Sivuston käyttöehdot

Nämä ovat käyttöehdot OPn verkkosivujen käyttämiselle. Tutustu näihin ehtoihin huolellisesti ennen kuin käytät OPn verkkosivuja. Käymällä näillä sivuilla hyväksyt ehdot.

Eri sivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi ensisijaisesti sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja. OPn verkkopalvelutunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan osuuspankin verkkopalvelun ja tunnisteiden käyttöä koskevia yleisiä sopimusehtoja tai muun OP Ryhmään kuuluvan yrityksen vastaavia ehtoja.

Tutustu verkkopalveluehtoihin

OPn verkkosivut on suunnattu käytettäviksi Suomessa. Sivujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia aina, riippumatta siitä, mistä maasta sivuja käytetään.

OPlla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palveluiden sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy näille sivuille tai sulkea sivut ilmoittamatta asiasta etukäteen.

Palveluntarjoaja

Näillä sivuilla voidaan tarjota OP Ryhmään kuuluvien yritysten tarjoamia palveluja. Kaikista ryhmään kuuluvista yrityksistä käytetään näissä ehdoissa nimitystä "palveluntarjoaja".

OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniryritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, OP Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy, A-Vakuutus), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa.

OP Ryhmän luottolaitokset, rahoitusalan yritykset sekä vakuutusyhtiöt muodostavat rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) määritellyn rahoitus- ja vakuutusryhmittymän.

Muut palveluntarjoajat

Näillä sivuilla voidaan tarjota myös ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluja.  Ulkopuolisen palveluntarjoajan yhteystiedot ilmenevät kunkin palvelun yhteydestä.

Valvontaviranomainen

OP Ryhmään kuuluvien luotto- ja rahoituslaitosten, rahasto- ja sijoitusyhtiöiden sekä vakuutusyhtiöiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6
PL 103, 00101 Helsinki

Puhelinneuvonta: 0800 0 5099 ti klo 9–10 ja to klo 14–15

Palveluntarjoajan vastuu

Näillä sivuilla annetaan yleistä tietoa OPsta sekä tarjottavista palveluista. Sivuston sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan".  Sivuilla annettua informaatiota ei voida pitää sitovana tarjouksena, muuna velvoittavana ilmaisuna tai kehotuksena oikeustoimen tekemiseen, eikä myöskään neuvona tai kehotuksena myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja, ellei sellaista ole erikseen nimenomaan ilmoitettu.

Palvelun sisällölle, kuten julkaistuille teksteille, kuville, äänitiedostoille, animaatiolle, laskureille ja muille mahdollisesti tallennetuille tiedoille tai palvelun toimivuudelle ei anneta takuuta.
Palveluntarjoaja ei vastaa sivujen toimivuudesta eikä ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta tai näiden tuottaminen palveluiden sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen eikä muun materiaalin soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai johonkin muuhun erityiseen tarkoitukseen.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta neuvonnasta tai muusta informaatiosta. Asiakas vastaa itse sijoitustoimintansa taloudellisesta tuloksesta.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat jollekin OP Ryhmään kuuluvalle yritykselle tai erikseen ilmoitetulle kolmannelle taholle. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuilla esitetyn aineiston kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Sivujen käyttäjiä huomautetaan, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Palveluntarjoajalla on oikeus asiakkaan pyynnöstä lähettää yleistä tietoa sisältävää aineistoa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelimeen. Palveluntarjoaja lähettää pankki- tai vakuutusyhtiösalaisuuden alaista tietoa asiakkaan ilmoittamaan sähköposti- tai matkapuhelinosoitteeseen vain, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista.

Evästeet

Sivuillamme käytetään evästeitä (cookies) tai muita vastaavia teknisiä ratkaisuja, jotka keräävät sivuston käyttöä kuvaavia tietoja. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu automaattisesti käyttäjän selaimen välimuistiin. Evästeiden käyttö avoimessa verkossa ei tallenna sellaista tietoa, jonka avulla käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Sivuillamme evästeitä käytetään esimerkiksi sivuston käytön seuraamiseen, sivuston toimivuuden arviointiin ja parantamiseen, kohdennetun sisällön tuottamiseen sekä mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.

Evästeitä on kahdenlaisia: istuntokohtaisia (session cookies) ja pysyviä (persistent cookies). Istuntokohtaiset evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneen muistiin istunnon ajaksi. Selainyhteyden päättyessä eväste katoaa. Pysyvät evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneelle pitkäksi aikaa. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi osoittamaan käyttäjälle mitä uutta internetsivulle on tullut sen jälkeen, kun käyttäjä on edellisen kerran käynyt sivulla.

Voit estää evästeiden käytön selaimessa, mutta tällöin sivuston toiminnallisuus saattaa heikentyä. OPn verkkopalveluiden käyttäminen edellyttää evästeiden käyttöä.