Rakennuksen kulmien kohtaaminen.

Strategia

OP Ryhmän uusi strategia vahvistettiin kesäkuussa 2019.

Visiomme on olla johtava ja vetovoimaisin finanssiryhmä Suomessa niin henkilöstön, asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien näkökulmasta. Perustehtävänämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Toteutamme perustehtäväämme arvojemme mukaisesti – ihmisläheisesti, vastuullisesti ja yhdessä menestyen.

OP Ryhmän strategiaprosessi

Olemme OP Ryhmässä siirtyneet uudenlaiseen strategiaprosessiin, jossa strategiaa muodostetaan, uudistetaan ja toteutetaan jatkuvasti. Arvioimme toimintaympäristöä ja toimintamallia systemaattisesti, jotta kykenemme tekemään jatkuvasti uusia strategisia valintoja ja toteuttamaan ne. 

Uusi jatkuva strategiaprosessi auttaa meitä vastaamaan omistaja-asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin ja reagoimaan joustavasti toimintaympäristömme jatkuvaan muutokseen ja epävarmuuteen. 

Strategiset painopisteet

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto vahvisti uuden strategian painopisteineen kesäkuussa 2019. Samalla se hyväksyi OP Ryhmän tulevaisuuden suuntaa osoittavan vision – olla johtava ja vetovoimaisin finanssiryhmä Suomessa – ja vision tarkemman sisällön. OP Ryhmän perustehtäväksi vahvistettiin: edistämme omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

OP Ryhmän strategiset painopisteet vuodelle 2020 ovat:

  • paras asiakaskokemus
  • enemmän hyötyä omistaja-asiakkaalle
  • erinomainen työntekijäkokemus
  • tuottojen kasvu kulujen kasvua nopeampaa
  • kehittäminen tuottamaan.

Vuosittain tarkennettavat painopisteet auttavat yhteisen visiomme saavuttamisessa. Vuonna 2019 painopisteenä oli 2 miljoonan omistaja-asiakkaan tavoite, jonka jatkoksi vuonna 2020 painopisteenämme on tarjota enemmän hyötyä omistaja-asiakkaillemme. Muut strategiset painopisteet säilyivät ennallaan.