Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja huolehtii siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat yhtiön liiketoiminnan johtaminen ja valvonta sekä vastuu yhtiön toimintojen kehittämisestä ja koordinoinnista.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritellään kirjallisessa OP Ryhmän ko. liiketoiminnasta vastaavan johtajan toimisuhdetta koskevassa sopimuksessa ja sen liitteessä.

Tekniikan lisensiaatti, OP Ryhmän Pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaat -liiketoiminnasta vastaava johtaja Katja Keitaanniemi on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 6.8.2018 alkaen. Hannu Jaatinen on toiminut toimitusjohtajan sijaisena 6.8.2018 alkaen.

Katja Keitaanniemi, s. 1973

  • Liiketoimintajohtaja, Pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaat
  • OP Ryhmän palveluksessa 2018 alkaen
  • Tekniikan lisensiaatti

Keskeinen aiempi työkokemus:

  • Finnvera Oyj: pk-yrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen 2014–2018
  • Swedbank: Suomen investointipankin johtaja, Swedbankin investointipankin johtoryhmän jäsen 2011–2013; pääanalyytikko, globaalin tutkimustoiminnan varajohtaja, johtoryhmän jäsen 2010–2011
  • eQ Pankki/Conventum: tutkimusjohtaja, johtoryhmän jäsen 2002–2009
  • Nordea Securities: Seniorianalyytikko, metsäteollisuus 2001–2002

Keskeiset luottamustehtävät:

  • Finavia: hallituksen jäsen