Kutsu OP Luhangan lopputilikokoukseen 25.5.

Sulautuneen Luhangan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan lopputilikokoukseen, joka pidetään 25.5.2022 klo 17.00 osoitteessa Tammijärventie 262 19910 Tammijärvi.

Kokousosallistumisen tavat ja ilmoittautuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 11.4.2022 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset, jotka perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista annettuun poikkeuslakiin (L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki):

  • Poikkeuslain nojalla asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä.
  • Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Ethän osallistu kokoukseen kokouspaikalla, mikäli sinulla on lieviäkin flunssan oireita. Lisätietoa osallistumisesta kokouskutsussa.
 

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään Luhangan Osuuspankin lopputilitys ajalta 1.1.–28.2.2022. Lopputilitys käsittää tilinpäätök-sen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta.
2. Päätetään lopputilityksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Kokousasiakirjat

Lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat liitteenä. 
 

Luhangassa, 16.5.2022 

SULAUTUNUT LUHANGAN OSUUSPANKKI
Hallitus