OP Keski-Suomen juhlavuoden lahjoitus 120 000 euroa kolmelle toimijalle

OP Keski-Suomen edustajisto päätti 19.12.2023 pidetyssä kokouksessa jakaa pankin juhlavuoden lahjoituspotin 120 000 euroa kolmelle eri toimijalle. Lahjoitus annetaan Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO:lle, ELY-Keskukselle Helmi-elinympäristöohjelman toteuttamiseen Keski-Suomessa ja Etsivä nuorisotyö ja työpaja -toiminnalle Jyväskylän alueella. Kukin toimija saa 40 000 euron lahjoituksen.

- OP Keski-Suomi rakentaa oman vastuullisuusohjelmansa kautta pitkäjänteisesti toimialueensa kestävää tulevaisuutta. Haluamme kohdistaa lahjoituksiamme sekä Ilmasto ja ympäristö että Ihmiset ja yhteisöt osa-alueisiin omistaja-asiakkaidemme näkemyksen mukaisesti. Näiden lahjoitusten kautta voimme osaltamme tukea ja edistää luonnon monimuotoisuutta ja sen suojelua, ja ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia Keski-Suomessa, OP Keski-Suomen hallituksen puheenjohtaja Pauliina Takala toteaa.

– Olemme iloisia, yllättyneitä ja ylpeitä KEHOn saamasta huomiosta ja tuesta hyvinvointityöllemme. KEHO-verkosto haluaa kehittää Keski-Suomesta ihmislähtöisen hyvinvoinnin mallimaakuntaa. Hyvinvointityössä jokaisen panos on tärkeä ja yhdessä pystymme paljoon, kommentoi KEHO-verkoston päällikkö Päivi Fadjukoff. 

– Lahjoitusta tullaan käyttämään KEHO-verkoston toimesta syntyvien maakunnallisten hyvinvointihankkeiden tukemiseen. Lahjoitettu summa mahdollistaa sekä hankkeita että työpajoja ja niihin liittyvää tehokasta viestintää, kertoo KEHO:n ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin

– Haluan kiittää Keski-Suomen Osuuspankkia saamastamme lahjoituksesta. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi niin Keski-Suomessa kuin muuallakin tarvitaan meidän kaikkien yhteistä panostusta. Lahjoitusvarat käytämme Helmi-elinympäristöohjelman 2021–2030 toteutukseen Keski-Suomessa. Ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta, hillitsee ilmastonmuutosta sekä edistää siihen sopeutumista”, Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Kari Lehtinen sanoo. 

– Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut on kiitollinen saamastaan lahjoituksesta. Lahjoitus tullaan käyttämään heikommassa asemassa olevien nuorten tukemiseen ja auttamiseen etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kautta, kertoo palveluesihenkilö Teija Lapinmäki. 

OP Keski-Suomi on viettänyt tänä vuonna 120-vuotisjuhlavuotta. Keväällä 2023 pankin edustajisto päätti ylimääräisestä 120 000 euron hyväntekeväisyyslahjoituksesta. Vuosittain OP Keski-Suomi lahjoittaa 100 000 euroa hyväntekeväisyyteen Teemme yhdessä hyvää ja Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjoiden ja muiden pienempien lahjoitusten kautta. OP Ryhmä toteuttaa vuosittain valtakunnallisen Kaikkien aikojen tekoja -kyselyn, jolla kartoitetaan OP:n omistaja-asiakkaiden näkemyksiä paikallisten vastuullisuustekojen kohdentamisesta.

Lisätiedot: 
OP Keski-Suomi

  • hallituksen puheenjohtaja Pauliina Takala, pauliina.takala@telkanpesa.fi tai p.044 2882128
  • viestintäpäällikkö Pia Saikkonen, pia.saikkonen@op.fi tai p.010 256 5610

KEHO-verkosto

  • KEHOn päällikkö Päivi Fadjukoff, paivi.fadjukoff@jyu.fi tai p.050 5181410
  • KEHOn ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin, jukka-pekka.mecklin@hyvaks.fi tai p.050 3615920

Keski-Suomen ELY-keskus

  • johtaja Kari Lehtinen, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, kari.lehtinen@ely-keskus.fi. tai p.0295 024 775

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut

  • palveluesihenkilö Teija Lapinmäki, teija.lapinmaki@jyvaskyla.fi tai p.050 373 4139
  • palveluesihenkilö Marja-Sisko Kataikko, marja-sisko.kataikko@jyvaskyla.fi tai p. 050 5730607