Yritysturvallisuus 2003–2007
Sonera Oyj: lakiasiat, johtajan varamies sekä Tuotteet ja palvelut -yksikön lakiasiat ja Kotimaan matkaviestintäpalveluiden lakiasiat 1999–2003

Keskeiset luottamustehtävät:
Elinkeinoelämän Keskusliitto: Lakivaliokunnan varapuheenjohtaja

Muu ylin johto


Tuuli Kousa, s. 1979
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Osallistumisoikeus johtokunnan kokouksiin vuodesta 2018
LL.B., LL.M.

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP: johtaja, vaikuttaja-, media ja talousviestintä, vastuullisuus 2015–2018
Miltton Oy: varatoimitusjohtaja ja johtaja 2011–2014
Valtioneuvoston kanslia: ministerin erityisavustaja 2013–2014
Gummerus Kustannus Oy: viestintäpäällikkö ja kustantamisen johtoryhmän jäsen 2009–2011
Neste Oil Oyj.: viestintäpäällikkö, uusiutuvat polttoaineet 2008–2009
SanomaWSOY: useita viestinnän, liiketoiminnan ja henkilöstön kehittämisen tehtäviä 2005–2008

Keskeiset luottamustehtävät:
Finanssiala ry: viestintätoimikunnan jäsen
Suomen Messut Osuuskunta: hallintoneuvoston jäsen
Helsingin yliopiston tiedesäätiö: hallituksen jäsen
Suomen kansallisooppera ja -baletti: hallituksen jäsen

 

Hannakaisa Länsisalmi, s. 1970
Henkilöstöjohtaja
Osallistumisoikeus johtokunnan kokouksiin vuodesta 2018
Psykologian tohtori

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP Ryhmä: henkilöstöjohtaja, Vahinkovakuutus 2016–2018
MTV: henkilöstö- ja viestintäjohtaja 2015–2016
KAIKI Consulting: toimitusjohtaja, osakas 2012–2015
Nokia: HRD-johtaja 2007–2012
Työterveyslaitos: Psykologian osasto, tiimipäällikkö ja erikoistutkija 2004–2007
Rautaruukki: liiketoiminnan kehittämispäällikkö ja HRD-päällikkö 2001–2004

Keskeiset luottamustehtävät: -

 

Markku Pehkonen, s. 1962
Riskienhallintajohtaja
Osallistumisoikeus johtokunnan kokouksiin vuodesta 2018
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
Sampo Oyj: riskienhallintajohtaja 2009–2018
Danske Bank Markets, johtaja, Yritysmyynti 2007–2009
Sampo Oyj, johtaja, Tasehallinta 2001–2007
Leonia Oyj, johtaja, Riskienhallinta 1997–2001
Postipankki New York, riskienhallintapäällikkö 1996–1997
Postipankki Oyj, eri asiantuntija– ja esimiestehtävät 1993–1997

Keskeiset luottamustehtävät:
Petsofi Oy: hallituksen jäsen

 

Pekka Puustinen, s. 1980
Strategiajohtaja
Osallistumisoikeus johtokunnan kokouksiin vuodesta 2018
Kauppatieteiden tohtori, vakuutustiede

Keskeinen aiempi työkokemus:
Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö: asiakkuusjohtaja, johtoryhmän jäsen 2016–2018
Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö: kehitysjohtaja, Chief Digital Officer 2015–2016
Yliopisto St Gallen HSG: professori, Insurance Economics 2015
Helsinki Capital Partners: osakas ja hallituksen jäsen 2013–2018
Rock Me advisory consulting: omistaja 2014–2017
Suomen Pankki: Maksuneuvoston työryhmän jäsen 2014
Tampereen yliopisto: yliopistonlehtori, vakuutustiede 2012–2015

Keskeiset luottamustehtävät:
Tampereen ammattikorkeakoulu: hallituksen jäsen
Tampereen korkeakoulusäätiö (Tampereen yliopisto): hallituksen jäsen


Sakari Lehtinen, s. 1969
Tarkastusjohtaja
Osallistumisoikeus johtokunnan kokouksiin vuodesta 2019
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP Osuuskunta: osastonjohtaja, sisäinen tarkastus 2013–2019
OP Osuuskunta: asiantuntijatehtävät, sisäinen tarkastus 2004–2012
Postipankki-konserni/Sampo-konserni: eri esimies- ja asiantuntijatehtävät 1995–2003
Osuuspankkien Keskuspankki Oy: asiantuntijatehtävät 1992–1995

Keskeiset luottamustehtävät: 
Sisäiset tarkastajat ry: hallituksen puheenjohtaja

 

Johtokunnan tehtävät koostuvat johtokunnan roolin mukaisesti OP Ryhmän ohjaukseen, keskusyhteisökonsernin johtamiseen ja keskusyhteisökonsernin emoyrityksen (keskusyhteisö) johtamiseen ja hallintoon liittyvistä tehtävistä.

Sääntöjen mukaan johtokunnan tehtävänä on:

  • huolehtia keskusyhteisön hallituksena keskusyhteisön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja johtaa keskusyhteisön ja sen konsernin toimintaa osuuskuntalain, talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain ja muun lainsäädännön sekä keskusyhteisön sääntöjen mukaan
  • ohjata yhteenliittymän toimintaa hallintoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti ja valvoa, että yhteenliittymään kuuluvat yritykset toimivat niiden taloudellista asemaa koskevien lakien ja asetusten, viranomaisten antamien määräysten, sääntöjensä ja yhtiöjärjestystensä sekä keskusyhteisön antamien ohjeiden mukaisesti
  • ohjata OP Ryhmää ja panna toimeen ryhmästrategia hallintoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti.

Muista johtokunnan tehtävistä säädetään hallintoneuvoston vahvistamassa johtokunnan työjärjestyksessä.

 

Johtokunta päättää sille kuuluvista asioista johtokunnan kokouksessa. Johtokunnan kokous voidaan pitää myös puhelimitse tai muita viestintäkanavia käyttäen, mikäli asian kiireellisyys tai muu vastaava syy sitä vaatii. Johtokunnan jäsenille tulee varata päätöksenteon aikana mahdollisuus keskinäiseen yhteydenpitoon.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti viikoittain. Kokouksiin osallistuvat johtokunnan varsinaiset jäsenet. Sisäisestä tarkastuksesta, riskienhallinnasta, viestinnästä, strategiasta, henkilöstöstä ja compliancesta vastaavilla johtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Johtokunnan kokoukseen voi osallistua myös muu henkilö, jonka läsnäolo on käsiteltävänä olevan asian vuoksi tarpeellista.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouksissa käsiteltävät asiat ja keskeinen kokousmateriaali toimitetaan johtokunnan jäsenille tutustuttavaksi riittävän hyvissä ajoin ennen kokousta.

Johtokunnassa käsiteltävät asiat esittelee kukin johtokunnan jäsen tai muu johtokunnan osoittama henkilö. Hän voi käyttää esittelyssä avustajanaan myös henkilökuntaan kuuluvaa tai muuta asiantuntijaa. Kukin johtokunnan jäsen vastaa oman vastuualueensa osalta johtokunnan päätösten toimeenpanosta ja valvoo niiden toteutusta. Johtokunnan päätöskokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat ja tehdyt päätökset sekä mahdolliset eriävät mielipiteet. Pöytäkirjan laatii johtokunnan valitsema sihteeri. Pöytäkirja hyväksytään johtokunnan seuraavassa kokouksessa ja sen allekirjoittavat sihteerin lisäksi kokouksessa läsnä olleet johtokunnan jäsenet. Pöytäkirjat numeroidaan juoksevasti kalenterivuosittain.

Johtokunta vastaa kollektiivisesti niistä asioista, joista se yhteisesti kokouksissaan päättää. Lisäksi johtokunnan jäsenillä on operatiivinen vastuu heille erikseen määritellyistä vastuualueista ja organisatorisista kokonaisuuksista.

Johtokunnan jäsenen tulee lisäksi antaa yhtiölle riittävät tiedot hänen luotettavuutensa, sopivuutensa ja ammattitaitonsa sekä riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoittaa tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

Johtokunta laatii itselleen vuosittain toimintasuunnitelman. Suunnitelmaan sisältyy kokousaikataulu ja kokouksissa käsiteltävät tärkeimmät asiat.

 

Johtokunnalla on kolme toimikuntaa, joiden työjärjestykset se on vahvistanut. Toimikunnat valmistelevat asioita johtokunnan päätettäväksi ja tekevät päätöksiä asioista, jotka johtokunta on niille työjärjestyksissä delegoinut.

Ohjaus ja compliance -toimikunta

Ohjaus ja compliance -toimikunnan puheenjohtajana toimii johtokunnan varapuheenjohtaja. Muut jäsenet ovat OP Ryhmän pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja, lakiasioista ja compliancesta vastaava johtaja ja riskienhallinnasta vastaava johtaja. Toimikunnan sihteerinä toimii Group Compliance Officer.

Toimikunnan keskeisenä tehtävänä on tukea johtokuntaa keskusyhteisökonsernin ja osuuspankkien ohjauksen ja valvonnan toimeenpanossa keskusyhteisön hallintoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti. Toimikunta käsittelee sekä yleistä keskusyhteisökonsernia ja osuuspankkeja koskevaa ohjausta ja valvontaa että yhtiö- ja pankkikohtaista ohjausta ja valvontaa työjärjestyksessä tarkemmin määritellyllä tavalla. Toimikunta tekee päätöksiä työjärjestyksessään määritellyistä asioista.

Tasehallintatoimikunta

Tasehallintatoimikunnan puheenjohtajana toimii OP Ryhmän talousjohtaja ja jäsenenä on riskienhallinnasta vastaava johtaja. Johtokunta nimeää muut jäsenet talousjohtajan esityksestä.

Tasehallintatoimikunnan tehtävänä on tukea johtokuntaa OP Ryhmän taseen ohjaamisessa ja johtamisessa sekä analysoida, koordinoida ja ohjata OP Ryhmän ja keskusyhteisökonsernin taseen käyttöä lakien, viranomaismääräysten ja hallintoneuvostossa tai johtokunnassa vahvistettujen toimintaperiaatteiden ja päätösten sekä riskienhallintatoimikunnan asettamien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tasehallintatoimikunta seuraa ja ohjaa OP Ryhmän varainhankintaa ja OP Yrityspankki Oyj:n hallinnoiman likviditeettireservin sijoittamista sekä vakuutusyhtiöiden vahvistamien sijoitussuunnitelmien toteutumista. Tasehallintatoimikunta päättää riskipolitiikassa asetettujen limiittien allokoinnista liiketoiminnoille.

Toimikunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan siirtää yksittäisen asian päätöksenteon johtokunnalle. Tasehallintatoimikunta voi myös delegoida päätöksentekoa tasehallintatoimikunnan työjärjestyksessä määriteltyjen asioiden osalta.

Riskienhallintatoimikunta

Riskienhallintatoimikunnan puheenjohtajana toimii riskienhallinnasta vastaava johtaja ja jäsenenä on OP Ryhmän talousjohtaja. Johtokunta nimeää muut jäsenet riskienhallinnasta vastaavan johtajan esityksestä.

Riskienhallintatoimikunta huolehtii OP Ryhmän pitkän aikavälin toimintaedellytyksistä varmistamalla, että ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallintajärjestelmien periaatteet, menetelmät, mallit, mittarit ja ohjeet vastaavat riippumattoman riskienhallinnan edustamia parhaita arvioita ja noudattavat johtokunnan vahvistaman riskienhallinnan ohjeen linjauksia. Toimikunnan tehtävänä on myös avustaa johtokuntaa varmistamaan, että keskusyhteisöllä ja sen konserniin kuuluvilla yhtiöillä on sen toiminnan kattavat riittävät vakavaraisuuden- ja riskienhallintajärjestelmät. Toimikunta tai sen valtuuttamat asiantuntijat tekevät myös päätökset asiakaskohtaisista odotettujen luottotappioiden kirjauksista.

Toimikunnan puheenjohtaja voi harkinnan mukaan siirtää yksittäisen asian päätöksenteon johtokunnalle. Riskienhallintatoimikunta voi myös delegoida päätöksentekoa riskienhallintatoimikunnan työjärjestyksessä määriteltyjen asioiden osalta.

 

Keskusyhteisökonsernissa ei ole erillistä konsernin johtoryhmää, vaan tätä tehtävää hoitaa keskusyhteisön johtokunta.