Pääjohtaja ja johtokunta

OP Ryhmän pääjohtaja

Keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtajan (pääjohtajan) tehtävänä on johtaa OP Ryhmää, keskusyhteisöä sekä keskusyhteisökonsernia ja vastata niiden strategisesta ohjauksesta hallintoneuvoston vahvistaman tahtotilan mukaisesti, vastata ryhmäyhtenäisyydestä sekä johtaa ja kehittää johtokunnan työskentelyä. Hänen tehtävänsä on myös johtaa johtokunnan kokouksissa puhetta sekä varmistaa, että johtokunnan toiminta on tehokasta ja että johtokunta huolehtii kaikista sille kuuluvista tehtävistä.

Pääjohtaja toimii myös OP Yrityspankki Oyj:n, Helsingin Seudun Osuuspankin ja OP Vakuutus Oy:n hallitusten puheenjohtajana.

Hallintoneuvosto valitsee pääjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista.

Pääjohtajan keskeiset vastuualueet määrätään hallintoneuvoston erikseen hyväksymässä toimenkuvauksessa.

OP Ryhmän pääjohtajana toimii 1.3.2018 alkaen oikeustieteen maisteri, MBA, tekniikan tohtori Timo Ritakallio. Kauppatieteiden maisteri, vuorineuvos Reijo Karhinen jäi eläkkeelle tammikuussa 2018. Hän toimi OP Ryhmän pääjohtajana vuodesta 2007 alkaen.

OP Osuuskunnan johtokunta ja toimitusjohtaja

Johtokunnan kokoonpano

Keskusyhteisöllä on hallituksena toimiva johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, jota nimitetään pääjohtajaksi, pääjohtajan varamies, joka toimii johtokunnan varapuheenjohtajana sekä sen mukaan kuin hallintoneuvosto päättää vähintään neljä ja enintään yhdeksän muuta jäsentä.

Johtokunnan jäsenellä on oltava tehtäviensä hoidossa tarvittavat tiedot ja taidot. Johtokunnan puheenjohtajalla on oltava vähintään 10 vuoden ja muulla johtokunnan jäsenellä vähintään viiden vuoden kokemus omaan vastuualueeseensa tai ryhmän harjoittamaan muuhun liiketoimintaan liittyvistä ylemmän johdon tehtävistä.

Taloudesta vastaavalla johtokunnan jäsenellä tulee olla riittävä asiantuntemus laskentatoimesta, kirjanpidosta, taloudellisesta raportoinnista ja tilinpäätöskäytännöistä.

Toimitusjohtaja

Keskusyhteisöllä on toimitusjohtaja. Johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi toimia keskusyhteisön toimitusjohtajana.

Toimitusjohtajan tehtävänä on edustaa keskusyhteisöä osuuskuntalain mukaisesti sekä hoitaa keskusyhteisön juoksevaa hallintoa johtokunnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja panna toimeen johtokunnan päätökset siltä osin, kuin nämä tehtävät eivät kuulu johtokunnan jäsenten vahvistetun työnjaon mukaisesti jonkun johtokunnan jäsenen tehtäviin.

Keskusyhteisön toimitusjohtajana toimii marraskuun 2018 alusta alkaen talousjohtaja, kauppatieteiden maisteri Vesa Aho. 

Johtokunta infografiikka 1_FI.svg

Johtokunta

Timo Ritakallio, s. 1962
Pääjohtaja
Puheenjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2018
Oikeustieteen maisteri, MBA, TkT

Keskeinen aiempi työkokemus:
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja 2015–2018
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, varatoimitusjohtaja 2008–2014
Pohjola Pankki Oyj, varatoimitusjohtaja 2006–2008
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, varatoimitusjohtaja 2001–2005
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, johtokunnan jäsen, pankinjohtaja 1997–2001
Opstock Pankkiiriliike Oyj, toimitusjohtaja 1993–1997
Uudenkaupungin Seudun Osuuspankki, toimitusjohtaja 1991–1993
Tampereen Seudun Osuuspankki, arvopaperiosaston päällikkö 1988–1991

Keskeiset luottamustehtävät:
Suomen Olympiakomitea: hallituksen puheenjohtaja
Outotec Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Keskuskauppakamari: valtuuskunnan jäsen
Helsingin seudun kauppakamari: valtuuskunnan jäsen
Turun yliopistosäätiö: hallintoneuvoston jäsen
Arvopaperimarkkinayhdistys: hallituksen varapuheenjohtaja
Paulon Säätiö: hallituksen puheenjohtaja
Suunnistussäätiö: valtuuskunnan puheenjohtaja


Tony Vepsäläinen, s. 1959
Ryhmäpalveluiden johtaja, pääjohtajan varamies
Varapuheenjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2006 
Oikeustieteen kandidaatti, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP-Pohjola osk: Liiketoimintajohtaja  2011-2014
OP-Keskus osk: toimitusjohtaja 2007-2010
Tampereen Seudun Osuuspankki: toimitusjohtaja 1998-2006
Turun Seudun Osuuspankki: varatoimitusjohtaja 1996-1998
Kuopion Osuuspankki: pankinjohtaja 1993-1996
Suomen Säästöpankki SSP Oy: aluejohtajan varamies 1992-1993
Pohjois-Savon Säästöpankki: esimiestehtävät 1985-1992

Keskeiset luottamustehtävät:
Palvelualojen työnantajat Palta ry: hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan jäsen
Automatia Pankkiautomaatit Oy: hallituksen puheenjohtaja
Osuuskunta Suomen Asuntomessut: hallintoneuvoston jäsen


Vesa Aho, s. 1974
Talousjohtaja, OP Osuuskunnan toimitusjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2018
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
Vakuutusosakeyhtiö Garantia: toimitusjohtaja 2015–2018
OP Osuuskunta: Group Controller 2014–2015
Pohjola Pankki Oyj: talous- ja rahoitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsen 2011–2014
Pohjola Pankki Oyj: osastonjohtaja, luottoriskien hallinta 2006–2011
Pohjola Pankki Oyj: luottoriskipäällikkö 2004–2006, luottoriskiasiantuntija 2001–2004

Keskeiset luottamustehtävät-


Katja Keitaanniemi, s. 1973
Liiketoimintajohtaja, Pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaat
Johtokunnassa vuodesta 2018
Tekniikan lisensiaatti

Keskeinen aiempi työkokemus:
Finnvera Oyj: pk-yrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen 2014–2018
Swedbank: Suomen investointipankin johtaja, Swedbankin investointipankin johtoryhmän jäsen 2011–2013; pääanalyytikko, globaalin tutkimustoiminnan varajohtaja, johtoryhmän jäsen 2010–2011
eQ Pankki/Conventum: tutkimusjohtaja, johtoryhmän jäsen 2002–2009
Nordea Securities: Seniorianalyytikko, metsäteollisuus 2001–2002

Keskeiset luottamustehtävät:

Finavia: Hallituksen jäsen


Olli Lehtilä, s. 1962
Liiketoimintajohtaja, Vakuutusasiakkaat
Johtokunnassa vuodesta 2014 
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:
Helsingin OP Pankki Oyj: toimitusjohtaja 2011-2014
Tampereen Seudun Osuuspankki: toimitusjohtaja 2006-2010, varatoimitusjohtaja 1999-2006
Päijät-Hämeen Osuuspankki: yrityspankinjohtaja 1997-1998
Postipankki Oy: erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä 1993-1997
Suomen Säästöpankki - SSP Oy: erilaisissa esimiestehtävissä 1992-1993
Sp-Palvelu Oy: esimiesharjoittelija 1990-1992

Keskeiset luottamustehtävät:
Helsingin Seudun Kauppakamari: valtuuskunnan jäsen
Ilmarinen: hallituksen jäsen
Pellervon taloustutkimus PTT ry: hallituksen jäsen


Juho Malmberg, s. 1962
Teknologia- ja kehitysjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2018
Diplomi-insinööri

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP Ryhmä: johtaja, kehittäminen ja teknologiat 2016–2018; johtaja, teknologiapalvelut 2015–2016
ZenRobotics Oy: toimitusjohtaja 2012–2014
Kone Oyj: asiakkuusjohtaja, johtokunnan jäsen 2010–2012; kehitysjohtaja, johtokunnan jäsen 2006–2010
Accenture: pohjoismaisen ulkoistusliiketoiminnan johtaja 2004–2006
Accenture Finland: toimitusjohtaja 2002–2006; varatoimitusjohtaja 1999–2002; teknologiajohtaja 1993–1999

Keskeiset luottamustehtävät:
Kemppi Oy: hallituksen jäsen


Harri Nummela, s. 1968 
Liiketoimintajohtaja, Pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaat
Johtokunnassa vuodesta 2014 ja aiemmin vuosina 2007–2010
Oikeustieteen kandidaatti, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus: 
OP Osuuskunta: johtaja, digitaalinen liiketoiminta ja uudet liiketoiminnot 2015–2018
OP Osuuskunta: l
iiketoimintajohtaja, varallisuudenhoito 2014–2015
OP-Palvelut Oy: toimitusjohtaja 2011–2014
OP-Keskus osk: johtokunnan jäsen, Pankki- ja sijoituspalvelut -toiminnon johtaja 2007–2010, osastonjohtaja 1998–2006
OP-Rahastoyhtiö Oy: toimitusjohtaja 1997–2006
Tampereen Seudun Osuuspankki: osastopäällikkö 1992–1997


Keskeiset luottamustehtävät:
Palvelualojen työnantajat Palta ry: elinkeinopoliittisen valiokunnan jäsen
Suomen Jääkiekkoliitto ry: puheenjohtaja


Tiia Tuovinen, s. 1964
Lakiasiainjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2018
Oikeustieteiden kandidaatti, LL.M. Eur.

Keskeinen aiempi työkokemus:

OP Ryhmä: lakiasianjohtaja 2017–
Telia Company Ab: lakiasiainjohtaja, Global Services & Operations 2014–2017
TeliaSonera Ab: lakiasiainjohtaja, Broadband Business Area (Pohjoismaat ja Baltian maat) 2007–2014
TeliaSonera Finland Oyj: laki- ja regulaatioasioiden johtaja, Kiinteistöt ja toimitilat, Yritysturvallisuus 2003–2007
Sonera Oyj: lakiasiat, johtajan varamies sekä Tuotteet ja palvelut -yksikön lakiasiat ja Kotimaan matkaviestintäpalveluiden lakiasiat 1999–2003

Keskeiset luottamustehtävät:
Elinkeinoelämän Keskusliitto: Lakivaliokunnan varapuheenjohtaja


Leena Kallasvuo, s. 1956
Tarkastusjohtaja
Osallistunut johtokunnan kokouksiin vuodesta 2010
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
Finanssivalvonta (Rahoitustarkastus): eri asiantuntija- ja esimiestehtävät 2005–2010
Trema Finland Oy: projektipäällikkö 2000–2005
Aktia Säästöpankki: osastopäällikkö 1997–2000
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki: eri asiantuntija- ja esimiestehtävät 1983–1996

Keskeiset luottamustehtävät:
-

Johtokunnan tehtävänä on:

 1. huolehtia keskusyhteisön hallituksena keskusyhteisön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja johtaa keskusyhteisön ja sen konsernin toimintaa osuuskuntalain, talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain ja muun lainsäädännön sekä keskusyhteisön sääntöjen mukaan
 2. ohjata yhteenliittymän toimintaa hallintoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti ja valvoa, että yhteenliittymään kuuluvat yritykset toimivat niiden taloudellista asemaa koskevien lakien ja asetusten, viranomaisten antamien määräysten, sääntöjensä ja yhtiöjärjestystensä sekä keskusyhteisön antamien ohjeiden mukaisesti
 3. ohjata OP Ryhmää ja panna toimeen ryhmästrategia hallintoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti.


Johtokunnan tehtävät koostuvat johtokunnan roolin mukaisesti OP Ryhmän ohjaukseen, keskusyhteisökonsernin johtamiseen ja keskusyhteisökonsernin emoyrityksen (keskusyhteisö) johtamiseen ja hallintoon liittyvistä tehtävistä.

Ryhmän ohjaukseen liittyen johtokunnan tehtävänä on:

 • ohjata yhteenliittymän toimintaa hallintoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti ja antaa siihen kuuluville jäsenluottolaitok­sille ohjeita niiden maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi niiden riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa
 • valvoa, että yhteenliittymään kuuluvat yritykset toimivat niiden taloudellista asemaa koskevien lakien ja asetusten, viranomaisten antamien määräysten, sääntöjensä ja yhtiöjärjestystensä sekä keskusyhteisön antamien ohjeiden mukaisesti
 • antaa talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 4 luvussa tarkoitetut suostumukset siitä, että jäsenluottolaitokseen voidaan jättää sovel­tamatta laissa tarkemmin todettuja säännöksiä omien varojen vähimmäismäärästä, asiakasriskeistä, maksuvalmiudelle asetettavista vaatimuksista, luottoriskiä koskevien tietojen julkistamisesta sekä riskien laadullisesta hallinnasta, ellei johtokunta ole määräämissään rajoissa delegoinut näitä tehtäviä määräämi­ensä toimielinten tai toimihenkilöiden tehtäväksi
 • ohjata OP Ryhmää ja panna toimeen ryhmästrategia hallintoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti
 • tehdä hallintoneuvostolle esitys OP Ryhmän strategiasta sekä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • valmistella vuosisuunnitelma ja esittää se hallintoneuvoston vahvistettavaksi
 • laatia talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettu yhdistelty tilinpäätös
 • päättää merkittävistä investoinneista, ellei johtokunta ole määräämissään rajoissa delegoinut päätöksentekovaltaa määräämiensä toimielinten tai toimihenkilöiden tehtäväksi
 • vahvistaa OP Ryhmän riskienhallintatoimikunnan ja luottoriskitoimikunnan työjärjestykset sekä nimittää niiden jäsenet.

Keskusyhteisökonsernin johtamisen osalta johtokunta linjaa ne asiat, jotka on määritelty tytäryhtiöiden hallitusten työjärjestyksissä. Johtokunnalla on koko keskusyhteisökonsernin operatiivinen johtamisvastuu.

Keskusyhteisökonsernin johtamiseen liittyen johtokunta muun muassa:

käsittelee ja linjaa

 • asiat, jotka on määritelty tytäryhtiöiden hallitusten työjärjestyksissä
 • konsernin riskipolitiikan sekä riskien ja vakavaraisuuden ja tasehallinnan politiikat ja näihin liittyvät keskeiset ohjeet
 • konsernin politiikat, jotka liittyvät varainhankintaan, pääoman määrään ja sijoituksiin
 • tytäryhtiöiden osinkopolitiikan periaatteet ja linjaukset osinkojen tasosta
 • jäsenpankkien palveluhinnaston periaatteet
 • strategisesti tai taloudellisesti merkittävien konserniyhtiöiden toimintaan vaikuttavien investointien tai yritysostojen, -myyntien tai -järjestelyiden toteuttamisen
 • konsernin henkilöstöpolitiikan, ml. palkkauksen ja palkitsemisen ja muiden työsuhde-etujen periaatteet hallintoneuvoston tai sen valiokuntien tarkemmin tekemien linjausten mukaisesti
 • ryhmästrategian toteutuksen keskusyhteisökonsernissa
 • konsernin viestintä- ja brändinhallintapolitiikan ja niihin liittyvät keskeiset periaatteet
 • konsernin ulkoistuspolitiikan ja ulkoistamisen periaatteet
 • konsernin ICT-arkkitehtuuripolitiikan ja ICT-politiikan
 • vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman
 • periaatteet ja menettelytavat, joilla konsernin yhtiöiden johtamisesta vastaavien henkilöiden luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito varmistetaan
 • tytäryhtiöiden toimitusjohtajan ja tämän sijaisen valinnan ja vapauttamisen sekä näiden palkka- ja muiden etujen ja toimisuhteen ehtojen määräytymisen, jos asiasta päättäminen ja linjaaminen ei kuulu hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan tehtäviin;
 • compliance-politiikan ja compliance-toiminnan keskeiset periaatteet
 • konsernin yhtiöiden organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän
 • sisäisen valvonnan periaatteet
 • tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten valinnan
 • periaatteet ja toimintatavat, joilla konserniyhtiöiden johtamisesta vastaavien henkilöiden luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito varmistetaan
 • tytäryhtiöiden jatkuvuus- ja pääomasuunnitelmat
 • periaatteet, joilla muut konserniyhtiöt kuin luottolaitokset voivat ottaa lainaa tai antaa takaussitoumuksia;

vahvistaa

 • keskusyhteisökonsernin pankkiliiketoiminnan rahoitusjohdon tehtävänkuvauksen sekä sen jäsenet
 • underwriting –johdon tehtävänkuvauksen sekä sen jäsenet
 • keskusyhteisökonsernin johtamis- ja päätöksentekojärjestelmän;

antaa lausunnon

 • ICAAP- ja ILAAP-raportista sekä riski- ja vakavaraisuusarvioista (ORSA)
 • vastuuvelan laskuperusteiden merkittävistä muutoksista kuten diskonttokoron muutoksista
 • tasoitusmäärän laskuperusteista ja niiden muutoksista;

arvioi

 • ryhmästrategian toteutumista keskusyhteisökonsernissa, keskusyhteisökonsernin vakavaraisuuden hallinnan tarkoituksenmukaisuutta, kattavuutta ja luotettavuutta
 • sisäisen tarkastuksen riittävyyttä, toimivuutta ja tehokkuutta
 • liiketoimintasuunnitelman toteutumista;

päättää

 • raportoinnista, jolla johtokunta seuraa konsernin ja tytäryhtiöiden liiketoimintaa, riskinkantokykyä ja riskitilannetta sekä sisäistä valvontaa.

Johtokunnan tehtävänä on huolehtia keskusyhteisön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta vastaa siitä, että keskusyhteisön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Johtokunnan tehtävänä on:

 • valmistella hallintoneuvoston ja sen valiokuntien kokousten esityslistat yhdessä hallintoneuvoston tai asianomaisen valiokunnan puheenjohtajan kanssa sekä tehdä hallintoneuvostolle esitys mm.
  • keskusyhteisön ja keskusyhteisökonsernin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
  • keskusyhteisön ja keskusyhteisökonsernin toimintaan liittyvistä tärkeistä ja laajakantoisista ryhmän etua, oikeutta ja kehittämistä koskevista asioista
  • osuuskunnan kokouksen koolle kutsumiseksi.
 • huolehtia osuuskunnan kokouksen ja hallintoneuvoston päätösten toimeenpanosta
 • päättää keskusyhteisön ja sen konserniin kuuluvien yritysten palkitsemisjärjestelmien perusperiaatteista siltä osin kuin niistä päättäminen ei kuulu hallintoneuvoston tai sen palkitsemisvaliokunnan tehtäviin
 • vahvistaa keskusyhteisön organisaatiorakenne, ottaa ja erottaa keskusyhteisön toimintaa varten tarpeelliset toimihenkilöt, määrätä heidän palkkaetunsa ja vahvistaa tarpeellisilta osin tällaisten toimihenkilöiden työnjako, ellei johtokunta ole määräämissään rajoissa delegoinut päätöksentekoa määräämilleen toimihenkilöille
 • päättää keskusyhteisön yritysostoista, -myynneistä tai –järjestelyistä, elleivät ne merkittävyytensä vuoksi kuulu hallintoneuvoston päätettäväksi
 • päättää keskusyhteisön rahoituksesta ja sen ehdoista
 • laatia hallintoneuvoston lausuntoa varten keskusyhteisön tilinpäätös ja toimintakertomus.

Johtokunta päättää sille kuuluvista asioista johtokunnan kokouksessa. Johtokunnan kokous voidaan pitää myös puhelimitse tai muita viestintäkanavia käyttäen, mikäli asian kiireellisyys tai muu vastaava syy sitä vaatii. Johtokunnan jäsenille tulee varata päätöksenteon aikana mahdollisuus keskinäiseen yhteydenpitoon.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti viikoittain.

Kokouksiin osallistuvat johtokunnan jäsenet. Toimitusjohtajalla siinäkin tapauksessa, että tämä ei ole johtokunnan jäsen, ja tarkastusjohtajalla, on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Johtokunnan kokoukseen voi osallistua myös muu henkilö, jonka läsnäolo on käsiteltävänä olevan asian vuoksi tarpeellista.

Kokouksissa käsiteltävät asiat ja keskeinen kokousmateriaali toimitetaan johtokunnan jäsenille tutustuttavaksi riittävän hyvissä ajoin ennen kokousta.

Johtokunnassa käsiteltävät asiat esittelee kukin johtokunnan jäsen tai toimitusjohtaja siinäkin tapauksessa, että tämä ei ole johtokunnan jäsen. Hän voi käyttää esittelyssä avustajanaan myös henkilökuntaan kuuluvaa tai muuta asiantuntijaa. Esitykset annetaan kirjallisina. Kukin johtokunnan jäsen vastaa oman vastuualueensa osalta johtokunnan päätösten toimeenpanosta ja valvoo niiden toteutusta. Johtokunnan päätöskokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat ja tehdyt päätökset sekä mahdolliset eriävät mielipiteet. Pöytäkirjan laatii johtokunnan valitsema sihteeri. Pöytäkirja hyväksytään johtokunnan seuraavassa kokouksessa ja sen allekirjoittavat sihteerin lisäksi kokouksessa läsnä olleet johtokunnan jäsenet. Pöytäkirjat numeroidaan juoksevasti kalenterivuosittain.

Johtokunnan jäsen ei saa ottaa osaa hänen ja keskusyhteisön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa osallistua keskusyhteisön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa keskusyhteisön edun kanssa. Mitä edellä on todettu sopimuksesta, sovelletaan vastaavasti muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin tai muuhun puhevallan käyttämiseen sekä lahjaan, jonka keskusyhteisö antaa. Johtokunnan jäsenen tulee itse ilmoittaa mahdollisesta esteelli­syydestään johtokunnalle. Vastaavaa sovelletaan myös toimitusjohtajaan siinäkin tapauksessa, että tämä ei ole johtokunnan jäsen.

Johtokunta vastaa kollektiivisesti niistä asioista, joista se yhteisesti kokouksissaan päättää. Lisäksi johtokunnan jäsenillä on operatiivinen vastuu heille erikseen määritellyistä vastuualueista ja organisatorisista kokonaisuuksista.

Johtokunnan jäsenen tulee lisäksi antaa keskusyhteisölle riittävät tiedot hänen luotettavuutensa, sopivuutensa ja ammattitaitonsa sekä riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoittaa tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

Johtokunta laatii itselleen vuosittain toimintasuunnitelman. Suunnitelmaan sisältyy kokousaikataulu ja kokouksissa käsiteltävät tärkeimmät asiat. Johtokunta arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina vuosittain.

Johtokunta on perustanut neljä valiokuntaa, joiden työjärjestykset se on vahvistanut. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan johtokunta tekee päätökset valiokuntien valmistelun pohjalta.

HR-valiokunta

Keskusyhteisön johtokunta vahvistaa HR-valiokunnan kokoonpanon ja valitsee valiokunnan jäsenet. Valiokunnan puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja. Muut jäsenet ovat johtokunnan jäseninä toimivat ryhmäpalveluista vastaava johtaja sekä vakuutusasiakkaista vastaava johtaja. Valiokunnan pysyvänä asiantuntijana toimii henkilöstöjohtaja. Valiokunnan jäsenillä tulee olla riittävä OP Ryhmän ja keskusyhteisökonsernin toiminnan sekä HR-asioiden tuntemus.

HR-valiokunnan tehtävänä on tukea johtokuntaa keskusyhteisökonsernin henkilöstöjohtamisen ohjaamisessa vahvistettujen toimintaperiaatteiden ja päätösten mukaisesti. Valiokunnan tehtävänä on avustaa johtokuntaa varmistumaan siitä, että henkilöstöjohtaminen tukee keskusyhteisökonsernin liiketoimintatavoitteiden saavuttamista henkilöstöjohtamisen menetelmien, prosessien ja näitä tukevien järjestelmien avulla.

Valiokunnan tehtävänä on myös valvoa, että keskusyhteisökonserni noudattaa toiminnassaan sovittuja ja päätettyjä henkilöstöjohtamisen linjauksia.

Kehittämisvaliokunta

Keskusyhteisön johtokunta vahvistaa kehittämisvaliokunnan kokoonpanon ja valitsee valiokunnan jäsenet. Valiokunnan puheenjohtajana toimii kehittämisestä ja teknologiasta vastaava johtokunnan jäsen. Muina jäseninä toimivat ryhmäpalveluista, pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaista, pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaista sekä vakuutusasiakkaista vastaavat johtokunnan jäsenet. Valiokunnan pysyvänä asiantuntijana toimii kehittämisestä ja teknologiasta vastaava business control -johtaja. Valiokunnan jäsenillä tulee olla riittävä OP Ryhmän ja keskusyhteisön sekä kehittämistoiminnan tuntemus.

Kehittämisvaliokunnan tehtävänä on tukea johtokuntaa ryhmätasoisen kehittämisen ohjaamisessa ja johtamisessa. Keskusyhteisön johtokunta vahvistaa OP Ryhmän kehittämisen määrän vuositasolla ja päälinjaukset kehittämispanosten kohdentamiselle. Kehittämisvaliokunta määrittää johtokunnan linjausten pohjalta kehittämisen painopisteet ja jakaa kehittämispanokset kehityssuunnitelmille. Valiokunta ohjaa kehityssuunnitelmien ja niistä syntyvien kehityssalkkujen välistä priorisointia OP Ryhmän strategian ja siitä johdettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.


Ohjaus- ja compliancevaliokunta

OP Osuuskunnan johtokunta vahvistaa Ohjaus- ja compliancevaliokunnan kokoonpanon ja valitsee valiokunnan jäsenet. Valiokunnan puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja. Muut jäsenet ovat pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaista sekä lakiasioista ja compliancesta vastaavat johtokunnan jäsenet.

Valiokunnan tehtävänä on tukea johtokuntaa keskusyhteisön suorittaman keskusyhteisökonsernin ja osuuspankkien ohjauksen ja valvonnan toimeenpanossa OP Osuuskunnan hallintoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti. Valiokunta tekee päätöksiä johtokunnan sille delegoimista asioista.

Tase- ja riskienhallintavaliokunta

Keskusyhteisön johtokunta vahvistaa tase- ja riskienhallintavaliokunnan kokoonpanon ja valitsee valiokunnan jäsenet. Valiokunnan puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja. Muut jäsenet ovat johtokunnan jäseninä toimivat talousjohtaja, pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja sekä pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaista vastaava johtaja. Valiokunnan pysyvänä asiantuntijana toimii riskienhallintajohtaja. Valiokunnan jäsenillä tulee olla riittävä ryhmän ja keskusyhteisökonsernin toiminnan sekä vakavaraisuuden hallinnan ja tase- ja riskienhallinnan tuntemus.

Tase- ja riskienhallintavaliokunnan tehtävänä on tukea johtokuntaa ryhmän riskinkantokyvyn ja riskinottohalun ohjaamisessa ja johtamisessa hallintoneuvostossa vahvistettujen toimintaperiaatteiden ja päätösten mukaisesti. Valiokunnan tehtävänä on myös avustaa johtokuntaa varmistumaan siitä, että keskusyhteisöllä ja sen konsernilla on sen toiminnan kattavat riittävät vakavaraisuuden- ja riskienhallintajärjestelmät. Valiokunnan tehtävänä on myös valvoa, että keskusyhteisö ja sen konserni ja koko OP Ryhmä eivät toiminnassaan ota niin suuria riskejä, että niistä voisi aiheutua olennaista vaaraa keskusyhteisön, sen konsernin ja koko ryhmän vakavaraisuudelle, maksuvalmiudelle ja kannattavuudelle.

Valiokunta tekee päätöksiä työjärjestykseen sisältyvistä ja johtokunnan sille delegoimista asioista. Valiokunta käsittelee lisäksi johtokunnan päätettäväksi tulevia asioita, johtokunnalle tiedoksi annettavia asioita sekä valiokunnan vastuulla olevia muita asioita.

Keskusyhteisökonsernissa ei ole erillistä konsernin johtoryhmää, vaan tätä tehtävää hoitaa keskusyhteisön johtokunta.