Liiketoiminta-alueet

OP Ryhmän liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Vähittäispankki (pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaat), Yrityspankki (pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaat) sekä Vakuutus (vakuutusasiakkaat).

Tarjoamme asiakkaillemme maan kattavimman ja monipuolisimman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden sekä parhaat keskittämisedut. Olemme paikallinen toimija, jonka palvelut ovat saatavilla sekä monipuolisten digitaalisten kanavien että kattavan konttoriverkoston kautta.

Vähittäispankki-segmentti muodostuu henkilö- ja pk-yritysasiakkaiden pankkitoiminnasta osuuspankeissa sekä keskusyhteisökonsernissa. Haluamme tarjota toimialan parhaan asiakaskokemuksen sekä paikallisesti että digitaalisesti ja olla asiakkaidemme luotettava talouden kumppani joustavasti eri elämäntilanteissa. Tuemme asiakkaitamme oman talouden hallinnassa ja autamme tekemään kestäviä valintoja läpi elämän.

Yrityspankki-segmentti muodostuu yritys- ja instituutioasiakkaiden pankkitoiminnasta sekä omaisuudenhoidosta. Tuemme pitkäjänteisellä yhteistyöllä asiakkaidemme menestystä, kasvua ja kansainvälistymistä. Olemme kestävän rahoittamisen ja sijoittamisen edelläkävijöitä Suomessa. Yritysten kumppanina haluamme edistää kestävää taloutta.

Vakuutus-segmentin muodostavat Pohjola Vakuutus ja OP-Henkivakuutus. Tavoitteenamme on varmistaa, että asiakkaillamme on monipuolinen ja kattava vakuutusturva. Toimimme riskienhallinnan kumppanina: autamme hallitsemaan ja ennakoimaan riskejä. Tehtävänämme on muistuttaa ja auttaa huolehtimaan omasta ja läheisten tulevaisuudesta.

OP on Suomen johtava asunto- ja yritysrahoittaja. Palvelemme asiakkaitamme niin digitaalisissa kanavissa kuin kattavan konttoriverkostomme kautta. Tavoitteenamme on omistaja-asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin turvaaminen ja oman talouden hallinnan ja menestyksen edistäminen.

Henkilöasiakkaiden palvelut kattavat päivittäiset pankkiasiat, lainat, säästöt ja sijoitukset, asuntoasiat. Tarjoamme asiakkaillemme henkilökohtaista asiakaspalvelua digitaalisissa kanavissa, puhelinpalvelussa ja kattavan konttoriverkoston kautta ympäri Suomen. Asiakkaidemme päivittäiset pankkiasiat ja maksaminen hoituvat ajasta ja paikasta riippumatta eri kanavissa. OP-mobiili on omistaja-asiakkaidemme päivittäisasioinnin pääkanava, ja sillä oli vuoden 2022 lopussa yli 1,4 miljoonaa aktiivista käyttäjää.

Haluamme mahdollistaa asiakkaidemme asumisen ja arjen unelmat taloudellisesti kestävästi ja mahdollisimman sujuvasti. Tarjoamme asiakkaillemme monipuoliset asunnon ostoon, myyntiin ja vuokraukseen liittyvät palvelut. OP Koti kokoaa kiinteistönvälityksen ja isännöinnin palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi osoitteessa op-koti.fi.

Valikoimastamme löytyvät myös monipuoliset säästämisen ja sijoittamisen palvelut sekä laajat omistaja-asiakkaiden edut. Tavoitteenamme on asiakkaidemme vaurastuttaminen ja taloustaitojen kartuttaminen. Tarjoamme sijoitusneuvontaa konttoreissamme. Valikoimaamme kuuluu myös räätälöity ja palkittu Private Banking -palvelu.

Pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille tarjoamme kaikki yrityksen ja yrittäjän pankkipalvelut, rahoituksen, maksuliike- ja kassanhallintapalvelut, sijoituspalvelut, digitaaliset palvelut sekä yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut. Yritysten kumppanina haluamme omalla toiminnallamme edistää paikallisen yritystoiminnan menestystä ja kasvua. Kun asiakkaat tunnetaan hyvin ja heidän kanssaan toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa, voidaan ratkaisut räätälöidä jokaisen tarpeisiin sopiviksi.

OP Yrityspankki on Suomen johtava yritysten ja instituutioiden pankki. Kotimarkkina-alueemme on Suomi, Viro, Latvia ja Liettua.

Palveluihimme kuuluvat rahoitus, korko- ja valuuttasuojaukset, maksaminen, rahavirtojen ja käyttöpääoman hallinta sekä omaisuudenhoito. Vahvuutemme on laaja paikallinen palveluverkosto Suomessa. Tarjoamme myös kattavat palvelut ja kumppaniverkoston yritysasiakkaidemme kansainvälisiin tarpeisiin. 

Tarjoamme kattavat ratkaisut rahoitukseen omasta taseestamme ja pääomamarkkinoilta oman ja vieraan pääoman ehtoisesti. Pääomamarkkinapalveluissa tarjoamme kaikille asiakasryhmille kattavat palvelut markkinariskien suojauksiin ja kaupankäyntiin rahoitusmarkkinoilla.

Hankinta- ja myyntitoiminnan käyttöpääomaa tehostavien ratkaisujemme tavoitteena on tukea osaltaan asiakkaan likviditeetin- ja taseenhallintaa. Haemme vaihtoehtoja kuluttajien ja yritysten asiakasrahoitukseen kotimaassa ja ulkomailla. Tuomme ratkaisuja verkkokaupassa ostamiseen ja maksamiseen. Rahavirtojen tehokasta hallintaa tuemme tilija limiittiratkaisuilla.

Yritys- ja instituutioasiakkaille tarjoamme laajaa ja kattavaa omaisuudenhoitopalvelua täyden valtakirjan salkunhoidosta konsultoiviin omaisuudenhoitopalveluihin. Palveluvalikoimaamme kuuluvat myös nykyaikainen riskiraportointi ja salkkuanalyysi sekä ratkaisut yritysten likviditeetinhallintaan.

OP Ryhmä tunnistaa roolinsa Suomen suurimpana yritysten rahoittajana ja ottaa tämän vastuun vakavasti. Haluamme auttaa asiakkaitamme siirtymään kohti ilmaston kannalta kestävää taloutta kehittämällä monipuolisia tuotteita vastuulliseen sijoittamiseen ja vihreään rahoittamiseen.

Pohjola Vakuutus on Suomen johtava vahinkovakuutusyhtiö ja tarjoaa kattavat vahinkovakuutuspalvelut niin henkilö-, yritys- kuin yhteisöasiakkaille. OP-Henkivakuutus tarjoaa henkivakuuttamisen ja vakuutussäästämisen palveluja sekä yritysten eläkeratkaisuja.

Pohjola Vakuutuksen tavoitteena on toimia asiakkaiden riskienhallinnan kumppanina: kartoitamme mahdolliset riskit, autamme vahinkojen ennaltaehkäisyssä ja varmistamme sujuvan ja tehokkaan vahinkojen hoidon. 

Keskeisimmät henkilöasiakkaiden vakuuttamisen osa-alueet ovat ajoneuvojen, kodin ja muun omaisuuden vakuuttaminen sekä henkilövakuuttaminen muun muassa tapaturmien ja sairauksien varalta niin kotona kuin matkoilla.

Tarjoamme yritysasiakkaillemme kattavat ja monipuoliset riskienhallintapalvelut, joiden avulla yritys pystyy paremmin varmistamaan liiketoimintansa häiriöttömyyden ja varmuuden ongelmatilanteissa. Turvaamme asiakkaidemme toiminnan jatkuvuuden, tuemme heidän henkilöstönsä työkykyä ja autamme turvallisen toimintaympäristön rakentamisessa. Yritystoiminnan keskeiset vakuutettavat kohteet ovat yrittäjä itse, yrityksen henkilöstö, yrityksen käyttö- ja vaihto-omaisuus, tavarankuljetukset ajoneuvot ja yritysliiketoiminta. Lisäksi tarjoamme yrityksille kybervakuutusta tietoturmien varalle sekä vastuuvakuutuksia.

Tarjoamme nopean avun vahinkotilanteiden hoitamiseen Pohjola Vahinkoapu -palvelussamme. Vahinkoavusta asiakkaat löytävät toimintaohjeet vahinkotilanteeseen, yhteistyökumppaneidemme tiedot sekä tietoa siitä, mitä vakuutus korvaa. Palvelu löytyy OP:n mobiilisovelluksesta. 

OP-Henkivakuutus tarjoaa niin riskihenkivakuuttamisen kuin säästämisen ja sijoittamisen vakuutustuotteita ja -palveluita. OP-Henkivakuutus tarjoaa myös henkilöstön palkitsemiseen ja yrityksen sijoitustarpeisiin monipuoliset lisäeläke- ja sijoittamisratkaisut.