Tietojen suojaaminen ja säilyttäminen


Tietoturva ja tietojesi säilytys

Suhtaudumme asiakkaidemme tietojen suojaan ja tietoturvaan vakavasti. Varmistamme henkilötietojesi luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden säilymisen huolellisella toiminnalla. Suojaamme henkilötietosi käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja.

Suojaamme henkilötietosi käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa ennakoiva ja reaktiivinen riskienhallinta, palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen sekä kulunvalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien käyttö. Suojakeinoja ovat lisäksi turvallisuussuunnittelu, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Säilytämme asiakkuuden kannalta tarpeellisia tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tietojen säilyttämisessä. Esimerkiksi joitakin markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytetään kuusi kuukautta, kun taas henkilöllisyyden todentamisasiakirjan tietoja tulee lain mukaan säilyttää viisi vuotta.

Pyrimme pitämään käsittelemämme henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Omat tiedot on kuitenkin hyvä tarkastaa aika ajoin.