Nuori mies selaa tablettietokonetta takanaan auringossa välkehtivä meri.

Studier utomlands

Det är enkelt och på många sätt rekommendabelt att studera utomlands. Om du är inskriven vid en finländsk yrkes- eller högskola, kan du avlägga en del av din examen utomlands.

Vad ska jag tänka på om jag börjar studera utomlands?

Det lönar sig att sätta bank- och försäkringsärendena i skick i din bank i god tid innan du börjar studera utomlands. I de flesta länder kan du sköta dina bankärenden med samma verktyg som i Finland, men det lönar sig att kontrollera vissa saker innan du åker. Det är bra att bl.a. ta med ett OP:s Visa-kort med kredit-funktion som du kan använda överallt i världen. Se till att ditt försäkringsskydd till alla delar är i sin ordning innan du åker. Resenärförsäkringen ger skydd i händelse av olycksfall och sjukdomar som bryter ut under resan. Och du har väl redan OP-nättjänstkoder?

Finansiering av studier utomlands

Vi rekommenderar starkt att du skaffar finansieringen för studierna utomlands i Finland redan innan du åker. I mållandet kan det vara svårt, ibland rent av omöjligt, att ordna med finansiering. I Finland kan du ansöka om studiestöd både för utbytesstudier och för att avlägga en hel examen utomlands. Studiestödet består av studiepenning, bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Beroende på studieformen finns det också olika stipendier att ansöka om för studier utomlands.

Studielån för finansiering av studier utomlands


Utöver studiepenning och bostadstillägg kan du också ansöka om studielån för att finansiera dina studier i utlandet. Enklast får du studielån genom att fylla i ansökan om studielån på nätet. För lånet behövs borgen, och den beviljas av staten åt alla studerande – andra säkerheter behövs inte. Ett studielån är ett förmånligt sätt att finansiera studierna, eftersom räntorna på lånet inte belastar din ekonomi så mycket under den tid du studerar på heltid.

Finländska stipendier för studier utomlands

Det lönar sig också att ansöka om stipendier från stiftelser inom det egna studieområdet samt från kultur- och landskapsfonder. En bra förteckning över fonderna finns på Finlands Studentkårers Förbunds (FSF) webbsida. Det är av största vikt att skriva en bra och motiverad ansökan. Stipendiebeviljarna vill som bilaga till ansökan ha en exakt plan över vilket slags verksamhet stipendiet söks för.

Studerande i ett EU-/EES-land eller i Schweiz


En person som åker till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz för att studera eller som forskare, omfattas i regel av den sociala tryggheten i bosättningslandet.

Studerande som tillfälligt vistas i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz har rätt till sjukvård i vistelselandet med det europeiska sjukvårdskortet om de är sjukförsäkrade i Finland.

Om du studerar utomlands en kortare period än ett år, ska du anmäla det till FPA. Om dina heltidsstudier utomlands varar längre än ett år, kan du ansöka om rätt att omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Flyttanmälan till Posti


Om du flyttar tillfälligt utomlands, eftersänder Posti dina vanliga klass 1 och 2 brev upp till 250 gram till din adress utomlands. Du kan enkelt göra din flyttanmälan på nätet.

Landsspecifik information om studier utomlands


Om du vill ha landsspecifik information om att studera utomlands eller läsa berättelser av unga personer som studerat utomlands, lönar det sig att ta en titt på webbplatsen Maailmalle. Där får du behändigt information om skillnaderna mellan olika länder ur studentperspektiv.