Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (Whistleblowing)

Whistleblowing -menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä, muita rikkomuksia tai sääntelyn vastaista toimintaa havaitsevien käytössä on luottamuksellinen kanava, jonka kautta tavoitetaan riippumaton toiminto. Otamme OP Ryhmässä väärinkäytösepäilyt vakavasti ja haluamme tarjota helpon sekä luottamuksellisen kanavan niiden esiintuomiseen.

Mistä tapauksista minun tulisi ilmoittaa ja mitä kautta?

Toivomme, että nostat esiin mahdolliset väärinkäytösepäilysi. Tällaisia väärinkäytöksiä tai rikkomuksia saattavat olla esimerkiksi toimihenkilön petollinen, epärehellinen, laiton tai epäeettinen toiminta tai käytös tai muu säännösten tai määräysten vastainen toiminta.

OP Ryhmän työntekijöiden on mahdollista ilmoittaa epäilystään esimiehelle, alueen HR-päällikölle tai compliance-vastaavalle. Epäilystä voi ilmoittaa myös whistleblowing-kanavan kautta, jolloin ilmoitus on lähtökohtaisesti nimetön ja ohjautuu riippumattoman compliance-toiminnon selvitettäväksi. Ilmoittajan ei tarvitse kyetä esittämään epäilyään todeksi, mutta ilmoitus tulee jättää vain vilpittömässä mielessä.

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen.

Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.

Ilmoituksen käsittely ja luottamuksellisuus

Whistleblowing-kanavamme on anonyymi ja se perustuu suojattuun ja salattuun palveluun. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa.

Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt OP Ryhmän Compliance-toiminnossa. He käynnistävät tarvittavat selvitykset, ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin.

Ilmoittaja saa ilmoitusta tehdessään tapauskohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kirjautumalla näiden avulla sivulle uudestaan, voit jatkaa tapauksesta viestimistä käsittelijän kanssa antaa lisätietoja omatoimisesti, vastata mahdollisiin lisäkysymyksiin ja saada tietoa käsittelyn tilanteesta.

Kaikki henkilötietoihin viittaava poistetaan järjestelmästä heti käsittelyn salliessa. Henkilöllä, joka on ollut ilmoituksen kohteena, ei ole tarkastusoikeutta tietoihin. OP Ryhmän tietosuojavastaava voi henkilön pyynnöstä tarkastaa tietojen lainmukaisuuden.