Pääjohtaja ja johtokunta

 

OP Ryhmän pääjohtaja

OP Osuuskunnan toimitusjohtajana toimivan pääjohtajan tehtävänä on johtaa OP Ryhmää, keskusyhteisöä sekä keskusyhteisökonsernia ja vastata niiden ohjauksesta hallintoneuvoston vahvistaman strategian ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, vastata ryhmäyhtenäisyydestä sekä johtaa ja kehittää johtokunnan työskentelyä.

Hallintoneuvosto valitsee pääjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista. Pääjohtajan sijainen nimitetään samassa järjestyksessä kuin pääjohtaja. Pääjohtaja on toimiaikanaan keskusyhteisön hallituksen jäsen.

OP Ryhmän pääjohtajana on toiminut 1.3.2018 alkaen tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA Timo Ritakallio. Pääjohtajan eli toimitusjohtajan sijaisena on toiminut 1.1.2020 alkaen maatalous- ja metsätieteiden maisteri, eMBA, liiketoimintajohtaja Olli Lehtilä. 

OP Osuuskunnan johtokunta 

Johtokunta toimii keskusyhteisön johtoryhmänä ja pääjohtajan tukena keskusyhteisön ja sen konsernin johtamisessa, strategisten linjausten valmistelussa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa sekä sisäisen valvonnan, compliance-toiminnan ja riippumattoman riskienhallinnan toimivuuden varmistamisessa.

Johtokunta huolehtii keskusyhteisön ja sen konsernin kokonaisohjauksesta siten, että tulos- ja muut tavoitteet saavutetaan strategiaa ja toimintaperiaatteita noudattaen. Johtokunta toimii myös eri toimintojen ja liiketoimintasegmenttien johdon informointi- ja koordinointielimenä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi johtokunta käsittelee mm. OP Ryhmän strategiaa ja vuosisuunnitelmia sekä niihin liittyviä tavoitteita ja mittareita, merkittäviä investointeja ja yritysjärjestelyjä keskusyhteisökonsernissa ja kehittämisen ja riippuvuudenhallinnan prioriteetteja (QBR-prosessi) sekä hallitukselle esitettäviä asioita.

Johtokunta voi pääjohtajan päätöksellä perustaa toimikuntia ja vahvistaa toimikunnille työjärjestykset, joissa määritellään toimikuntien tehtävät sekä jäsenet tai jäsenten nimeämisvaltuudet. Johtokunta on pääjohtajan päätöksellä perustanut ohjaus ja compliance -toimikunnan, riskienhallintatoimikunnan, pankkitoiminnan tasehallintatoimikunnan ja yritysvastuutoimikunnan.

Johtokunta

Timo Ritakallio, s. 1962
Pääjohtaja, OP Osuuskunnan toimitusjohtaja
Puheenjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2018
Tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA

Keskeinen aiempi työkokemus:
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja 2015–2018
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, varatoimitusjohtaja 2008–2014
Pohjola Pankki Oyj, varatoimitusjohtaja 2006–2008
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, varatoimitusjohtaja 2001–2005
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, johtokunnan jäsen, pankinjohtaja 1997–2001
Opstock Pankkiiriliike Oyj, toimitusjohtaja 1993–1997
Uudenkaupungin Seudun Osuuspankki, toimitusjohtaja 1991–1993
Tampereen Seudun Osuuspankki, arvopaperiosaston päällikkö 1988–1991

Keskeiset luottamustehtävät:
Finanssiala ry: hallituksen varapuheenjohtaja
Keskuskauppakamari: hallituksen puheenjohtaja
Arvopaperimarkkinayhdistys: hallituksen puheenjohtaja
Paulon Säätiö: hallituksen puheenjohtaja
Kesko Oyj: hallituksen jäsen


Vesa Aho, s. 1974
Talous- ja rahoitusjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2018
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
Vakuutusosakeyhtiö Garantia: toimitusjohtaja 2015–2018
OP Osuuskunta: Group Controller 2014–2015
Pohjola Pankki Oyj: talous- ja rahoitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsen 2011–2014
Pohjola Pankki Oyj: osastonjohtaja, luottoriskien hallinta 2006–2011
Pohjola Pankki Oyj: luottoriskipäällikkö 2004–2006, luottoriskiasiantuntija 2001–2004

Keskeiset luottamustehtävät
Cinia Oy: hallituksen jäsen


Katja Keitaanniemi, s. 1973
Liiketoimintajohtaja, Pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaat
Johtokunnassa vuodesta 2018
Tekniikan lisensiaatti

Keskeinen aiempi työkokemus:
Finnvera Oyj: pk-yrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen 2014–2018
Swedbank: Suomen investointipankin johtaja, Swedbankin investointipankin johtoryhmän jäsen 2011–2013; pääanalyytikko, globaalin tutkimustoiminnan varajohtaja, johtoryhmän jäsen 2010–2011
eQ Pankki/Conventum: tutkimusjohtaja, johtoryhmän jäsen 2002–2009
Nordea Securities: Seniorianalyytikko, metsäteollisuus 2001–2002

Keskeiset luottamustehtävät:
 
European Payments Initiative (EPI): hallituksen jäsen


Olli Lehtilä, s. 1962
Liiketoimintajohtaja, Vakuutusasiakkaat; pääjohtajan sijainen
Johtokunnassa vuodesta 2014 
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus:
Helsingin OP Pankki Oyj: toimitusjohtaja 2011–2014
Tampereen Seudun Osuuspankki: toimitusjohtaja 2006–2010, varatoimitusjohtaja 1999–2006
Päijät-Hämeen Osuuspankki: yrityspankinjohtaja 1997–1998
Postipankki Oy: erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä 1993–1997
Suomen Säästöpankki - SSP Oy: erilaisissa esimiestehtävissä 1992–1993
Sp-Palvelu Oy: esimiesharjoittelija 1990-1992

Keskeiset luottamustehtävät:
Finanssiala ry: vahinkovakuutuksen johtokunnan jäsen
Helsingin Seudun Kauppakamari: valtuuskunnan jäsen
Pellervon taloustutkimus PTT ry: hallituksen jäsen
Terveystalo Oy: osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen


Hannakaisa Länsisalmi, s. 1970
Henkilöstöjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2020
Psykologian tohtori

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP Ryhmä: henkilöstöjohtaja, Vahinkovakuutus 2016–2018
MTV: henkilöstö- ja viestintäjohtaja 2015–2016
KAIKI Consulting: toimitusjohtaja, osakas 2012–2015
Nokia: HRD-johtaja 2007–2012
Työterveyslaitos: Psykologian osasto, tiimipäällikkö ja erikoistutkija 2004–2007
Rautaruukki: liiketoiminnan kehittämispäällikkö ja HRD-päällikkö 2001–2004

Keskeiset luottamustehtävät:
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen: hallintoneuvoston jäsen
Keskuskauppakamari: ansiomerkkilautakunnan jäsen


Juho Malmberg, s. 1962
Teknologia- ja kehitysjohtaja
Johtokunnassa vuodesta 2018
Diplomi-insinööri

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP Ryhmä: johtaja, kehittäminen ja teknologiat 2016–2018; johtaja, teknologiapalvelut 2015–2016
ZenRobotics Oy: toimitusjohtaja 2012–2014
Kone Oyj: asiakkuusjohtaja, johtokunnan jäsen 2010–2012; kehitysjohtaja, johtokunnan jäsen 2006–2010
Accenture: pohjoismaisen ulkoistusliiketoiminnan johtaja 2004–2006
Accenture Finland: toimitusjohtaja 2002–2006; varatoimitusjohtaja 1999–2002; teknologiajohtaja 1993–1999

Keskeiset luottamustehtävät:
Kemppi Oy: hallituksen jäsen


Harri Nummela, s. 1968 
Liiketoimintajohtaja, Pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaat
Johtokunnassa vuodesta 2014 ja aiemmin vuosina 2007–2010
Oikeustieteen kandidaatti, eMBA

Keskeinen aiempi työkokemus: 
OP Osuuskunta: johtaja, digitaalinen liiketoiminta ja uudet liiketoiminnot 2015–2018
OP Osuuskunta: l
iiketoimintajohtaja, varallisuudenhoito 2014–2015
OP-Palvelut Oy: toimitusjohtaja 2011–2014
OP-Keskus osk: johtokunnan jäsen, Pankki- ja sijoituspalvelut -toiminnon johtaja 2007–2010, osastonjohtaja 1998–2006
OP-Rahastoyhtiö Oy: toimitusjohtaja 1997–2006
Tampereen Seudun Osuuspankki: osastopäällikkö 1992–1997


Keskeiset luottamustehtävät:
Suomen Jääkiekkoliitto ry: puheenjohtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto: Liiketoiminnan uudistuminen -valiokunnan puheenjohtaja
Finanssiala ry: pankkijohtokunnan varapuheenjohtaja


Markku Pehkonen, s. 1962
Riskienhallintajohtaja
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
Sampo Oyj: riskienhallintajohtaja 2009–2018
Danske Bank Markets, johtaja, Yritysmyynti 2007–2009
Sampo Oyj, johtaja, Tasehallinta 2001–2007
Leonia Oyj, johtaja, Riskienhallinta 1997–2001
Postipankki New York, riskienhallintapäällikkö 1996–1997
Postipankki Oyj, eri asiantuntija– ja esimiestehtävät 1993–1997

Keskeiset luottamustehtävät: -
 


Tiia Tuovinen, s. 1964
Lakiasiainjohtaja (Lakiasiat, Compliance, Talousrikollisuuden torjunta, Perintä- ja luotonvalvontapalvelut)
Johtokunnassa vuodesta 2018
Oikeustieteiden kandidaatti, LL.M. Eur.

Keskeinen aiempi työkokemus:

OP Ryhmä: lakiasiainjohtaja 2017–2018, lakiasiainjohtaja (lakiasiat, compliance) 2018–2019
Telia Company Ab: lakiasiainjohtaja, Global Services & Operations 2016–2017
TeliaSonera Ab, Kilpailuoikeus- ja compliance -tiimin vetäjä (Eurooppa ja Euraasia) 2014-2015
TeliaSonera Ab: lakiasiainjohtaja, Broadband Business Area (Pohjoismaat ja Baltian maat)  2008–2014
TeliaSonera Ab: lakiasiainjohtaja, Integrated Enterprise Services Business Area (Yritysasiakkaiden tuotteet ja palvelut, Pohjoismaat) 2007–2008
TeliaSonera Finland Oyj: lakiasiainjohtaja, Kiinteistöt ja toimitilat, Yritysturvallisuus 2003–2007
Sonera Oyj: lakiasiat, johtajan varamies sekä Tuotteet ja palvelut -yksikön lakiasiat ja Kotimaan matkaviestintäpalveluiden lakiasiat 1999–2003

Keskeiset luottamustehtävät:
Elinkeinoelämän Keskusliitto: Lakivaliokunnan varapuheenjohtaja

Muu ylin johto


Sakari Lehtinen, s. 1969
Tarkastusjohtaja
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen aiempi työkokemus:
OP Osuuskunta: osastonjohtaja, sisäinen tarkastus 2013–2019
OP Osuuskunta: asiantuntijatehtävät, sisäinen tarkastus 2004–2012
Postipankki-konserni/Sampo-konserni: eri esimies- ja asiantuntijatehtävät 1995–2003
Osuuspankkien Keskuspankki Oy: asiantuntijatehtävät 1992–1995

Keskeiset luottamustehtävät: 
Sisäiset tarkastajat ry: hallituksen puheenjohtaja