Rakennuksen kulmien kohtaaminen.

Strategia

Perustehtävämme, arvomme, visiomme ja strategiamme painopisteet ovat kokonaisuus, jossa osat täydentävät toisiaan. Perustehtävämme ja arvomme ohjaavat toimintaamme sekä valintojamme ja antavat työllemme merkityksen. Visiomme antaa meille suunnan. Toimintaympäristön jatkuva seuranta ja strategiset painopisteemme auttavat meitä saavuttamaan visiomme.

OP Ryhmän perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tämä perustehtävä on lähes muuttumattomana muodostanut perustan ja tarkoituksen työllemme jo historiamme alkuvaiheista asti. Päivittäistä arkeamme ohjaavat vahvat arvomme: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.

OP Ryhmän strategiaprosessi

Arvioimme toimintaympäristöämme ja toimintamalliamme säännöllisesti ja systemaattisesti, jotta kykenemme jatkuvasti tekemään uusia strategisia valintoja ja toteuttamaan ne. Onnistuneen strategiaprosessin perustana on riittävä määrä vaihtoehtoisia oletuksia siitä, mihin suuntaan maailma muuttuu.

Toimintaympäristön kehityksestä tehdään vaihtoehtoisia skenaarioita osana OP Ryhmän strategiatyötä. Skenaarioiden toteutumista seurataan ja samalla tunnistetaan, millaisiin kehityskulkuihin ryhmän tulee varautua. Näin pyrimme varmistamaan menestymisemme riippumatta siitä, millaiseksi toimintaympäristö muotoutuu.

 Jatkuva strategiaprosessi auttaa vastaamaan omistaja-asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin sekä reagoimaan joustavasti toimintaympäristön muutokseen ja epävarmuuteen.

Visio antaa suunnan

Visiomme on pitkän aikavälin tahtotila, joka kertoo, mikä on tulevaisuuden suuntamme: tavoitteemme on olla johtava ja vetovoimaisin finanssiryhmä Suomessa.

Tapahtui maailmassa millaisia muutoksia tahansa, visiomme toteuttaminen edellyttää, että olemme taloudeltamme ja markkina-asemaltamme vahva. Tavoitteemme on olla ensisijainen valinta asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Haluamme olla vetovoimainen työnantaja, jonka palveluksessa ihmiset haluavat työskennellä. Olemme vastuullinen toimija ja finanssialaa uudistava edelläkävijä.

Strategiset painopisteet lähivuosille

Tarkastelemme säännöllisesti strategisia valintojamme sekä niiden toteutumista ja mukautamme tarvittaessa suuntaamme. Syksyllä 2021 päivitimme strategiamme ja asetimme lähivuosille viisi strategista painopistettä: arvoa asiakkaille, kannattava kasvu, laadukas ja tehokas toiminta, vastuullinen liiketoiminta ja osaava, innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Kaiken toimintamme pohjana on vahva riskienhallinta- ja compliance-kulttuuri.