Rakennuksen kulmien kohtaaminen.

Strategia

Visiomme on olla johtava ja vetovoimaisin finanssiryhmä Suomessa niin henkilöstön, asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien näkökulmasta.

Perustehtävänämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Toteutamme perustehtäväämme arvojemme mukaisesti: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.

Vuosittain tarkennettavat strategiset painopisteet auttavat yhteisen vision saavuttamisessa. Vuonna 2019 painopisteiksi on nostettu erinomainen työntekijäkokemus, paras asiakaskokemus ja omistaja-asiakasmäärän kasvu vähintään kahteen miljoonaan. Kaksi muuta strategista painopistettä tukevat näitä: kehittämisen tuottavuus halutaan maksimoida ja tuottojen kasvun tulee olla kulujen kasvua nopeampaa.

Strategian ja vision toteuttamiseksi olemme aloittaneet merkittävän toimintatapojen muutoksen OP Ryhmän keskusyhteisössä. Uusi ketterä toimintamalli vahvistaa työn merkityksellisyyden kokemusta ja perustuu itseohjautuviin tiimeihin. Toimintatapamuutoksen tavoitteena on lisätä työn mielekkyyttä sekä hyvinvointia työssä ja sitä kautta myös parantaa asiakaskokemusta ja tehostaa toimintaa.

OP Ryhmän strategiaprosessi

OP Ryhmä on siirtynyt uudenlaiseen strategiaprosessiin, jossa strategiaa muodostetaan, uudistetaan ja toteutetaan jatkuvasti. Toimintaympäristöä ja toimintamallia arvioidaan systemaattisesti, jotta kyetään tekemään tarvittaessa uusia strategisia valintoja ja toteuttamaan ne.

Maailma, teknologia sekä kilpailukenttä muuttuvat ympärillämme nopeasti ja tuovat tullessaan mahdollisuuksia, joita kaikkia emme osaa vielä edes kuvitella. Asiakkaidemme odotukset kasvavat, käyttäytyminen muuttuu ja digitaalinen asiointi yleistyy entisestään. Samalla ilmastonmuutoksen torjumisesta on tullut aikakautemme suuri yhteinen haaste.