Liiketoiminta-alueet

Liiketoiminta-alueet

OP Ryhmän liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Vähittäispankki (pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaat), Yrityspankki (pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaat) sekä Vakuutus (vakuutusasiakkaat).

Tarjoamme asiakkaillemme maan kattavimman ja monipuolisimman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden sekä parhaat keskittämisedut. Olemme paikallinen toimija, jonka palvelut ovat saatavilla sekä monipuolisten digitaalisten kanavien että maan kattavimman konttoriverkoston kautta.

Vähittäispankki-segmentti muodostuu henkilö- ja pk-yritysasiakkaiden pankkitoiminnasta osuuspankeissa sekä keskusyhteisökonsernissa. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen sekä paikallisesti että digitaalisesti ja olla asiakkaidemme luotettava talouden kumppani joustavasti eri elämäntilanteissa. Tavoitteenamme on asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin turvaaminen.

Yrityspankki-segmentti muodostuu yritys- ja instituutioasiakkaiden pankkitoiminnasta sekä omaisuudenhoidosta. Tuemme pitkäjänteisellä yhteistyöllä asiakkaidemme menestystä, kasvua ja kansainvälistymistä heidän omassa liiketoiminnassaan. Yritysten kumppanina haluamme edistää kestävää taloutta.

Vakuutus-segmentin muodostavat Pohjola Vakuutus, OP-Henkivakuutus sekä Pohjola Sairaala. Tavoitteenamme on varmistaa, että asiakkaillamme on monipuolinen ja kattava vakuutusturva. Toimimme riskienhallinnan kumppanina – autamme hallitsemaan ja ennakoimaan riskejä.

OP on Suomen johtava asunto- ja yritysrahoittaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen sekä paikallisesti että digitaalisesti ja olla asiakkaidemme luotettava talouden kumppani joustavasti eri elämäntilanteissa. Palvelemme asiakkaitamme niin digitaalisissa kanavissa kuin kattavan konttoriverkostomme kautta. Tavoitteenamme on asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin turvaaminen ja oman talouden hallinnan ja menestyksen edistäminen.

Henkilöasiakkaidemme päivittäiset pankkiasiat ja maksaminen hoituvat ajasta ja paikasta riippumatta eri kanavissa, kuten palkitun OP-mobiilin, Pivon sekä OP.fi:n kautta. Digitaalisen asuntolainapalvelun avulla OP:n asiakas voi hakea ja saada pankkia sitovan asuntolainapäätöksen ja -tarjouksen verkosta. Laina-asioista keskusteleminen hoituu puhelimitse, etäneuvottelussa tai kasvotusten konttorissa, ja laina-asiakirjat voi halutessaan allekirjoittaa myös sähköisesti.

Tarjoamme asiakkaillemme kaikki asunnon ostoon, myyntiin ja vuokraukseen liittyvät palvelut. OP Koti kokoaa asumisen palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi osoitteessa op-koti.fi. Valikoimastamme löytyvät myös monipuoliset säästämisen ja sijoittamisen palvelut sekä laajat omistaja-asiakkaiden edut. Tavoitteenamme on asiakkaidemme vaurastuttaminen ja taloustaitojen kartuttaminen. Tarjoamme sijoitusneuvontaa konttoreissamme. Valikoimaamme kuuluu myös räätälöity ja palkittu Private Banking -palvelu.

Pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille tarjoamme kaikki yrityksen ja yrittäjän pankkipalvelut, rahoituksen, maksuliike- ja kassanhallintapalvelut, sijoituspalvelut sekä yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut. Yritysten kumppanina haluamme omalla toiminnallamme edistää paikallisen yritystoiminnan menestystä ja kasvua. Kun asiakkaat tunnetaan hyvin ja heidän kanssaan toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa, voidaan ratkaisut räätälöidä jokaisen tarpeisiin sopiviksi.

OP Yrityspankki on Suomen johtava yritysten ja instituutioiden pankki. Tarjoamme kattavat palvelut eri tilanteiden mukaan rahoitukseen, suojauksiin, maksamiseen, rahavirtojen ja käyttöpääoman hallintaan, omaisuudenhoitoon sekä riskienhallintaan. Tuemme pitkäjänteisellä yhteistyöllä asiakkaitamme menestystä omassa liiketoiminnassaan. Kehitämme toimintaamme eri palvelukanavissa tarjotaksemme markkinoiden parhaan asiakaskokemuksen. 

Kotimarkkina-alueemme on Suomi, Viro, Latvia ja Liettua. Vahvuutemme on laaja paikallinen palveluverkosto Suomessa. Tarjoamme kattavat palvelut ja kumppaniverkoston myös asiakkaidemme kansainvälisiin tarpeisiin. Yritysten kumppanina haluamme omalla toiminnallamme edistää kotimaisen yritystoiminnan kestävää taloutta, menestystä ja kansainvälistymistä.

Tarjoamme kattavat ratkaisut rahoitukseen omasta taseestamme ja pääomamarkkinoilta oman ja vieraan pääoman ehtoisesti. Pääomamarkkinapalveluissa tarjoamme kaikille asiakasryhmille kattavat palvelut markkinariskien suojauksiin ja kaupankäyntiin rahoitusmarkkinoilla.

Hankinta- ja myyntitoiminnan käyttöpääomaa tehostavien ratkaisujemme tavoitteena on tukea osaltaan asiakkaan likviditeetin- ja taseenhallintaa. Haemme vaihtoehtoja kuluttajien ja yritysten asiakasrahoitukseen kotimaassa ja ulkomailla. Tuomme ratkaisuja verkko- ja mobiilipalveluilla ostamiseen ja maksamiseen. Rahavirtojen tehokasta hallintaa tuemme tili- ja limiittiratkaisuilla.

Tarjoamme yritys- ja instituutioasiakkaillemme laajaa ja kattavaa varainhoitopalvelua täyden valtakirjan salkunhoidosta konsultatiivisiin omaisuudenhoitopalveluihin. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat nykyaikainen riskiraportointi ja salkkuanalyysi sekä ratkaisut yritysten likviditeetinhallintaan.

Tarjoamme kattavat ja monipuoliset vahinko- ja henkivakuuttamisen palvelut niin henkilö-, yritys- kuin yhteisöasiakkaille. Kehitämme palvelukonseptejamme, digitaalisia vakuutus- ja korvauspalveluitamme sekä yhteistyökumppaniverkostoamme vahinkojen hoidossa tarjotaksemme eheän ja laadukkaan asiakaskokemuksen asiakkaillemme.  Vakuutusasiakkaat-liiketoiminnan muodostavat Pohjola Vakuutus ja OP-Henkivakuutus sekä Pohjola Sairaala.

Haluamme varmistaa, että asiakkaillamme on monipuolinen ja kattava vakuutusturva. Keskeisimmät henkilöasiakkaiden vakuuttamisen osa-alueet ovat auton, kodin ja muun omaisuuden vakuuttaminen sekä henkilövakuuttaminen muun muassa tapaturmien ja sairauksien varalta sekä kotona että matkoilla.

Yritysasiakkaiden palveluissa haluamme toimia asiakkaidemme riskienhallinnan kumppanina. Tehtävänämme on turvata asiakkaidemme toiminnan jatkuvuus, tukea henkilöstön työkykyä ja auttaa turvallisen toimintaympäristön rakentamisessa. Tarjoamme asiakkaillemme kattavat ja monipuoliset riskienhallintapalvelut, joiden avulla yritys pystyy paremmin varmistamaan liiketoimintansa häiriöttömyyden ja varmuuden ongelmatilanteissa. Yritystoiminnan keskeiset vakuutettavat kohteet ovat yrittäjä itse, yrityksen henkilöstö, yrityksen käyttö- ja vaihto-omaisuus, tavarankuljetukset, ajoneuvot sekä yritysliiketoiminta. OP tarjoaa yrityksille myös kybervakuutusta tietoturmien varalle sekä henkilöstön henkilövakuutuksiin liitettävää työterveyshuoltopalvelua.

Korvauspalvelussa OP:lla on kumppanuussopimuksia yli 20 toimialalla, esimerkiksi terveydenhuoltoalan yritysten, autokorjaamojen, silmälasi-, rakennuskorjaus- ja kodinkoneliikkeiden kanssa. Kumppanuuksilla varmistetaan laadukas asiakaskokemus, korvaustoiminnan kustannustehokkuus, tasalaatuisuus ja saatavuus lähellä asiakasta.

Vahinkoapu.pohjola.fi tarjoaa asiakkaillemme sujuvan tavan hoitaa vahinkoasioita. Vahinkoapu-palvelusta asiakkaat löytävät toimintaohjeet vahinkotilanteeseen, yhteistyökumppaneidemme tiedot sekä tietoa siitä, mitä vakuutus korvaa. Vahinkoapu-palvelu löytyy myös OP-mobiilista ja OP-yritysmobiilista.