Tuloskatsaus 2017

Suomen talous lähti selkeästi nousuun vuonna 2017. Pankin toimialueen taloudellisen kehityksen kannalta olennainen venäläisten ostosmatkailun piristyminen ei vielä kuitenkaan näkynyt maakunnan toimeliaisuuden kasvuna.

Liikevoitto kääntyi kasvuun

Pankin liikevoitto kasvoi 15,9 miljoonaan euroon. Liikevoittoa kasvatti korkokatteen ja palkkiotuottojen hyvä kehitys. Palkkiotuottoja kasvatti asiakkaidemme kiinnostus suojautua korkotason nousulta. Markkinoiden matalasta korkotasosta huolimatta korkokate kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

Vakavaraisuus säilyi vahvana

Pankin ydinvakavaraisuus oli vuoden lopussa 46 prosenttia. Luottolaitoslain pankeille asettama ydinvakavaraisuuden minimivaatimus on 8 prosenttia.

Vahva vakavaraisuus auttaa selviämään taloudellisesti vaikeista ajoista ja se luo turvaa asiakkaille.  
- Pidämme huolta asiakkaistamme ja pyrimme löytämään ratkaisut niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina, toteaa toimitusjohtaja Petri Krohns Etelä-Karjalan Osuuspankista. Vakavaraisena pankkina pystymme myös takaamaan omistaja-asiakkaillemme pankki- ja vakuutuspalvelut kilpailukykyiseen hintaan ja se mahdollistaa paikallisten merkittävienkin hankkeiden rahoittamisen.

Pankkitoiminta ja taloustilanne

Talletuskanta kasvoi 5,5 prosenttia ja ylsi ensimmäistä kertaa yli miljardin euron. Asiakkaidemme kiinnostus säästämiseen ja sijoittamiseen näkyi myös rahasto- ja vakuutussäästöjen kannan kasvuna.

Luottokanta vuoden lopussa oli 1 113 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi edellisvuoteen verrattuna, vaikka uusien luottojen myynti hidastui hieman. Uusia henkilö- ja yritysluottoja myönnettiin vuoden aikana 255,2 miljoonaa euroa eli 4,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Asuntokaupan kuulumiset

Vuonna 2017 Etelä-Karjalassa tehtiin 110 kauppaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. OP-Kiinteistökeskuksessa suunta oli toinen. Imatran suunnalla kauppa kävi vähän verkkaisemmin, mutta vastaavasti Lappeenrannan päässä oli reipasta kasvua. Markkinaosuutemme nousi 1,5 %-yksikköä ja liikevaihtomme kasvoi 17 prosenttia, kertoo Mirja Järvenpää Etelä-Karjalan OP-Kiinteistökeskuksesta.

Otimme kesällä käyttöön uuden helppokäyttöisen OP Koti -nettisivuston, josta löytyvät kaikki OP Ryhmän asumisen palvelut. Sieltä löytyvät mm. meillä myynnissä olevat kodit, lainahakemuksen teko osuuspankkiin sekä asumiseen liittyvien palvelutarjoajien tiedot. Asunnon vaihtoon liittyvissä asioissa löytyy lisätietoa tai vaikka sisustusvinkkejä www.valkoinenkirja.com -sivustoltamme.

Omistaja-asiakkaat valitsivat uuden edustajiston

OP Etelä-Karjalan omistaja-asiakasmäärä kasvoi vuoden aikana 2 585 omistaja-asiakkaalla ja oli vuoden lopussa 47 564.

Omistaja-asiakkaita on jo 58,5 % pankin koko asiakasmäärästä, joka oli 81 384. Uusia asiakkaita saimme 2 783 henkilöä.

Pankkimme omistaja-asiakkaiksi 30.6.2017 mennessä liittyneet asiakkaat saivat asettua marraskuussa käydyissä edustajiston vaaleissa ehdokkaaksi ja vaikuttaa vaaleissa äänestämällä sopivaksi katsomaansa ehdokasta. Edustajiston jäsenet edustavat pankin omistaja-asiakaskuntaa ja edustajisto on samalla pankin ylin päättävä elin. Edustajistoon valittiin 50 eniten ääniä saanutta ehdokasta.

OP-bonuksia omistaja-asiakkaille

Palkitsemme omistaja-asiakkaitamme OP-bonuksilla pankki- ja vakuutusasioiden keskittämisestä. Viime vuonna jaoimme OP-bonuksia yhteensä 4,9 miljoonan euron arvosta. Bonuksilla omistaja-asiakkaat voivat maksaa OPn palvelumaksuja, vakuutuksia sekä OP-Kiinteistökeskuksen välityspalkkioita.

Asiakastyytyväisyys nousi

Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku parani vuoden aikana entisestään.  Palautteen antaneista jo kolme neljästä suosittelee pankkia suosittelun osuuden ollessa 75 prosenttia (vuonna 2016 luku oli 68 %).  

Kesäduuni 100 nuorelle OP Etelä-Karjalan piikkiin ja muita yhteisöllisiä tekoja

Elämme vahvasti paikkakuntamme arjessa. Yhteisöllisessä roolissa haluamme kantaa vastuuta niin omistaja-asiakkaista kuin oman maakunnan kehittämisestä ja eteläkarjalaisten hyvinvoinnista mm. seuraavilla tavoilla:

  • Kesäduuni sadalle 15–17-vuotiaalle nuorelle: Lasten, nuorten ja vanhusten parissa toimivilla yhdistyksillä oli mahdollisuus hakea lahjoitusta, jonka avulla ne voivat palkata nuoren kesätöihin kahdeksi viikoksi pankin tuella. Yhdistys tarjosi työn ja pankki maksoi nuoren palkan: 400 euroa/nuori. Lahjoituksen kokonaissumma oli 40 000 euroa.
  • Tuki lasten ja nuorten hyväksi: OP Etelä-Karjala tuki toimialueellaan lasten ja nuorten parissa toimivien yhdistysten toimintaa 50 000 eurolla.
  • 10 000 euron lahjoitus Saimaan Syöpäyhdistyksen Unikkokerholle syöpää sairastavien lasten ja heidän perheidensä hyväksi.
  • Yliopistolahjoitus: Kaakkois-Suomen osuuspankit lahjoittivat Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle yhteensä 150 000 euroa vuosien 2015-2017 aikana. Tästä OP Etelä-Karjalan osuus on 55 000 euroa. OP Ryhmä lahjoitti lisäksi 75 000 euroa, jolloin kokonaislahjoitus oli 225 000 euroa vuosien 2015-2017 aikana.
  • Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi me OPlaiset teimme omalla paikkakunnallamme vähintään yhden työpäivän verran vapaaehtoistyötä esim. vanhusten parissa.
  • Kannoimme vastuuta alueen elinvoimaisuudesta maksamalla tuloveroja 1,8 miljoonaa euroa ja työllistämällä keskimäärin 143 henkilöä.

OP Etelä-Karjala panostaa uusiin toimitaloihin

OP Etelä-Karjalan uusi toimitalo Lappeenrannassa otettiin käyttöön tammikuussa 2017. Yleisölle järjestetyssä nimikilpailussa talo sai nimekseen Mariankulma.

Uuden Imatran konttorin rakennustyöt saatiin päätökseen vuoden 2017 lopussa ja uudet tilat Einonkadulla otettiin käyttöön tammikuussa 2018.

Annan mielelläni lisätietoja

Petri Krohns
Toimitusjohtaja
Etelä-Karjalan Osuuspankki
Puh. 010 258 5801
petri.krohns@op.fi