Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet

Ryhmärakenne

OP Yrityspankki Oyj on OP Ryhmän keskusyhteisönä toimivan OP Osuuskunnan täysin omistama tytäryhtiö ja jäsenluottolaitos. OP Yrityspankki kuuluu toiminnallisesti ja omistuksellisesti kiinteästi OP Ryhmään. OP Ryhmä muodostuu 156 (31.12.2018) osuuspankista ja niiden keskusyhteisöstä OP Osuuskunnasta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena.

Keskusyhteisö on velvollinen tukemaan jäsenluottolaitoksia ja vastaamaan jäsenluottolaitoksen veloista. Jäsenluottolaitokset ovat velvollisia osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitystilan ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin. Jäsenluottolaitokset ovat lisäksi keskinäisessä vastuussa sellaisen jäsenluottolaitoksen veloista, joka ei kykene suoriutumaan sitoumuksistaan.

Lue lisää OP Ryhmän rakenteesta Selvityksestä OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2018, kohta 2.

Konsernirakenne

OP Yrityspankki -konserniin kuuluvat emoyhtiö OP Yrityspankki Oyj ja sen tytäryhtiöt. Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat vahinkovakuutustoimintaa harjoittavat Pohjola Vakuutus Oy, A-Vakuutus Oy ja erikoissairaanhoidon palveluita tarjoava Pohjola Terveys Oy. Lisäksi OP Yrityspankki Oyj:llä on Virossa, Latviassa ja Liettuassa rahoitusyhtiötoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ja sivuliikkeet. Strukturoiduista yhteisöistä konserniin on yhdistelty kiinteistörahastot Real Estate Fund II ja Real Estate Fund III.

Baltiassa toimivan tytäryhtiön Seesam Insurance AS:n koko osakekannan myynti Vienna Insurance Groupille (VIG) saatettiin päätökseen 31.8.2018.

Yhtiön hallintoelimet

OP Yrityspankin osakkeenomistajien päätösvaltaa käyttää yhtiön ainoa osakkeenomistaja OP Osuuskunta yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen (hallituksen puheenjohtajaa lukuun ottamatta) ja tilintarkastajat. Yhtiökokouksen sijasta osakkeenomistaja voi tehdä yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvasta asiasta kirjallisen osakkeenomistajan päätöksen. Yhtiön strategisesta johtamisesta vastaa yhtiön hallitus. Yhtiön operatiivisesta johtamisesta vastaa hallituksen valitsema yhtiön toimitusjohtaja.