Rakennuksen kulmien kohtaaminen.

Strategia

OP:n strategia perustuu pitkäjänteiseen liiketoiminnan uudistamiseen asiakkaidemme eduksi.

Strategiamme keskiössä on asiakaskokemus ja sen kehittäminen palveluita ja toimintoja digitalisoimalla. Visiomme on olla johtava ja vetovoimaisin finanssiryhmä Suomessa niin henkilöstön, asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien näkökulmasta. Tämän vuoksi strategian painopisteiksi on nostettu erinomainen työntekijäkokemus, paras asiakaskokemus ja omistaja-asiakasmäärän kasvu vähintään kahteen miljoonaan. Kaksi muuta strategista painopistettä tukevat näitä: kehittämisen tuottavuus halutaan maksimoida ja tuottojen kasvun tulee olla kulujen kasvua nopeampaa.

Strategian taustalla on finanssialan murros sekä toisaalta muutokset asiakkaiden odotuksissa ja käyttäytymisessä. Laajennumme uusiin liiketoimintoihin siellä, missä laajentuminen yhdistyy luontevasti vanhoihin liiketoimintoihin ja vahvistaa asiakaskokemusta. 

Uudistuminen digitaaliseksi toimijaksi vaatii merkittäviä panostuksia tuote- ja palvelukehitykseen, prosesseihin ja osaamiseen. Investoimme vuosittain yli 400 miljoonaa euroa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä teknologian uudistamiseen.

Osuuspankit muuttuvat moderneiksi ja aktiivisiksi yhteisöiksi, jotka yhdistävät henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun. Kaiken muutoksen moottorina on asiakaskokemus.

OP:n yli satavuotinen perustehtävä ja arvot – ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen – ovat ennallaan. Osuustoiminnallisena, asiakasomisteisena yrityksenä toimintaamme ohjaa kaksoisrooli: liiketoimintaroolissa huolehdimme tuloksesta, vakavaraisuudesta ja toiminnan tehokkuudesta. Yhteisöllisessä roolissa tehtävämme on edistää asiakkaidemme ja toimintaympäristömme hyvinvointia ja menestystä.

Asiakaslupauksemme ”Olemme asiakkaitamme varten” mukaisesti asiakkaan etu ohjaa kaikkea, mitä teemme. Asiakkaamme omistavat meidät ja vaikuttavat päätöksentekoomme sekä toimintamme kehittämiseen.

 

OP_ryhma_tietoa_ryhma¦êsta¦ê_op_lyhyesti_strategia_FI.svg

Finanssialaa muokkaavat useat megatrendit ja muutosilmiöt

Finanssiala on voimakkaassa ja nopeasti etenevässä digitaalisessa murroksessa, jonka myötä alalle tulee jatkuvasti toimialarajat ylittävää uutta kilpailua. Sääntely vapauttaa kilpailua entisestään ja avaa pankkien asiakasdatan kolmansille osapuolille. Kilpailun kiihtyessä ja globalisoituessa asiakkaat vaativat kotimaisilta toimijoilta yhtä sujuvaa ja vaivatonta palvelukokemusta kuin mihin he ovat tottuneet parhaiden kansainvälisten yritysten palveluita käyttäessään. Asiakaskokemuksen tarjoamisessa OP ei kilpaile enää pelkkien finanssitoimijoiden kanssa.

Kun asiakkaiden vaihtoehdot kasvavat ja palveluntarjoajan vaihtaminen on helppoa, asiakkaat edellyttävät aiempaa älykkäämpää ja ennakoivampaa palvelua – ympäri vuorokauden. Asiakkaat ja muut sidosryhmät odottavat yrityksiltä myös entistä läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa toimintaa painottaen valinnoissaan omaa arvopohjaansa.

Finanssialaa haastaa myös toimintaympäristön yhteiskunnallinen murros, johon liittyvät esimerkiksi väestön ikääntyminen ja väestöryhmien eriarvoistuminen sekä hidas talouskasvu. Palveluntarjoajien on kyettävä vastaamaan erilaisten asiakassegmenttien tarpeisiin siellä missä asiakkaat ovat. Finanssialalla on mahdollisuuksia löytää uusia kasvun lähteitä hyvinvoinnin turvaajana, terveyspalveluiden tuottajana ja senioripalveluiden tarjoajana.

Kehitystä ohjaavat megatrendit ja ilmiöt kytkeytyvät monisyisesti toisiinsa. OP seuraa ennakoivasti toimintaympäristön muutosta, ja hakee rohkeasti kasvumahdollisuuksia uudistuvassa finanssikentässä. Uudella strategialla pyrimme vastaamaan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja tarttumaan sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.